projekt poisťovne logo generali

Chystáte sa na splav? Máme pre vás zopár dobrých tipov

02. 07. 2019

Splavovanie riek patrí k čoraz obľúbenejším aktivitám, ktorými si vieme spestriť horúce letné dni. Navyše má tento druh voľnočasovej aktivity na Slovensku a v jeho okolí veľmi silnú tradíciu, ktorá sa historicky odvíja od tradície pltníctva, ale korene jej súčasnej podoby sa viažu najmä na vznik prvých organizovaných turistických a vodáckych klubov ešte v Rakúsko-Uhorsku a neskôr v Československu. Zážitky na vode môžete zbierať individuálne, s partiou alebo rodinou. Možností je veľa, je potrebné si však dobre vybrať. Ak nemáte veľa skúseností, mali by ste vedieť, na čo si dávať pozor, ako sa na splav pripraviť a kam naň napokon ísť. Ak vás táto téma zaujíma alebo už splav plánujete, ponúkame vám pár užitočných tipov, ako na to.

Základným predpokladom na úspešný splav je zvoliť si vhodnú rieku a následne aj plavidlo. Vždy je potrebné skontrolovať stav rieky, najmä jej prietok. Myslite na to, že rieka, ktorá má zvýšený prietok, môže byť oveľa náročnejšia a že prietok riek sa v závislosti od ročného obdobia či objemu zrážok mení. Vždy aktuálne informácie z vodomerných staníc nájdete na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Vždy je potrebné skontrolovať stav rieky, najmä jej prietok. Myslite na to, že rieka, ktorá má zvýšený prietok, môže byť oveľa náročnejšia a že prietok riek sa v závislosti od ročného obdobia či objemu zrážok mení.

Existujú rôzne náročné toky – od stojatých a mierne tečúcich riek až po toky s rýchlym či extrémnym prúdom. Pre účely vodnej turistiky sú vo všeobecnosti označované rôznymi stupňami. V našom stredoeurópskom regióne sa používa tzv. alpský systém klasifikácie náročnosti riek.

Stupeň náročnosti sa stanovuje podľa najťažších miest na danom úseku rieky. Tam sa však nezapočítavajú prekážky ako napríklad hate, cez ktoré sa plavidlo dá preniesť, resp. majú komorový systém, cez ktorý ich možno preplávať. Ak sa stupeň náročnosti na danom úseku často strieda, uvádza sa zväčša rozsah stupňov.

Stupne náročnosti riek

Kategória prúdiaciach vôd

Stupne v tejto časti stupnice sa označujú skratkou ZW z nemeckého „Zahmwasser”, čiže mierna voda. Novšie zdroje niekedy náročnosť v tejto kategórii už ďalej nedelia, veľká časť autorov sa ich však stále drží. S týmto označením sa stretnete aj v praxi.

Pre splav v tejto kategórii nepotrebujete žiadne špeciálne vodácke schopnosti. Napriek tomu sa odporúča mať vždy na sebe plávaciu vestu, aj keď ste dobrým plavcom či plavkyňou. Platí to najmä vtedy, ak plávate s plavidlom ďalej od brehu či na širokej vodnej ploche.

ZW A: stojatá alebo slabo prúdiaca voda

 • Prietok: maximálne 1 m/s (4 km/h)
 • Charakter: jazerá, priehrady
 • Plavidlá: otvorené lode, malé plachetnice, veslice
 • Náročnosť: začiatočnícka bez nárokov na ovládanie lode
 • Vybavenie: plávacia vesta
 • Príklad: Liptovská Mara

ZW B: mierne prúdiaca voda

 • Prietok: cca 1,4 m/s (5 km/h) = rýchlosť chôdze
 • Charakter: prehľadný tok bez ostrých zákrut
 • Plavidlá: otvorené lode, veslice, otvorené kanoe
 • Náročnosť: začiatočnícka bez nárokov na ovládanie lode
 • Vybavenie: plávacia vesta
 • Príklady: Malý Dunaj, rieka Lužnice od Dobroníc (Česko)

ZW C: prúdiaca voda

 • Prietok: viac ako 1,6 m/s (6 km/h)
 • Charakter: prehľadný tok, prúd je súvislý, netvorí vlny, ale za prekážkami sa môžu tvoriť spätné prúdy
 • Plavidlá: otvorené lode, otvorené kanoe, športové pramice
 • Náročnosť: začiatočnícka so znalosťou základného záberu veslom
 • Vybavenie: plávacia vesta
 • Príklady: rieka Morava, rieka Berounka (Česko)

