projekt poisťovne logo generali

Chystáte sa na dovolenku? Čo sa oplatí mať poistené? Sprievodca cestovným poistením

15. 07. 2019

Poisťovne každoročne zaznamenávajú počas letných mesiacov niekoľko tisíc poistných udalostí z cestovného poistenia. Poisťovni Generali bolo len za minulý rok nahlásených viac ako 7000 škôd z cestovného poistenia, za ktoré celkovo uhradila viac ako 3,8 milióna eur. Cestovné poistenie pritom dovolenkára vyjde len približne jedno euro na deň poistenia. Poistiť sa na dovolenku sa tak rozhodne oplatí.

Cestovné poistenie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou povinnej dovolenkovej výbavy. „Pred odchodom na dovolenku si je potrebné uvedomiť, že cestovné poistenie by malo okrem liečebných nákladov zahŕňať aj iné krytia, ktoré v prípade škody ocení každý dovolenkár,“ upozorňuje Adriana Körösiová, riaditeľka odboru poistných udalostí životného poistenia poisťovne Generali.

Toto sú poistenia a pripoistenia, ktoré sa v rámci cestovného poistenia rozhodne oplatia:

Poistenie liečebných nákladov

Základom každého cestovného poistenia by malo byť poistenie liečebných nákladov. „Toto poistenie kryje úhradu nevyhnutných nákladov na neodkladné ošetrenie poisteného a ostatné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo úmrtia poisteného. Je to napríklad ambulantné ošetrenie, hospitalizácia v nemocničnom zariadení, lieky predpísané lekárom, repatriácia poisteného či návrat spolupoistenej osoby do vlasti,“ vysvetľuje Adriana Körösiová z poisťovne Generali.

V letnej sezóne býva najčastejšou diagnózou hradenou z poistenia liečebných nákladov najmä úpal a alergická reakcia na slnko, ale aj drobné úrazy – odreniny či menšie rezné rany, ku ktorým dôjde počas kúpania sa v mori alebo počas jazdy na toboganoch. „Časté sú aj prejavy gastroenteritídy a rôznych hnačkových ochorení, spôsobených nedostatočnou hygienou alebo neznášanlivosťou niektorých lokálnych pokrmov, ale aj infekcie horných dýchacích ciest, ako je angína či zápal priedušiek. Rovnako evidujeme aj bodnutia hmyzom,“ vymenúva Körösiová.

Medzi časté dôvody vyhľadania lekára na dovolenke a následného ošetrenia, resp. hospitalizácie, patria aj kardiovaskulárne ochorenia. Tie sú zapríčinené jednak náročnými a dlhými cestami, ale najmä prepnutím sa do akéhosi dovolenkového režimu – telo je počas roka vystavené napätiu a tlaku, počas dovolenky však dochádza k uvoľneniu, zmene tlaku krvi a akcie srdca a tým k častejším výkyvom tlaku a niekedy k srdcovým kolapsom. Poisťovňa Generali sa však pravidelne stretáva aj s poistnými udalosťami, ktoré vyšli dovolenkárov na niekoľko desiatok tisíc eur a bez cestovného poistenia by ich finančne zruinovali.

„V USA dostala naša klientka náhlu cievnu mozgovú príhodu, v dôsledku ktorej bola hospitalizovaná a následne prevezená na Slovensko. Jej náklady sa vyšplhali na takmer 190-tisíc eur,“ upozorňuje Körösiová. Tiež dodáva: „Veľmi vysokú vyplatenú sumu pri problémoch na dovolenke sme zaznamenali v exotickom Thajsku. Klient s pocitom nevoľnosti a horúčok navštívil nemocnicu. V dôsledku infekcie, ktorú nebolo možné ihneď identifikovať, bolo nevyhnutné vykonať niekoľko chirurgických zákrokov. Klienta sa, našťastie, podarilo zachrániť. Po stabilizovaní bol ambulantným lietadlom prevezený späť na Slovensko. Náklady na prepravu boli viac ako 70-tisíc eur, náklady na ošetrenie prekročili 80-tisíc eur. Celkové náklady teda presiahli 150-tisíc eur.“

Úrazové poistenie

Ďalším poistením, ktoré by malo byť súčasťou cestovného poistenia, je úrazové poistenie, ktoré kryje trvalé následky úrazu, ako aj smrť následkom úrazu. „Uzatvorené cestovné poistenie mal počas okružnej plavby v Chorvátsku muž, ktorý si spôsobil úraz pri zoskoku z lode tak, že narazil hlavou na skalu, ktorú si predtým pod hladinou nevšimol. Následkom úrazu utrpel klient aj trvalé následky, ktoré mu boli hradené práve z úrazového poistenia,“ hovorí Körösiová.

