projekt poisťovne logo generali

Alternatívne zdroje energie pre domácnosti 

10. 06. 2022

Tento mesiac sa venujeme bývaniu a nehnuteľnostiam. Aby bolo o vaše vysnívané bývanie dobre postarané, chráňte svoj majetok a takisto aj seba, vhodným poistením. V poisťovni Generali vám radi pomôžu nájsť tie najlepšie riešenia šité na mieru. Navštívte svoju najbližšiu pobočku.

Rastúce ceny energií pre domácnosti začali byť problémom už pred samotnou situáciou na Ukrajine. V Európe ale aj na Slovensku začali rásť ceny elektriny, pohonných hmôt a plynu už v roku 2021. Prieskum zo septembra 2021 ukázal, že už v tom čase 10% – 20% európskych domácností žije v energetickej chudobe.

Podľa ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) môže cena plynu v roku 2023 vzrásť až o 100%, pričom teplo z teplární zdražie aj o 50%. Aktuálna situácia na trhu s energiami je však v tomto momente veľmi nestabilná a teda akékoľvek predikcie v tomto čase môžu v budúcnosti dopadnúť úplne inak.

Poďme si teda v tomto článku rozobrať aké sú dostupné možnosti pre domácnosti na využívanie alternatívnych zdrojov energie.

Dostupné možnosti alternatívnej energie pre slovenské domácnosti:

Na Slovensku existuje mnoho alternatívnych spôsobov pre získavanie energie služiacej na bežný chod domácnosti. Obyvatelia rodinných domov majú v tomto smere ďaleko viac možností ako v prípade ľudí žijúcich v bytovkách či panelákoch. Poďme sa pozrieť na všetky dostupné technológie:

Obnoviteľné zdroje energie zo slnečného žiarenia

Slnko našťastie svieti bez ohľadu na geopolitickú či finančnú situáciu vo svete. V tomto prípade sa nám ponúkajú na slovensku 2 možnosti – fotovoltika a fototermika.

Fotovoltika

Fotovoltika je vhodná pre domácnosti, ktoré:

 • chcú znížiť prevádzkové náklady na elektrickú energiu v domácnosti

 • chcú nájsť alternatívny zdroj energie pre chod domácich spotrebičov, ohrev vody, zníženie nákladov na elektrické konvektory alebo aspoň z časti byť nezávislý od energie odoberanej z elektrickej siete a vyhnúť sa tak prípadným výpadkom alebo tzv. blackoutu.

 • využívajú elektrickú energiu najmä počas dňa, prípadne vedia svoj životný štýl prispôsobiť dennému režimu (napríklad prať, žehliť, umývať riady či vysávať počas denného svetla).

 • majú záujem prispieť svojim kúskom snahy o zníženie negatívnych dopadov na planétu pri udržaní moderného životného štýlu.

Fotovoltika nie je vhodná pre domácnosti, ktoré:

 • nemajú dostatok slnečného žiarenia na svojej streche, napríklad z dôvodu vysokej oblačnosti počas celého roka, alebo tieneniu vyšších budov, alebo prírodných prekážok ako vysoké kopce.

 • nemajú dostatočne veľkú plochu strechy kam by sa umiestnili fotovoltické panely.

shutterstock_207453976.jpg

Fotovoltika sa čoraz viac objavuje na strechách rodinných domov. Moderné fotovoltické panely a rastúce ceny energií znížili dobu návratnosti investície na 5-7 rokov. Počiatočné náklady sú síce vysoké ale živnostnosť fotovoltický panelov je okolo 30 rokov, pričom po 25 rokoch by mal byť výkon panelov až 80%.

Fotovoltické panely sú ekologické nielen z dôvodu, že získavajú energiu z obnoviteľných zdrojov (slnečného žiarenia) ale aj z toho dôvodu, že po skončení ich živnostnosti je až 95% materiálov recyklovateľných. Vzhľadom k slovenským pomerom a nášmu podnebiu stačí 8 m2 fotovoltiky na pokrytie priemernej spotreby elektrickej energie jedného obyvateľa. Pre pokrytie spotreby 4-člennej domácnosti je tak potrebných 32m2 fotovoltiky čo predstavuje plochu o rozmere približne 6 x 5,5m.