Kategória divokých vôd

Stupne v tejto časti stupnice sa označujú skratkou WW z nemeckého „Wildwasser”, čiže divoká voda. Jednotlivé stupne sa odlišujú rímskymi číslicami. Stupne sú pre precíznejšiu orientáciu často doplnené ešte znamienkami plus a mínus. Napríklad označenie WW I+ znamená, že stupeň náročnosti je o niečo ťažší ako WW I, ale nedosahuje ešte úroveň náročnosti WW II.

WW I: mierna voda

 • Prietok: cca 2 m/s (7 km/h)
 • Charakter: ľahké pereje alebo meandre, pravidelné prúdnice a vlny, prehľadné zákruty
 • Plavidlá: otvorené lode zaistené proti potopeniu, otvorené kanoe, športové pramice
 • Náročnosť: mierne pokročilá so znalosťou základného a spätného záberu veslom
 • Vybavenie: plávacia vesta
 • Príklady: Dunajec (nad Červeným Kláštorom), Vltava okolo Dívčího kamene (Česko)

WW II: mierne ťažká voda

 • Prietok: cca 2 – 4 m/s (7 – 14,5 km/h)
 • Charakter: mierne ťažké pereje, nepravidelné prúdnice a vlny, malé pereje a malé valce (prúdy vody točiace sa ako valce), meandre, neprehľadné riečisko, zarastené brehy
 • Plavidlá: polouzatvorené, zatvorené alebo nafukovacie lode zaistené voči potopeniu, kajak, (polo)uzatvorené kanoe, malé nafukovacie lode
 • Náročnosť: pre skúsených
 • Vybavenie: plávacia vesta, prilba
 • Príklady: Čierny Váh, Svratka v úseku Doubravník – Borač (Česko)

Chystáte sa na splav? Máme pre vás zopár dobrých tipov

WW III: ťažká voda

 • Prietok: viac ako 4 m/s (cca 14,5 km/h)
 • Charakter: ťažké pereje s vysokými nepravidelnými vlnami, časté malé valce a víry, kamenné bloky, stupne, vysoké nepravidelné brehy, určenie optimálnej trasy nie je vždy jednoduché
 • Plavidlá: zatvorené lode, samovylievacie nafukovacie kajaky alebo kanoe, malé rafty
 • Náročnosť: pre zohrané posádky s veľmi dobrými znalosťami ovládania lode a znalosťou tzv. eskimáckeho obratu
 • Vybavenie: plávacia vesta s popruhom, prilba, tzv. hádzačka, vhodný je neoprén
 • Príklady: Biela voda/Białka (Poľsko) od sútoku s Javorinkou, Otava od Čeňkovej píly (Česko)

WW IV: veľmi ťažká voda

 • Charakter: veľmi ťažké a dlhé pereje, vysoké vlny s hrebeňmi alebo spätnou rotáciou (ktoré zalievajú loď), držiace valce, víry a veľké tzv. karfióly (prudké prúdy vody prúdiace smerom k hladine, ktoré vznikajú nárazom prúdiacej vody na väčšiu prekážku pod hladinou ako kameň a pod.), vysoké zablokované stupne, neprehľadné koryto, náročná samozáchrana
 • Plavidlá: zatvorené lode, nafukovacie kanoe pre ťažký terén, rafty
 • Náročnosť: pre fyzicky zdatné a skúsené posádky v navzájom sa istiacej skupine, ktorá sa plaví na dohľad, nutná znalosť tzv. eskimáckeho obratu, nutná prehliadka úseku pred plavbou
 • Vybavenie: plávacia vesta s popruhom pre ťažký terén, prilba, tzv. hádzačka, vhodný je neoprén, zdravotnícke vybavenie
 • Príklady: Kežmarská Biela voda, kaskáda rieky Białka (Poľsko), niektoré úseky perejí na Vltave medzi Lipnom I a II (Česko)

