projekt poisťovne logo generali

Ako byť dobrým mentorom

01. 03. 2021

Mať mentora je v mnohých situáciách veľmi prínosné. Dobrý mentor dokáže poskytnúť cenné profesionálne rady a odovzdať zručnosti, ktoré nadobudol počas svojej kariéry. Viete však, že mentorovanie má svoje výhody aj pre mentora?

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému téme úspešného podnikania, kariéry a zdravej pracovnej rovnováhy, pri príležitosti spustenia nového poistenia pre podnikateľov ProFi Extra od poisťovne Generali, ktoré je šité na mieru individuálnym potrebám každého podnikania a podrží v krízových chvíľach.

Mentorovanie pomáha zdokonaľovať sa v komunikácii a zlepšovať svoju schopnosť viesť iných. Tieto zručnosti, bohatšie skúsenosti a väčšia dôveryhodnosť zároveň pomáhajú kariére: vďaka rozhovorom o rôznych témach mentor zbystrí svoje myslenie a podporí kreativitu. Pomoc konkrétnej osobe je navyše mimoriadne napĺňajúcou činnosťou.

Ak chcete byť naozaj dobrým mentorom, je potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel.

V prvom rade by ste mali menej hovoriť a viac počúvať. Mentorovanie sa nezameriava na mentora, ale na mentorovanú osobu. Viesť konverzáciu a zamerať vašu komunikáciu by preto mala práve mentorovaná osoba. Vašou úlohou je len občasné povzbudenie či usmernenie.

Základom mentorovania je vzťah založený na dôvere. Vytvorte preto pre mentorovanú osobu bezpečné prostredie, aby sa vám mohla zveriť a na čokoľvek sa spýtať. Snažte sa mentorovanú osobu príliš neovplyvňovať svojimi predstavami a zistite, aké sú jej ciele. Potom budete vedieť jednoduchšie poradiť, ako by sa mohla k svojmu cieľu dopracovať.

Tí najlepší mentori nepoučujú, ale pomáhajú mentorovanej osobe nájsť si vlastnú cestu. Využívajú na to tzv. Sokratovu metódu. Táto metóda spočíva v sprevádzaní mentorovanej osoby jej myšlienkovým procesom pomocou otázok a vo vyhýbaní sa tvrdeniam. Ak dokážete pomôcť mentorovanej osobe dopracovať sa k riešeniu svojich problémov samostatne, nadobudne sebavedomie a získa pocit sebestačnosti, ktoré s ňou zostanú aj po skončení mentorovania.

A keď už hovoríme o otázkach – tí najlepší mentori sa nespoliehajú na svoje domnienky, ale kladú otázky. Znižujú tým riziko nedorozumení a zaručujú správne nasmerovanie mentoringu.

Pri mentoringu by ste sa nemali báť poskytnúť konštruktívnu kritiku. Robte to však veľmi citlivo, aby ste nenalomili sebavedomie svojho zverenca. Môžete napríklad hovoriť o podobnej chybe, ktorú ste v minulosti spravili vy a ako ste sa z nej poučili. Sústreďte sa vždy skôr na pozitíva a pokroky, ktoré mentorovaná osoba robí, no dôležitá je aj konštruktívna kritika, aby mohol váš zverenec profesionálne aj osobnostne rásť.

Mentor by sa mal do istej miery zaujímať o pracovný i osobný život mentorovanej osoby. Nie je totiž ľahké dosiahnuť úspechy v práci, ak má daná osoba problémy v súkromnom živote. Pokiaľ je to pre obe strany prijateľné, rozprávajte sa aj o týchto záležitostiach.

Tiež je dôležité, aby ste sa vy sami riadili svojimi radami. Mentoring totiž nespočíva len v usmerňovaní iných. Dôležité je tiež byť úprimný a radiť len v tom, o čom ste sami presvedčení a čím sa riadite vo svojej kariére.

A na záver najdôležitejšia rada: cieľom mentora nie je pretvoriť mentorovanú osobu na svoju kópiu. Naopak, pomáha jej stať sa najlepšou verziou samej seba. Najlepší mentor totiž vnímavo zohľadňuje individualitu svojich zverencov.

Mentorovanie môže vašej firme pomôcť v rozvíjaní schopností a poznatkov mladých talentovaných zamestnancov a zabezpečiť, aby vaša firma aj naďalej v budúcnosti prosperovala. Zabezpečiť budúcnosť vášho podnikania pomáha aj poistenie Profi Extra od poisťovne Generali, na ktoré sa môžete spoľahnúť aj v krízových situáciách.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.