Princíp fungovania fotovoltický panelov je veľmi jednoduchý. Fotovoltické panely sa skladajú z fotovoltických článkov, ktoré sú doplnené o 2 elektródy (anódu a katódu). Fotovoltické články obsahujú v sebe polovodič (najčastejšie sa používa kremík), ktorého vlastnosťou je, že keď naň dopadne fotón (častica, ktorú získavame práve zo slnka), tak polovodič uvoľní voľný elektrón. Práve získavaním voľných elektrónov a ich interakciou s elektródami dostaneme elektrický prúd, ktorý následne môžeme využívať pri poháňaní rôznych spotrebičov v domácnosti.

Na inštaláciu fotovoltických panelov môžete využiť aj dostupné dotácie. Všetky informácie o aktuálnych dotáciách na fotovoltiku nájdete na stránke zelenadomacnostiam.sk

Fototermika

Fototermika je vhodná pre domácnosti, ktoré:

 • chcú znížiť náklady na ohrev teplej vody.

 • chcú doplniť svoj primárny zdroj vykurovania.

 • ak sa vaša domácnosť nachádza na slnečnom mieste.

 • pokiaľ počas leta využívate vlastný bazén a chcete doň privádzať teplú vodu.

Fototermika nie je vhodná ak:

 • nevyužívate teplú vodu stabilne (napríklad rekreačné nehnuteľnosti).

 • nachádzate sa v chladných oblastiach alebo oblastiach s nízkou slnečnosťou.

shutterstock_86087944.jpg

Fototermické zariadenia sú také, kde priamo dochádza k premene slnečnej energie na teplo. Základným fototermickým zariadením je slnečný kolektor, ktorý pohlcuje slnečné žiarenie, mení ho na teplo a to následne presúva na miesto jeho využitia.

Pre pokrytie spotreby bežnej slovenskej domácnosti stačí inštalácia 2-3 slnečných kolektorov. V prípade, že je vašim cieľom len ohrev teplej vody, využitie fototermických zariadení je pre vás omnoho výhodnejšie ako inštalácia fotovoltických panelov, z ktorých získaná energia by následne zabezpečovala ohrev vody. Takisto návratnosť slnečných kolektorov za svoju živnosť predstavuje približne 4-násobok investície. Navyše správne nainštalovaný solárny systém na ohrev vody je bezúdržbový. Jej nevýhoda teda spočíva najmä v obmedzení, že jediný spôsob využitia je získavanie teplej vody a nedokážete ňou poháňať iné elektrické spotrebiče.

Náklady na investíciu do slnečných kolektorov a teda aj zvýšenie návratnosti investície viete zlepšiť vďaka dostupným štátnym dotáciám a dotáciám z EÚ. Všetky informácie nájdete na zelenadomacnostiam.sk.

Obnoviteľné zdroje energie z vetra

Čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie z vetra je ponuka možností o niečo užšia. Jediným týmto zariadením sú veterné turbíny. Ich výkon je navyše veľmi viazaný na lokalitu kde sa veterná turbína inštaluje. Len približne 0,39% plochy Slovenska vyhovuje rýchlosťou vetra implementácií veternej turbíny ako spoľahlivého zdroja elektrickej energie.

Veterné turbíny sú teda vhodné pre domácnosti, ktoré:

 • sa nachádzajú vo veternejšej oblasti.

 • chcú znížiť svoje prevádzkové náklady na elektrickú energiu.

 • obzerajú sa po možnostiach alternatívnych a ekologických zdrojoch energie.

Naopak nie sú vhodné pre domácnosti, ktoré:

 • nemajú stabilný a dlhodobý odber elektrickej energie (napr. rekreačné nehnuteľnosti).

 • nemajú požadovanú silu vetra väčšinu roka.

 • nemajú možnosť umiestniť turbínu tak, že by jej hlučnosť negatívne neovplyvnila kvalitu života vás alebo vašich susedov.

Veterné turbíny fungujú na princípe premeny kinetickej energie (sila vetra) na energiu elektrickú. Skladajú sa z rotora (ten sa skladá z vrtúľ, ktoré zachytávajú vietor) a generátora (premieňa rotačný pohyb na elektrickú energiu pomocou silných magnetov a vodičov).

Na veterné turbíny môžete získať aj dotácie aktuálne až do výšky 1500€ (500€ za každý 1 kW inštalovaného výkonu). Oprávnené výdavky na inštaláciu veterných turbín sú:

 • veterná turbína;

 • regulátor a náhradná záťaž;

 • mikro menič alebo striedač;

 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;

 • stožiar s príslušenstvom;

 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;

 • riadiaca jednotka;

 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;

 • montážne práce;

 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Viac informácií o možnostiach získania dotácie nájdete na zelenadomacnostiam.sk.

shutterstock_63235237.jpg

Zdroje energie pochádzajúce zo spaľovania

Všetky dostupné zdroje energie zo spaľovania žiaľ nie sú tak ekologické ako v prípade zdrojov energie zo slnka a vetra. Vedia vám však výrazne ušetriť rodinný rozpočet. Nižšie si preto predstavíme 2 možností, ktoré sa na slovensku ponúkajú a to kotle na biomasu a drevo.