WW V: mimoriadne ťažká voda

 • Charakter: extrémne ťažké pereje, vlny so spätnou rotáciou, nebezpečné valce, spodné prúdy, vysoké stupne, skoky, obmedzené možnosti samozáchrany
 • Plavidlá: uzatvorené lode, veľké rafty
 • Náročnosť: pre výnimočne zdatné, zohrané a skúsené skupiny, nutná prehliadka úseku a detailná znalosť prejazdu úseku pred plavbou, nutné zabezpečenie z brehu
 • Vybavenie: plávacia vesta s popruhom pre ťažký terén, prilba, hádzačka, neoprén, zdravotnícke vybavenie
 • Príklady: Soča/Kobaridský kaňon (Slovinsko), kaskáda vo Vrchlabí na Labe (Česko)

WW VI: extrémne ťažká voda

 • Charakter: na hranici zjazdnosti, najťažšia podoba všetkých možných prekážok, zjazdné len za určitého vodného stavu, sifóny (veľmi nebezpečné miesta, kde voda tečie pod kamene)
 • Plavidlá: lode špeciálnej konštrukcie podľa podmienok daného úseku
 • Náročnosť: len pre profesionálne tímy špeciálne zostavené a trénujúce za účelom splavenia daného úseku, nutná prehliadka úseku a detailná znalosť prejazdu úseku pred plavbou, nutné zabezpečenie z brehu
 • Vybavenie: plávacia vesta s popruhom pre ťažký terén, prilba, hádzačka, neoprén
 • Príklady: vodopády na rieke Mumlave (Česko)

X: nezjazdná voda

Chystáte sa na splav? Máme pre vás zopár dobrých tipov

Ak za divokou vodou cestujete aj mimo európskeho kontinentu, určite sa stretnete s alternatívnym systémom klasifikácie náročnosti riek, ktorým je tzv. medzinárodná stupnica náročnosti riek, pre ktorú sa americká organizácia American Whitewater snaží dosiahnuť medzinárodný štatút. Logika tejto stupnice je skôr zameraná na mieru rizika pohybu na rieke ako na náročnosť samotného splavu.

Má 6 stupňov:

 1. Class I: Rapids (Trieda I.: pereje): zhruba zodpovedá klasifikácii ZW
 2. Class II: Rapids: Novice (Trieda II.: pereje: začiatočníci) = WW I.
 3. Class III: Intermediate (Trieda III.: mierne pokročilí) = WW II+ až WW III
 4. Class IV: Advanced (Trieda IV.: pokročilí) = WW III + až WW IV+
 5. Class V: Expert (Trieda V.: experti) = WW V- až WW VI (podľa náročnosti sa pridávajú podstupne od 5,0 až po zatiaľ najvyšší stupeň 5,3)
 6. Class VI: Extreme and Exploratory Rapids (Trieda VI.: extrémne a expedičné pereje): stupeň pre vodné toky, ktoré väčšinou ešte neboli splavené s maximálnym rizikom a často aj nemožnosťou záchrany

Nezabúdajte, že pri výbere konkrétneho splavu je potrebné sa rozhodovať aj podľa teploty vody a vzduchu, dĺžky a prístupnosti úsekov. Veľmi dôležitá je aj úroveň vodáckych schopností všetkých členov skupiny v prípade, že plánujete skupinový splav.

Nezabúdajte, že pri výbere konkrétneho splavu je potrebné sa rozhodovať aj podľa teploty vody a vzduchu, dĺžky a prístupnosti úsekov. Veľmi dôležitá je aj úroveň vodáckych schopností všetkých členov skupiny v prípade, že plánujete skupinový splav.

Výber plavidla

Popri riekach s čulým vodáckym turizmom sa nachádzajú zväčša v blízkosti kempov alebo priamo v nich aj požičovne kompletného vodáckeho vybavenia vrátane rôznych druhov plavidiel.

Na internete zároveň nájdete množstvo agentúr, ktoré splavy organizujú a požičajú vám aj kompletné vybavenie. Vybavenie vám, podľa dohody, aj privezú na vopred dohodnuté miesto, z ktorého budete na splav vyrážať.

Plavidlo zvoľte vždy podľa náročnosti splavovanej rieky, ako aj podľa počtu ľudí, s ktorými plánujete splavovať.

