projekt poisťovne logo generali

Povzbudzujte deti k pohybu: takto pre ne vyberiete ten správny šport

16. 12. 2020

Či sa jedná o prechádzku v prírode, bicyklovanie v parku či šantenie na ihrisku, pohyb je pre zdravie detí nevyhnutný. Pravidelná aktivita prináša mnoho benefitov nie len pre fyzické, ale aj pre duševné zdravie detí - okrem toho, že prispieva celkovej kondícii a posilneniu svalstva, môže tiež zmierniť príznaky úzkosti a pomôcť predísť zdravotným ťažkostiam.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému našim najmenším. Spolu s odborníkmi sa venujeme témam rozvoja detí, aby boli zdravé, šťastné a mali ten správny štart do života. Rovnaký cieľ má aj program Učenie pre život, ktorý v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net spustila poisťovňa Generali v spolupráci s Úniou materských centier, so snahou pomôcť deťom zo znevýhodnených rodín na Slovensku.

Od akého veku by mali deti začať športovať?

Na túto otázku je len jedna správna odpoveď: k aktívnemu pohybu treba deti viesť v podstate od narodenia. Niektoré sú v pohybovom rozvoji rýchlejšie, iné pomalšie. Platí však, že deti treba k aktivite neustále podporovať a k jednotlivým novým pohybom ich správne motivovať. Podľa pediatrov je dôležité, aby rodičia v záujme vlastnej nedočkavosti či nadmerných očakávaní dieťa zbytočne nezaťažovali. Škodlivé, i pri najlepšej viere, môžu byť napríklad aj obľúbené pomôcky ako sú chodítka. Je to preto, že deti k pohybu nenabádajú, ale im ho iba uľahčujú. Nechajte radšej svojho drobca dopracovať sa k pohybu vlastnou silou a vôľou. Ak máte pochybnosti o jeho adekvátnom motorickom vývoji, obráťte sa na svojho lekára.

Začnite pravidelným pobytom vonku

V momente, keď sa pre dieťa stane chôdza prirodzenou, môžete pomýšľať na cielené vedenie k pohybu. Začnite pravidelným pobytom vonku, kde prostredie samo o sebe motivuje k chodeniu, neskôr k behaniu, skákaniu a zdolávaniu prekážok. Vašou prvou úlohou je, aby ste dieťaťu urobili z pobytu vonku prirodzenú a neodmysliteľnú súčasť denného režimu. V našich zemepisných šírkach je počas roka len málo takých dní, ktoré sú kvôli počasiu pre pobyt vonku vyslovene nevhodné. Ako vravia severania – neexistuje zlé počasie, len zlé oblečenie. Takže hor´ sa do parku, na ihrisko, do lesa či na preliezky. Všetky tieto miesta sú pre deti prirodzeným prostredím na rozvoj pohybovej motoriky.

Robte s deťmi všetky prirodzené športové činnosti v každom ročnom období. Ak nie ste lyžiar, tak sa aspoň sánkujte, ak ste neplavec, vezmite dieťa do vody bezpečnej hĺbky a šantite. Bicyklujte, chodievajte na dlhšie prechádzky či túry – každý podľa vlastných možností a schopností. Na pohyb myslite napríklad aj pri nákupe darčekov. Popri hračkách, ktoré rozvíjajú mentálne schopnosti najmenších, nezabúdajte ani na tie, vďaka ktorým sa deti budú viac hýbať: lopty, švihadlá, trampolíny či kolobežky. Niektoré deti sa s nimi začnú hrať intuitívne, iným treba ukázať, ako na to.

shutterstock_1038206107.jpg

Kedy skúsiť športové kurzy?

Športové kurzy môžu deti do 3 rokov absolvovať len s prítomnosťou dospelého. Do tohto veku dieťa nie je sociálne zrelé absolvovať riadené športovanie samostatne. Nebojte sa s dieťatkom absolvovať akýkoľvek pohybový kurz (baby plávanie, fitlopty, rytmické cvičenia a pod.). Určite mu to prospeje.