Kotle na biomasu

Kotle na biomasu sa dajú nainštalovať do rodinných a bytových domov. Sú určené najmä na ohrev vody a radiátorov. Zabezpečia tak príjemné teplo vo vašej domácnosti počas celého roka. Väčšina kotlov na biomasu umožňuje spaľovanie biomasy vo forme peliet, brikiet, štiepok alebo kusového dreva.

Biomasa je biologický materiál rastlinného a živočíšneho pôvodu. Je považovaná za uhlíkovo neutrálne palivo ako aj obnoviteľný zdroj energie, nakoľko čas potrebný na obnovu využitých zásob je pomerne krátky.


shutterstock_1046113537.jpg

Kotle na biomasu sú vhodné pre domácnosti, ktoré:

 • chcú mať ekonomicky výhodný zdroj tepla.

 • ak chcú zmeniť existujúci kotol na fosilné palivá za ekologickejšiu alternatívu.

 • ak potrebujú vyššiu teplotu vykurovacej vody.

 • pokiaľ chcú mať možnosť regulovať automatizáciu prevádzky.

Naopak nie sú vhodné pokiaľ:

 • nemáte priestor na skladovanie paliva.

 • hľadáte ekologickejší prístup k energiám.

Samotný kotol na biomasu je súčasťou komplexného vykurovacieho systému. Okrem samotného kotla doň spadajú aj ďalšie komponentny ako napríklad akumulačný zásobník teplej vody, expanzná nádoba a obehové čerpadlo. Typy kotlov potom delíme na roštové, práškové a fluidné. V domácnostiach sa však využívajú iba roštové kotly.

Princíp fungovania kotla na biomasu spočíva v zapálení paliva pomocou tzv. horáku, ktorý je súčasťou kotla. Následným procesom pálenia sa uvoľňuje tepelná energia resp. ohriaty vzduch. Ten následne putuje do komína no cestou ešte ohreje vodu, ktorá sa privádza v rúrkach priamo do kotla. Takto ohriata voda putuje do zásobníka teplej vody, do radiátorov alebo podlahového kúrenia v závislosti od toho, kde je potrebná. Celý proces riadi centrálna riadiaca jednotka, ktorá v moderných kotloch na biomasu riadi podľa potreby aj dopravu paliva priamo do kotla resp. na rošt kotla. Úlohou tejto jednotky je aj automatické regulovanie výkonu kotla, ktorý sa riadi podľa aktuálnej potreby tepla v domácnosti. Vďaka tomu dokáže efektívne pracovať s palivom a teda optimalizovať náklady na vykurovanie.

Z hľadiska bezpečnosti sú moderné kotle na biomasu viacstupňovo chránené proti prehriatu či vzniku požiaru. V prípade výpadku elektrického prúdu dochádza k automatickému zastaveniu zariadenia. Protipožiarna klapka oddeľuje sklad paliva od kotla, vďaka čomu je znemožnený spätný vznet paliva.

Kotle na biomasu sú takisto ako ostatné vyššie spomenuté alternatívne zdroje energie pre domácnosti súčasťou dotačného programu zelenadomacnostiam. Viac informácií o aktuálnych možnostiach dotácií na kotle nájdete na ich webových stránkach.

Drevo

Vykurovať pomocou dreva sa dá niekoľkými spôsobmi. Azda tým najbežnejším je využívanie dreva ako paliva do domáceho krbu. Krb dokáže vykúriť prostredníctvom prieduchov celý dom, avšak takýto systém musí byť zapracovaný do plánu už pri jeho stavbe.

