projekt poisťovne logo generali

Igor Vilček z VÚB Generali DSS: Chceme sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri priniesť čo najvyšší výnos

10. 03. 2022

Všetci sa bezpochyby chceme čo najlepšie pripraviť na svoj dôchodkový vek a súčasťou toho je včas myslieť aj na dôchodkové sporenie. V rozhovore s Igorom Vilčekom z VÚB Generali DSS vám poradíme, ako si nastaviť investičnú stratégiu, dozviete sa, či je výhodné prispievať si aj dobrovoľne a aké poplatky je potrebné zaplatiť pri sporení v druhom pilieri.

Aké sú vaše priority pre sporiteľov VÚB Generali DSS?

V prvom rade chceme sporiteľom priniesť čo najvyšší výnos, vyšší než konkurencia, a teda aj čo najvyšší dôchodok. To sa nám aj dlhodobo darí. Keď sa pozrieme na dlhodobé výkonnosti a na priemer konkurencie, naše výkonnosti sú vyššie. Toto je jedna z hlavných vecí, na ktoré sa sústredíme a v ktorých sa snažíme byť lepší než konkurencia. A v druhom rade chceme, aby mal sporiteľ na výber dostatok fondov. Preto spravujeme štyri odlišné dôchodkové fondy.

Aké máte investičné možnosti pre sporiteľov?

Spravujeme štyri odlišné dôchodkové fondy. Sú odstupňované podľa akciovej zložky – žiadne akcie, polovica akcií, tri štvrtiny akcií a iba akcie. Inými slovami, dlhopisový fond, zmiešaný fond, akciový fond a indexový fond. To sú štyri možnosti, z ktorých si môže sporiteľ vyberať.

Dlhopisový garantovaný fond KLASIK drží iba dlhopisy, nedrží žiadne akcie. Je zo zákona garantovaný na 10-ročné obdobie. Na 10-ročnom období musí mať pozitívnu výkonnosť. Je to fond, ktorý má najnižšie očakávané riziko, ale aj najnižší očakávaný výnos spomedzi fondov VÚB Generali. Je vhodný pre sporiteľov, ktorí majú blízko do dôchodku.

Zmiešaný negarantovaný fond MIX drží približne 50 % akcií, okrem toho drží dlhopisy, drahé kovy, realitné investície. Je to fond, ktorý má oproti dlhopisovému fondu vyšší očakávaný výnos, ale aj vyššie očakávané riziko. Je vhodný pre sporiteľov, ktorí pôjdu do dôchodku približne o 10 až 15 rokov.

Akciový negarantovaný fond PROFIT drží približne 75 % akcií, drží aj dlhopisy, drahé kovy a realitné investície. Tento fond má ešte vyšší očakávaný výnos a ešte vyššie očakávané riziko než zmiešaný fond. Je vhodný pre sporiteľov, ktorí pôjdu do dôchodku o viac ako 15 rokov a nepreferujú 100 % akcií alebo nepreferujú pasívny indexový fond.

Indexový negarantovaný fond INDEX drží nepretržite 100 % akcií. Je vhodný pre sporiteľov, ktorí pôjdu do dôchodku o viac ako 15 rokov. Má najvyšší očakávaný výnos, ale aj najvyššie očakávané riziko. Je teda vhodný pre sporiteľov, ktorí preferujú 100 % akcií, resp. preferujú pasívny indexový fond.

Ako by sa mal sporiteľ rozhodovať pri výbere konkrétnej stratégie?

