projekt poisťovne logo generali

Sedem krokov k udržateľnejšiemu podnikaniu

25. 11. 2022

Udržateľnosť v podnikaní niekedy vnímame ako klišé. Tento koncept sa však stal jeho súčasťou a ak ho začleníte do svojho podnikania, bude to nielen zodpovedný, ale aj rozumný krok.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému udržateľnosti. Tie najlepšie riešenia pre budúcnosť sú tie dlhodobé. Pre nás, v poisťovni Generali, je každý klient jedinečný a zaslúži si riešenia šité na mieru, ktoré ho podržia v každej životnej situácii. Navštívte svoju najbližšiu pobočku.

Stratégie udržateľnosti znižujú produkciu odpadu, čo má za následok znižovanie nákladov. Väčšina zákazníkov hodnotí udržateľné produkty a služby pozitívne. Navyše jeden zákazník z piatich tvrdí, že aktívne vyhľadáva udržateľné značky. 75 % investorov sa zaujíma o investície do udržateľných spoločností. A ak sa zameriate na udržateľnosť, zvyčajne to vedie k lepším finančným výsledkom a dlhodobej životaschopnosti podnikania.

Ak chcete vedieť, ako zmeniť svoje podnikanie na udržateľné podnikanie, ste tu správne – pripravili sme pre vás sedem krokov k udržateľnejšiemu podnikaniu.

1. Najskôr sa zamerajte na svoj cieľ.

Ak chcete byť udržateľnou spoločnosťou a nielen robiť niektoré zo svojich rozhodnutí udržateľným spôsobom, je nevyhnutné začleniť udržateľnosť priamo do ústredného cieľa vášho podnikania. Takže či už máte presnú predstavu alebo len o nej začínate rozmýšľať, prispôsobte svoj cieľ tak, aby ste ho dosiahli udržateľne. Týmto spôsobom bude udržateľnosť dohliadať na všetko, čo robíte.

2. Vytvorte komisiu pre udržateľnosť.

Udržateľnosť v podnikaní nie je možné dosiahnuť bez zodpovednosti. Preto je vytvorenie komisie pre udržateľnosť, ktorej súčasťou budú vedúci pracovníci z rôznych oddelení, skvelým spôsobom, ako ju dosiahnuť. Komisia by mala byť zodpovedná za poverovanie vykonávania konkrétnych udržateľných aktivít, dohliadanie na ich plnenie a zabezpečovanie, aby všeobecný chod firmy prebiehal udržateľným spôsobom. Aby bola práca komisie účinná, potrebuje všetky prostriedky na jej plnenie – vrátanie času a financií. Jej členovia by navyše mali mať svoje povinnosti v rámci komisie zahrnuté do všeobecného hodnotenia svojej výkonnosti.

shutterstock_1917222392.jpg

3. Vytvorte stratégiu udržateľnosti.

Komisia pre udržateľnosť by mala túto stratégiu vytvoriť a vlastniť. Stratégia by mala zahŕňať konkrétne merateľné ciele a jej súčasťou by mal byť aj dodávateľský reťazec. Ak napríklad svoje produkty zákazníkom zasielate, skúste sa s dodávateľom dohodnúť na balení bez plastov. A keďže udržateľnosť pri podnikaní je závislá aj od ľudí a dlhodobého rastu, je potrebné zaviesť aj stratégie s pozitívnym vplyvom na zamestnancov, zákazníkov a investorov.

4. O stratégii informujte.

Komisia pre udržateľnosť je síce zodpovedná za jej celkovú úspešnosť, no vykonávať ju nemôže bez pomoci. Úspech závisí od toho, ako o tejto stratégii účinne informujú zamestnancov. Vzhľadom na stále rastúci záujem investorov a zákazníkov o udržateľnosť, nezabudnite tieto dve skupiny začleniť do svojej komunikačnej stratégie.

5. Zapojte zamestnancov.

Zamestnanci na rôznych oddeleniach si môžu všímať konkrétne príležitosti na udržateľnosť a informovať komisiu o tom, čo funguje a čo nie. Preto je dôležité, aby mali dobrý prehľad. Vytvorte mechanizmy na zbieranie spätnej väzby zamestnancov a začleňovanie najlepších návrhov do budúcich verzií stratégie udržateľnosti. Uistite sa, že všetci zamestnanci majú udržateľnosť začlenenú do procesov hodnotenia výkonnosti, aby bol každý zodpovedný za vytváranie udržateľnejšej firmy.

shutterstock_1027563358.jpg

6. Stratégiu zdokonaľujte.

Prvá verzia vašej stratégie udržateľnosti zrejme nespôsobí, že vaša firma bude 100 % udržateľná. Nie je reálne chcieť pretvoriť všetko naraz. Niektoré iniciatívy budú účinnejšie ako iné a ako sa bude vaša firma meniť, budú vznikať nové výzvy. Preto je dôležité, aby ste vy a vaša komisia stratégiu pravidelne kontrolovali a aktualizovali a dosahovali tak v oblasti udržateľnosti plynulý a konzistentný pokrok.

7. Merajte a oslavujte svoj pokrok.

Oslava toho, čo funguje, je rovnako dôležitá ako oprava toho, čo nefunguje. Zabezpečíte si tak stálu podporu zamestnancov, investorov a zákazníkov, ktorí uvidia, že stratégia skutočne niečo menia. Navyše to podporí vznik nových nápadov. Preto kontinuálne merajte svoj pokrok a organizujte informačné kampane na oslavu svojich najväčších úspechov v oblasti udržateľnosti. Zahrňte aj iné aspekty podnikania, ktoré pozitívne ovplyvnila stratégia udržateľnosti. Môže ísť napríklad o zníženie nákladov alebo zvýšenie pozitívneho vnímania spoločnosti zo strany zákazníkov. A buďte bez obáv – týmto spôsobom postupne presvedčíte aj tých najväčších skeptikov.

Zodpovedná firma potrebuje aj dostatočnú ochranu pred rizikami. Poistenie ProFi Extra od poisťovne Generali sa dokonale prispôsobí vášmu podnikaniu a umožní vám upravovať si jednotlivé druhy poistenia samostatne v rámci jednej zmluvy.

Zdroje:

  1. https://www.njmep.org/blog/how-green-manufacturing-sustainability-reduces-costs-improves-efficiencies/ ↩︎
  2. https://www.inc.com/peter-roesler/new-research-shows-that-marketing-sustainability-can-sway-customers-worldwide.html ↩︎
  3. https://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-socially-responsible-investing-millennials-drive-growth ↩︎
  4. https://www.triplepundit.com/story/2014/why-sustainability-integral-enterprise-risk-management/40001 ↩︎  https://pixel.welcomesoftware.com/px.gif?key=YXJ0aWNsZT1mZTY4NjVhNjUzNjgxMWVkYTE1MmJlYWNjYmFkMTZjNg==

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.