shutterstock_2116068926.jpg

Druhou možnosťou spaľovania dreva je jeho spaľovanie v kotloch na tuhé palivá. Výhodou dreva je stabilná cena a nižšie ekologické znečistenie ako je tomu v prípade kotlov na vykurovací olej alebo plyn. Drevo sa síce dá považovať za obnoviteľný zdroj energie avšak jeho obnova trvá veľmi dlho. Vykurovanie drevom niektorí považujú ako CO2 neutrálny zdroj energie, pretože emisie vzniknuté pri pálení dreva sú podobné ako CO2, ktoré drevo pri svojom raste spotrebovalo.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá predstavujú samostatnú kategóriu. Princíp fungovania tepelných čerpadiel je podobný princípu, ktorý poznáme z chladničiek. Teplo je odoberané z okolitého prostredia (vzduch, zem alebo voda) a prevádzané na vyššiu teplotnú hladinu, ktorá je použiteľná pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Prevod tepla na vyššiu teplotnú hladinu je možný vďaka stlačeniu chladiva v kompresore, pri ktorom dôjde k jeho zahriatiu. Logická otázka, ktorá môže napadnú každému z nás je, ako získať teplo z miesta kde je zima? Riešením je ochladenie tohto okolia ešte viac. Moderné tepelné čerpadlá dokážu fungovať až do zimy -20°C i keď platí, že čím je okolitá teplota nižšia, tým menej efektívne je aj tepelné čerpadlo. Efektivitu tepelného čerpadla ukazuje vykurovací faktor COP a definuje ho pomer medzi vyrobeným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou. Tu platí jednoduché pravidlo a to, že čím je vykurovací faktor COP vyšší, tým je prevádzka tepelného čerpadla lacnejšia.

Tepelné čerpadlá sú zaujímavé pre domácnosti, ktoré:

 • chcú znížiť náklady na vykurovanie až o 75% pri štandardných prevádzkových podmienkach.

 • hľadajú ekonomický a automatický zdroj tepla.

 • nechcú mať starosti s obsluhou a prevádzkou zariadenia ale zároveň si chcú udržať vysokú kontrolu nad riadením.

 • majú zavedené nízkoteplotné podlahové alebo stenové vykurovanie či nízkoenergetické radiátory.

Naopak tepelné čerpadlá nie sú vhodné pre domácnosti, ktoré nemajú vhodné miesto na umiestnenie vonkajšej jednotky tak, aby nerušila vás alebo vaše okolie.

Tepelné čerpadlá takisto spadajú do dotačného programu zelenadomacnostiam.sk. O aktuálnych možnostiach získania dotácie na tepelné čerpadlo sa môžete informovať na ich webových stránkach.

shutterstock_2048216045.jpg

Šetrite energiu

Na záver vám prinášame niekoľko jednoduchých tipov a trikov ako si znížiť náklady na energie a to okamžite a bez počiatočných investícií:

 1. Znížte si teplotu

  Výraznú časť energií dokážete ušetriť len tým, že si znížite teplotu v miestnostiach o 1-2 stupne. V miestnostiach kde sa nezdržiavate (napríklad technická miestnosť a garáž) môžete kúrenie vypnúť úplne.

 2. Správne vetranie

  Efektívnejší spôsob vetrania ako mať otvorené okno “na vetračku” niekoľko hodín je raz za čas vypnúť radiátory a na krátko ale o to intenzívnejšie vyvetrať. Otvoriť okno dokorán na 30 – 60 sekúnd stačí aby sa vzduch v miestnosti osviežil.

 3. Varenie

  Pokiaľ pri varení použijete pokrievku, dokážete skrátiť čas varenia a znížiť spotrebu energie až o 50%. Takisto výber správnej veľkosti platne na sporáku voči veľkosti hrnca je kľúčovým faktorom ako zbytočne neplytvať energiou. Chladnička sa dá takisto nastaviť na optimálnejšiu úroveň kedy bude stále dostatočne chladiť ale zároveň bude šetrnejšia k spotrebe energií.
 4. Správne nastavenie okien


  Mnoho ľudí to nevie ale moderné plastové okná majú svoj letný a zimný režim. Správnym nastavením dokážete efektívnejšie udržať tepelný komfort vo vnútri vášho domu.

Výber správneho systému ako alternatívneho zdroja energie pre domácnosť nie je jednoduchá úloha. Musíte zvážiť množstvo faktorov ako aj vaše finančné možnosti aby ste našli riešenie, prípadne ich kombináciu, ktorá vám bude vyhovovať. Dobrým spôsobom je si nájsť špecialistu na túto problematiku. Treba si však dať pozor aby išlo o nezávislého experta, nakoľko predajcovia týchto systémov vám môžu podať skreslené informácie s cieľom vlastného profitu.

Každá domácnosť má rôzne potreby. Poistenie majetku DOMino od poisťovne Generali, ktoré ochráni vašu nehnuteľnosť aj domácnosť, si preto tiež môžete vyskladať podľa svojich potrieb. Môžete si zvýšiť alebo znížiť výšku limitov poistného plnenia alebo balíky doplniť voliteľnými pripoisteniami.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.