Rozhovor s Barbarou Ukropcovou z Biomedicínskeho centra SAV

Ak budeme pravidelne cvičiť, môžeme žiť kvalitnejšie do vyššieho veku