Pokiaľ však uvažujete o odborne vedenom športovom kurze pre dieťa bez rodiča, skúšajte to až okolo tretieho roku života. Samotný vek dieťatka je však iba orientačný, rozhoduje totiž jeho sociálna zrelosť. Nie každé dieťa je schopné v troch rokoch (niektoré dokonca ani v štyroch či piatich) fungovať v skupinových aktivitách. Prídete na to rýchlo. Ak po prvých 2 – 3 tréningoch dieťa nebude schopné fungovať na tréningu bez vás a nebude sa chcieť zapojiť do činnosti, zrejme ešte nenastal ten správny čas.

Takéto tréningy majú niekoľko základných charakteristík:

  • trénuje sa skupinovo – teda skupina robí cvičenia/aktivity spoločne a neumožňuje dieťaťu robiť individuálne aktivity
  • tréner vie prispôsobiť náročnosť cvičení pohybovej zdatnosti jednotlivých detí – dieťa však musí byť schopné a ochotné spolupracovať a podriadiť sa celku
  • autoritou na tréningu je tréner a je len v záujme dieťaťa, aby ho počas neho nerozptyľovala prítomnosť rodiča
  • tréningy by nemali byť zamerané na výkon a výhru, ale na radosť z pohybu a napredovanie

Ak tu svoje dieťa ešte nevidíte a viete, že ešte potrebuje čas, nenúťte ho. Skúste tréning zase o pol roka.

shutterstock_54114841.jpg

Kedy a s ktorým športom u dieťaťa začať?

Športová pripravenosť znamená, že dieťa má fyzické, mentálne a sociálne schopnosti zodpovedajúce požiadavkám toho-ktorého športu. Aj keď všeobecne sa pri výbere športu môžete orientovať podľa odporúčaní pre vekové skupiny, pamätajte na to, že deti sa vyvíjajú rôznym tempom. Dieťa je v športe úspešné vtedy, ak má vnútorné uspokojenie a radosť zo športovania.

3 – 6 rokov

Pred dosiahnutím veku 6 rokov nemá väčšina detí základné motorické zručnosti pre konkrétny organizovaný šport. Majú ešte obmedzenú rovnováhu a pozornosť a nie úplne vyvinuté videnie (napr. schopnosť sledovať pohybujúce sa objekty). Namiesto zaťaženia dieťaťa tréningami v jednotlivých športoch radšej teda hľadajte športové aktivity zamerané na základné zručnosti, ako je behanie, skákanie, padanie, hádzanie a chytanie. Deti v tomto veku majú krátky rozsah pozornosti a najlepšie sa učia, keď môžu skúmať, experimentovať a napodobňovať ostatných. Tu môže výrazne pozitívnu úlohu zohrať správny tréner, ktorý deti dokáže motivovať aj zabaviť a nenúti ich do súťaženia.

6 – 9 rokov

Od šiestich rokov má už väčšina detí vyvinuté základné motorické zručnosti pre jednoduché organizované športy. Stále im však môže chýbať koordinácia ruka-oko potrebná na vykonávanie zložitých motorických činností. Navyše, deti sa ešte učia tímovosti a stratégii, ktoré sú tak veľmi potrebné vo výkonnostnom športe. Najvhodnejšie sú športy, ktoré je možné prispôsobiť tak, aby sa vykonávali na jednoduchšej úrovni a boli zamerané na základné motorické zručnosti. Vhodné sú kurzy, ktoré zahŕňajú široký záber športov ako je beh, plávanie, futbal, bejzbal, tenis, gymnastika, bojové umenia a lyžovanie. Športovanie u detí mladších ako 9 rokov by sa malo skôr zameriavať na osvojovanie nových zručností ako na víťazstvá.

10 – 12 rokov

Až vo veku od 10 do 12 rokov je väčšina detí pripravená na zložitejšie športy. Až vtedy sú po motorickej a kognitívnej stránke schopné venovať sa športom, ktoré si vyžadujú komplexné schopnosti, tímovú prácu a strategické rozhodovanie. Väčšina odborníkov sa ale domnieva, že šport na tejto úrovni by sa mal stále zameriavať najmä na rozvoj zručností, zábavu a účasť, nie na súťaženie. Asi vás to prekvapí, ale väčšina detí v tomto veku by najradšej hrala v prehrávajúcom tíme, ako vo víťaznom.