Medzi základné typy plavidiel na splav patria nasledovné:

 • Kanoe – loď pre 1 – 3 osoby, v ktorej sa kľačí alebo sedí a pádluje pádlom len s jedným listom (rozšírená časť na konci vesla, ktorou sa veslom robí záber vo vode). Kanoe je vhodnejšie na dlhšie trasy.
 • Kajak – loď pre 1 osobu (existujú aj dvojmiestne), v ktorej sa sedí s vystretými nohami, pádluje sa pádlom s dvomi listami. Kajak je rýchlejší a vhodný na kratšie trasy.
 • Raft – nafukovacie plavidlo vhodné pre partiu 4 – 9 ľudí.
 • Nafukovací čln – plavidlo pre 2 – 6 osôb vhodné na stojaté či pokojné toky riek.

Ak si neviete rady, obráťte sa pokojne na odborníkov v požičovniach alebo v špecializovaných agentúrach, ktoré organizujú splavy.

Chystáte sa na splav? Máme pre vás zopár dobrých tipov

Prípravu na splav nikdy nepodceňte

Splavovanie je dobrodružstvo, na ktoré by ste sa však mali vždy dobre pripraviť.

Na nasledovné veci a pravidlá by ste určite nemali zabudnúť:

 1. Zbaľte si náhradné a teplé oblečenie (aj pršiplášť). Niekoľko dní budete tráviť pri rieke v prírode, kde sa počasie môže rýchlo meniť. Je preto dobré mať so sebou aj dostatok náhradného oblečenia.
 2. Zoberte si topánky, s ktorými môžete vstúpiť aj do vody a nezraníte sa (napríklad pevné sandále či uzatvorenú plážovú obuv). Okrem toho majte so sebou aj pevnú obuv, ktorá sa vám zase zíde v teréne.
 3. Pri balení potravín buďte praktickí a ekonomickí. Vyhnite sa jedlám, ktoré rýchlo podliehajú skaze a neberte so sebou ťažké veci. Ideálne je si pripraviť suché obedy, energetické tyčinky a jablká. Nezabúdajte na pitný režim. Rátajte s minimom 1,5 litra vody na osobu za deň.
 4. V blízkosti vodných tokov sa páči nielen ľuďom, ale aj nepríjemnému bodavému hmyzu, nevynechajte preto repelent.
 5. V lete je namieste myslieť aj na ochranu proti slnku, určite si pribaľte opaľovací krém, šiltovku, klobúk a slnečné okuliare.
 6. Pre cennosti si zaobstarajte vodotesné obaly, vďaka čomu predídete možným poškodeniam mobilov, fotoaparátov či iných zariadení. Vodáci často používajú nepremokavé tašky alebo uzatváracie plastové sudy (rôznych veľkostí).

Zbaľte si náhradné, teplé oblečenie aj pršiplášť. Niekoľko dní budete tráviť pri rieke v prírode, kde sa počasie môže rýchlo meniť. Je preto dobré mať so sebou aj dostatok náhradného oblečenia.

Bezpečnosť je prvoradá

Ak už ste sa zbalili a od vodáckeho dobrodružstva vás delí už len krôčik, prečítajte si aj tento bezpečnostný manuál:

 1. Na vodu radšej nikdy nechoďte sami! Vždy je potrebné splavovať v skupine aspoň 2 lodí, na náročnejších úsekoch je optimum 3 – 6 lodí v skupine. Dôvod je celkom jednoduchý, v prípade potreby si vzájomne pomôžete.
 2. Pre vodáka je najdôležitejšie pádlo, ktorým ovláda loď, a preto ho na vode nepúšťajte z ruky.
 3. Nikdy nepodceňujte bezpečnosť na vode. Aj na stojatej vode majte na sebe plávaciu vestu, ktorá je riadne zapnutá.
 4. V lodi je potrebné mať stabilné sedenie, ktoré je nastavené práve pre vás. To platí najmä v kajaku. Je potrebné, aby ste mali dostatočnú stabilitu, ale aj aby ste sa cítili pohodlne. Najstabilnejší posed v kanoe je, ak kľačíte na dne nohami pod lavičkou.
 5. Snažte sa vyhnúť nárazu do kameňov či iných lodí. Pri narazení do kameňa alebo inej prekážky je potrebné, ak sa dá, nakloniť sa smerom na prekážku tak, aby prúd vody narážal do dna lode, v opačnom prípade voda zaleje palubu a prevráti ju.

Na vodu radšej nikdy nechoďte sami! Vždy je potrebné splavovať v skupine aspoň 2 lodí, na náročnejších úsekoch je optimum 3 – 6 lodí v skupine. Dôvod je celkom jednoduchý, v prípade potreby si vzájomne pomôžete.