Pri výbere stratégie je kľúčovým parametrom vek, keďže ide o veľmi dlhé sporenie na niekoľko desiatok rokov. Ak je sporiteľ mladý a do dôchodku pôjde o 30 až 40 rokov, mal by si vyberať medzi akciovým alebo indexovým fondom. To znamená, že by mal mať agresívnu dynamickú stratégiu s vysokým očakávaným výnosom, kde mu neprekážajú výkyvy na finančných trhoch, keďže horizont sporenia je dlhý. Naopak, ak má sporiteľ veľmi blízko do dôchodku, napr. 5 až 10 rokov, mal by voliť skôr medzi dlhopisovým a zmiešaným fondom. To znamená, že by mal radšej zvoliť konzervatívnejšiu stratégiu bez väčších výkyvov na finančných trhoch, s menej rizikovými a menej výnosnejšími fondami.

Ako často by mal sporiteľ meniť investičnú stratégiu?

V prvom rade je dôležité vhodne zvoliť investičnú stratégiu už na začiatku sporenia a zvoliť ju podľa veku. Potom nie je dobré často ju meniť a prehodnotiť ju treba až vtedy, keď sa blížime k dôchodku, približne 10 – 15 rokov pred dôchodkom. Ak ju sporiteľ často mení, môže si skôr uškodiť, ako pomôcť.

Ako často treba sledovať výkonnosť fondov?

Určite neodporúčame sledovať výkonnosť fondov a dôchodkové úspory veľmi často, pretože akciové trhy kolíšu a mohli by nás zbytočne vyľakať.

Na čo slúži mobilná aplikácia dôchodOK od VÚB Generali DSS?

Je to praktická a intuitívna mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej môžu sporitelia sledovať výkonnosť fondov, a zároveň je to skvelý nástroj na to, aby si sporiteľ mohol meniť údaje, meniť dôchodkové fondy a veľmi rýchlo vybaviť všetko, čo potrebuje.

Je výhodné, ak si sporiteľ prispieva aj dobrovoľne? Ak áno, v akej výške?

Určite je dobré prispievať si aj formou dobrovoľných príspevkov, pretože aj malá príspevková suma dokáže znamenať výrazne vyššiu nasporenú sumu na dôchodok. Uvediem jednoduchý príklad. Keby som si pri štyridsaťročnom sporení prispieval dobrovoľne 50 € mesačne, na konci mi to môže zvýšiť nasporenú sumu o niekoľko desiatok tisíc eur, čo je už naozaj obrovská suma.

Aké sú poplatky v druhom pilieri?

Druhý pilier je jedno z najlacnejších sporení na Slovensku vôbec. Priemerný poplatok je na úrovni 0,3 % ročne z nasporenej sumy, čo je v európskom aj svetovom kontexte veľmi nízky poplatok. Druhým poplatkom je tzv. výkonnostný poplatok, ktorý je na úrovni 10 % zo zárobku, ale strháva sa iba v prípade, že DSS-ka sporiteľovi zarába. Posledným poplatkom je 1 % z každého príspevku. Tento poplatok sa strháva iba jednorazovo pri posielaní príspevku. Znamená to, že ak si sporím napríklad 50 € mesačne, strhne sa z nich 1 %, čo pri päťdesiatich eurách predstavuje 50 centov, a už nikdy viac sa z týchto päťdesiatich eur nič nestrháva.

Aké sú riziká v II. pilieri?

Druhý pilier je v prvom rade dlhodobé sporenie, trvá niekoľko desiatok rokov, preto sa akékoľvek krátkodobé výkyvy na finančných trhoch v tomto dlhom horizonte naozaj stratia. Dôležité je dobre si zvoliť stratégiu na začiatku, byť trpezlivý, stratégiu zbytočne nemeniť, nepanikáriť pri výkyvoch na finančných trhoch a vydržať až do dôchodku, pretože častými zmenami si môže sporiteľ skôr uškodiť, keď ich robí v zlom čase.

V porovnaní s konkurenciou sa často spomína váš indexový fond. Prečo?

Indexový fond VÚB Generali DSS je suverénne najvýkonnejší indexový fond zo všetkých v II. pilieri za posledných 5 rokov. Za tieto vynikajúce výsledky dokonca získal ocenenie Zlatá minca za rok 2020.

 

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.