Chystáte sa na dovolenku? Čo sa oplatí mať poistené? Sprievodca cestovným poistením

Poistenie storna

V rámci cestovného poistenia je vhodné myslieť aj na poistenie storna zájazdu. „Klienti, ktorí majú v rámci cestovného poistenia poistené aj storno zájazdu, môžu toto poistenie využiť v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia, tehotenstva, nečakaného úrazu, ťažkého ochorenia alebo smrti rodinného príslušníka, nezavinenej straty pracovného miesta, nečakaného súdneho predvolania či pri náhlej škode na majetku, ktorú tesne pred odjazdom spôsobila napríklad povodeň,“ vysvetľuje Adriana Körösiová z poisťovne Generali.

V prípade, že poistený musí stornovať zájazd, poisťovňa mu preplatí výšku storno poplatkov v súvislosti so zakúpeným zájazdom alebo cestovným lístkom na vlak, autobus či loď alebo letenku. „Z toho dôvodu je toto poistenie najlepšie dojednať priamo pri rezervácii zájazdu, pretože poistná ochrana začína ihneď uzavretím poistenia.“ Avšak podľa Körösiovej to nie je podmienkou. „Klient si môže uzatvoriť poistenie hocikedy, no pri tomto poistení začína poistná ochrana až v desiaty deň po uzavretí poistenia,“ upozorňuje.

Z poistenia storna eviduje poisťovňa prípad klienta, ktorý utrpel úraz nohy následkom pádu z balkóna, keď sa naťahoval za čerešňami na strome. Pre vážne poranenie nohy klient nemohol nastúpiť na zájazd a vzniknuté storno poplatky z dôvodu storna zájazdu mu uhradila poisťovňa.

Chystáte sa na dovolenku? Čo sa oplatí mať poistené? Sprievodca cestovným poistením

Súčasťou poistenia storna je aj poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti, ktoré kryje nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie z dôvodu úrazu alebo dopravnej nehody, technickej poruchy použitého dopravného prostriedku či meškania letu. „Toto poistenie v našej poisťovni kryje napríklad aj evakuáciu klienta z miesta zasiahnutého prírodnou katastrofou. Ak má klient poistenie storna a nachádza sa v oblasti, kde vzniklo napríklad zemetrasenie, pričom je ohrozený jeho život, môže ihneď prerušiť cestu a poisťovňa zorganizuje jeho transport do bezpečia a následne do vlasti. Toto sa týka aj teroristických útokov,“ vysvetľuje Körösiová.

Poistenie zodpovednosti

Mnohokrát opomínaným poistením zo strany dovolenkárov je poistenie zodpovednosti za škodu. Toto poistenie sa vzťahuje na škodu na veci alebo zdraví, ktorú spôsobil poistený počas cesty. Poisťovňa Generali v minulom roku zaznamenala škody z poistenia zodpovednosti v rámci cestovného poistenia vo výške viac ako 325-tisíc eur. To, že sa toto poistenie skutočne oplatí uzatvoriť, ilustruje aj jeden z mnohých prípadov poisťovne. „Dieťa pri nestráženej hre so skleneným pohárom začalo obrubou kresliť na sklenenú výplň hotelového balkóna v Thajsku, pričom túto výplň poškodilo. Náklady na jej výmenu sa vyšplhali až do výšky 700 eur. Toto poškodenie sme hradili práve z poistenia zodpovednosti,“ ozrejmuje Gabriela Korenčíová z odboru poistných udalostí majetku poisťovne Generali.

Chystáte sa na dovolenku? Čo sa oplatí mať poistené? Sprievodca cestovným poistením

Poistenie batožiny

Poistným štandardom pre dovolenkára je okrem vyššie spomínaných poistných krytí aj poistenie batožiny. Poisťovni Generali bolo len v roku 2018 z cestovného poistenia nahlásených približne 600 prípadov. „Išlo najmä o poškodenia a krádeže kufrov, no početné bolo aj neskoré dodanie batožiny, ktoré je tiež kryté z tohto poistenia,“ vymenúva Körösiová.

Cestovné poistenie vám môže ušetriť nemálo problémov a financií. Myslite na to predtým, ako sa vydáte na cesty!

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.