Chystáte sa na splav? Máme pre vás zopár dobrých tipov

Pasažier cez palubu

Ak sa budete venovať vodáctvu dlhšie, skôr či neskôr sa dostanete do situácie, keď sa s loďou prevrátite. Najdôležitejšie je v takom prípade zachovať pokoj a rozvahu. Vždy sa snažte držať pádlo, bez neho je totiž loď neovládateľná.

V silnom prúde sa nikdy nesnažte postaviť, mohla by sa vám medzi kamene zaseknúť noha a spôsobiť vážne poranenie. Radšej sa dajte na chrbát, upažte ruky a snažte sa dostať k brehu alebo do tíšiny. Nohy držte pred sebou a vyrovnávajte nimi prípadné nárazy na kamene či iné prekážky. V prípade možnosti sa držte lode, dávajte však veľký pozor, aby ste sa nedostali medzi ňu a prekážku!

V silnom prúde sa nikdy nesnažte postaviť, mohla by sa vám medzi kamene zaseknúť noha a spôsobiť vážne poranenie. Radšej sa dajte na chrbát, upažte ruky a snažte sa dostať k brehu alebo do tíšiny.

Ak sa aj loď prevráti, na vode ju nikdy neobracajte. Pri prevrátení sa do nej totiž dostane voda a je veľmi ťažké dotlačiť ju k brehu a vytiahnuť. Kanoe plné vody môže vážiť aj 500 kilogramov. Ak je to možné, loď radšej dotlačte k brehu a až tam ju otočte.

Odporúčame so sebou nosiť tzv. hádzačku, ktorou je možné plávajúceho pritiahnuť k brehu. Je to plávacie lano umiestnené v obale (predáva sa v rôznych dĺžkach).

Od východu po západ

Na Slovensku máme dosť možností, kam na splav a aj ich využívame. Splavovať sa dá množstvo tokov, prinášame vám výber tých najznámejších, ktoré stojí za to vyskúšať.

Dunajec

Známe plte na Dunajci patria k vyhľadávaným atrakciám slovensko-poľského pohraničia. Splav krásnou pieninskou prírodou sa začína v zamagurskej obci Červený Kláštor a končí sa pri dedine Lesnica, ktorá hraničí s Poľskom. Počas splavu sa môžete pokochať aj pohľadom na symbol Pienin, ktorým je vrchol s názvom Tri Koruny, nachádzajúci sa na poľskej strane hranice. Trasa je dlhá 10 km a plavba trvá od 90 do 120 minút.

Splavnosť: od polovice apríla až do konca októbra

Chystáte sa na splav? Máme pre vás zopár dobrých tipov

Hron

Obľúbenou riekou na splav je aj Hron, ktorý je splavný po takmer celej svojej dĺžke. Pramení pod Kráľovou hoľou v Nízkych Tatrách a tečie do Dunaja pri Štúrove. V dedinkách popri Hrone nájdete množstvo reštaurácií a bufetov. Taktiež sú tu aj kempy (Nemecká, Slovenská Ľupča či Iliaš pod Banskou Bystricou) so sociálnym zázemím, ktoré uvíta hlavne nežnejšia časť posádky. Z adrenalínových atrakcií zaujme tzv. cliff diving či cliff jumping (skákanie zo skaly do vody) z 5 metrov vysokej skaly „Jumpstone”. Hron ponúka pokojné i adrenalínové úseky, napríklad v perejovitých úsekoch NemeckáŠalkováIliaš.

Splavnosť: najideálnejšie podmienky sú na jar či začiatkom leta (v neskorších mesiacoch je hladina vody nízka, a tak sú niektoré úseky už nesplavné)

Váh

Ideálne podmienky pre začiatočníkov ponúka aj najdlhšia slovenská rieka Váh. Východiskovým bodom prvého možného splavu je Červený Kút. Rieka je v tomto úseku pokojná, preto je veľkým lákadlom najmä pre rodiny s deťmi. Ďalšie vhodné trasy pre vodnú rodinnú turistiku nájdete západnejším smerom, konkrétne v Trenčíne. Odtiaľ sa poľahky dostanete cez Beckov s neprehliadnuteľným Beckovským hradom až do Nového Mesta nad Váhom alebo môžete vyskúšať nenáročnú trasu Dubnica nad VáhomTrenčín. Práve v tomto úseku môžete naďabiť na vzácne vtáctvo, napríklad na volavku popolavú, volavku bielu (nazývanú aj beluša veľká) či rybárika riečneho. Zaujímavou časťou Váhu, ktorú si vychutnajú skúsení vodáci, je približne 14 kilometrov dlhý úsek od Lipovca po Strečno vedúci cez meander rieky a okolo obávaných skál Margity a Besnej. Splavy sa organizujú v závislosti od výšky vodnej hladiny.