Viaceré deti v tomto období už prechádzajú do puberty a najmä medzi chlapcami sa objavujú niekedy až dramatické fyzické rozdiely. Aj toto vplýva na rozhodnutie, ktorý šport je práve pre vaše dieťa najlepší. Chlapci, ktorí vstupujú do puberty skôr, budú dočasne vyšší, ťažší a silnejší. To im môže poskytnúť fyzickú výhodu. Ak je to možné, mali by súťažiť s chlapcami s rovnakými fyzickými schopnosťami. Na druhej strane chlapcov, ktorí vstupujú do puberty neskôr, treba povzbudzovať dočasne v športoch, ktoré kladú menší dôraz na fyzickú veľkosť, ako sú napríklad raketové športy, plávanie, bojové umenia, zápasenie a niektoré atletické športy. Rýchly rast môže u detí na nejaký čas ovplyvniť aj koordináciu, rovnováhu a schopnosť vykonávať určité úkony. Majte preto na pamäti, že dieťaťu treba dať čas, aby sa vo “svojom” športe našlo.

Snímka.PNG

zdroj foto: OZ Benitim

S výberom športu sa dá pomôcť. Tu vás nasmerujú.

Existuje cesta ako zistiť či má dieťa predpoklady na konkrétny typ športu? Odpoveď sme dostali v športovom klube BENITIM, kde rukami trénerov prešlo už takmer 10 000 bratislavských detí.

“Naše skúsenosti s prácou s deťmi nás na tréningoch doviedli k poznaniu, že rôzne deti preferujú rôzne typy športových činností a nesúvisí to len s ich pohybovým talentom,” približuje spoluzakladateľka klubu Dana Becová. “Každý z nás – a je možné to zistiť už aj u detí – sa lepšie cíti v iných typoch športov na základe osobnostných daností. V spolupráci so športovými psychológmi a našimi trénermi sme vyvinuli ŠPORT test, ktorý kombinuje výsledky z testovania fyzických a osobnostných predpokladov dieťaťa. Dokážeme tak s veľmi vysokou presnosťou určiť typy športov, v ktorých sa dieťa nájde.”

Prečo práve povahové vlastnosti hrajú dôležitú úlohu? Pre výkon konkrétnych športov sú totiž podmieňujúce. Dieťa už vie vyjadriť, ako sa cíti v kolektíve, alebo nakoľko je preň prirodzený pohyb na hudbu. “Po vyhodnotení testovania fyzických a osobnostných predpokladov zistíme, ktoré športy budú dieťa napĺňať, v ktorých sa bude cítiť dobre a má v nich šancu najviac napredovať,” hovorí Becová. “Táto metóda je jedinečná a na Slovensku aj jediná.”

Výsledky ŠPORT testu by mali uľahčiť rozhodovanie deťom, ale aj rodičom, ktorí sú často zúfalí a nevedia si vybrať z množstva športových aktivít. ŠPORT test však nie je len o selektovaní športov, v ktorých môže dieťa dosiahnuť dobré výsledky. Prináša možnosť každému dieťaťu zapojiť sa do takej športovej aktivity, ktorá ho bude skutočne baviť a napĺňať. Tým sa dá predísť tomu, že stratí o šport záujem, pretože sa mu v ňom nedarí, čo je u detí jedným z najčastejších problémov.

Testovanie tak ušetrí rodičom veľa energie a peňazí, ktoré strávia pri skúšaní rôznych športov. Je zároveň najefektívnejšou a najrýchlejšou cestou k tomu, aby zistili, ktoré športy sú pre ich dieťa najvhodnejšie.

ŠPORT test pozostáva z PERSONAL testu (psychologicko-osobnostný dotazník) a EUROFIT testov (testy aktuálnych fyzických dispozícií a aspekčné posúdenie zdravotného a vývojového stavu dieťaťa). Testovanie prebieha v uvoľnenej a motivujúcej atmosfére. Deti si okrem testovaných disciplín môžu vyskúšať rôzne športy, aj také, s ktorými sa ešte nestretli.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.