Splavnosť: ideálnym obdobím je jar alebo jeseň

Malý Dunaj

Prostredie Malého Dunaja vyhľadávajú prevažne začiatočníci a rodiny s malými deťmi. Obklopuje ho nádherná príroda. Z člna tu môžete zazrieť ondatru pižmovú, vydru riečnu, skokana zeleného či bociana bieleho. Záujemcovia o splav si môžu vybrať spomedzi nenáročných trás, medzi ktoré patria Nová DedinkaJelka, Hurbanova VesJelka, JahodnáTopoľníky, BratislavaVrakuňaTomášov. Malý Dunaj poskytuje množstvo oddychových zón a táborísk. Oblasť je známa aj rybárskymi reštauráciami (tzv. čárdami) na brehu rieky. Vďaka stálosti toku je Malý Dunaj splavný bez väčších obmedzení, plavidlo je nutné prenášať iba dvakrát, a to pri Tomášove a Čiernej Vode.

Splavnosť: od apríla do jesene

Chystáte sa na splav? Máme pre vás zopár dobrých tipov

Orava

Orava je nenáročná, široká a veľmi pekná rieka vhodná pre začiatočníkov, ktorá preteká aj priamo popod Oravský hrad. Pred splavom Oravy venujte pozornosť aktuálnemu stavu vodnej hladiny, ktorá veľmi záleží na púšťaní vody z Oravskej priehrady. Obvyklý začiatok splavu býva pri dedine Podbiel a pokračuje sa, pokiaľ má hladina dostatočnú výšku, pri najlepšom až do ústia Váhu.

Splavnosť: od mája do októbra

Hornád

Rieka Hornád láka začiatočníkov i dobrodruhov, ktorí si z lode môžu vychutnať pohľad na atraktívnu roklinu Národného parku Slovenský raj. Kaňon Prielom Hornádu patrí k najkrajším na Slovensku. Niekedy sa preto stane, že vodákov hostí len pár dní počas sezóny. Splavy sú povolené a regulované správou parku. Vzhľadom na náročnosť sa neodporúča pre rodiny s deťmi.

Splavnosť: od mája do októbra (ale len pri výške hladiny nad 70 cm)

Mošonský Dunaj

Veľmi obľúbeným splavom ľudí z juhozápadného Slovenska je aj Mošonský Dunaj, ktorý tvorí na slovenskej aj maďarskej strane tzv. Malý Žitný ostrov. Je to nádherné rameno starého Dunaja tečúce cez Maďarsko, ktoré ponúka svižne prúdiacu vodu v užších miestach, ktorú strieda pomalší tok v rozšírených úsekoch. Splav je ideálnou ukážkou pestrosti rastlín a živočíchov, ktoré sa vyskytujú v lužných lesoch. Pozdĺž Mošonského Dunaja je množstvo kempov a táborísk, ktoré sú rozložené v kratších vzdialenostiach od seba, ako je tomu zvyčajne na našich riekach, preto je ideálnym miestom na pohodovú rodinnú plavbu. Vo väčšine sú k dispozícii sprchy, WC a, samozrejme, bufety či reštaurácie. Trasa splavu sa zvyčajne začína v hraničnej obci Rajka a končí v meste Győr.

Splavnosť: ideálnym obdobím je leto

Chystáte sa na splav? Máme pre vás zopár dobrých tipov

Nech sa už vyberiete na ktorúkoľvek z vyššie uvedených riek, pribaľte si aj dobrú náladu a správne nastavenie. Dovolenka v prírode je vždy výbornou príležitosťou na duševný relax. Splav predstavuje, navyše, aj isté vybočenie z komfortnej zóny, preto tento zážitok určite stojí za to vyskúšať, ak ste tak ešte neurobili.

Splavu zdar!

Zdroje:
www.raft.cz
www.americanwhitewater.org

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.