projekt poisťovne logo generali

8 kritérií, podľa ktorých spoznáte kvalitnú poisťovňu

04. 11. 2020

Jedno slovenské príslovie hovorí, že vtáka poznáš po perí, vlka po srsti, človeka po reči a mohli by sme doplniť, že dobrú poisťovňu podľa jej prístupu pri poistnej udalosti. Práve tieto nepríjemné udalosti určujú, či v konečnom dôsledku budete so svojou poisťovňou spokojný alebo sa radšej poobhliadnete po inej. Spôsob, akým môžete poistnú udalosť nahlásiť, priebeh samotnej likvidácie, ochota poisťovne vyjsť vám v ťažkej situácii v ústrety a empatický prístup zamestnancov sú v týchto situáciách kľúčové. Poďme si teda zhrnúť, ako by to v každej dobrej poisťovni malo vyzerať od nahlásenia poistnej udalosti až po jej úspešné ukončenie a vyplatenie.

Hlásenie poistnej udalosti online

Dnes je bežné nahlasovať poistnú udalosť do poisťovne telefonicky. Musíte si vopred pripraviť všetky dokumenty, aby ste na otázky zamestnanca poisťovne vedeli vždy pohotovo odpovedať. V mnohých prípadoch sa však nevyhnete doposielaniu potrebnej dokumentácie poštou či e-mailom. Preto je veľkým bonusom, ak má poisťovňa k dispozícii aj možnosť nahlásiť poistnú udalosť online. „Poistnú udalosť môžu klienti Generali nahlásiť jednoducho online prostredníctvom našej webstránky alebo Klientskej zóny, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Tento spôsob nahlasovania výrazne urýchľuje a uľahčuje nielen samotné hlásenie, ale aj spracovanie poistnej udalosti. Takto nahlásené škody sa totiž vo väčšine prípadov po nahlásení priamo zaregistrujú a číslo poistnej udalosti sa vytvorí úplne automaticky a bez potreby ďalšieho zásahu zamestnanca z kontaktného centra,“ vysvetľuje Juraj Páleš, riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Výhodou takéhoto hlásenia je, že klient zadá len základné údaje o predmete poistenia, pričom všetky ostatné údaje sa načítajú automaticky zo zmluvy. Počas hlásenia poistnej udalosti vie klient priamo nahrať všetky elektronické dokumenty a po odoslaní hlásenia si stiahne sumárny dokument s nahlásenými údajmi.

Sledovanie stavu poistnej udalosti

Ak aj vás vždy zaujímalo, čo sa aktuálne deje s vašou poistnou udalosťou a či ste poisťovni dali všetko potrebné, mali by ste si vybrať poisťovňu, ktorá ponúka svojim klientom možnosť sledovať stav svojej poistnej udalosti. Predídete tým nielen početným telefonátom na infolinku poisťovne, ale aj prípadným zdržaniam pre nedodané dokumenty. „Klienti našej poisťovne môžu sledovať stav a riešenie svojej poistnej udalosti online. Hneď po nahlásení škody sa klientovi pridelí číslo zaregistrovanej poistnej udalosti, podľa ktorej môže svoju poistnú udalosť sledovať v priebehu jej riešenia. Systém ho zároveň upozorní, aké chýbajúce dokumenty ešte treba doložiť, aby sa poistná udalosť vybavila čo najrýchlejšie,“ vysvetľuje Juraj Páleš z poisťovne Generali.

Škody na majetku vyplatené obratom

Každoročne sme svedkami množstva poistných udalostí následkom nepriazne počasia. Len v minulom roku vyplatila poisťovňa Generali svojim klientom z poistenia majetku takmer 4 milióny eur. Každý, koho majetok ohrozovali povodne, vytrvalé dažde, víchrice či krupobitie, potvrdí, aké dôležité je mať peniaze na opravu svojho domova čím skôr k dispozícii. „V poisťovni Generali si uvedomujeme, aké náročné je dať svoj domov čo najskôr do pôvodného stavu, ak nemáte k dispozícii potrebné financie. Tieto situácie sa snažíme svojim klientom čo najviac uľahčiť, preto im menšie škody vyplácame do niekoľkých dní od zaregistrovania poistnej udalosti,“ hovorí Juraj Páleš.

Keďže pri menších škodách postačuje poisťovni Generali len informácia od klienta o vzniknutej škode spolu s doloženou fotodokumentáciou škody, celý proces je tak možné vyriešiť jednoducho a rýchlo telefonicky alebo online. „V prípade menších majetkových škôd, ktoré nevieme zlikvidovať prostredníctvom telefonického rozhovoru, ponúkame rýchlu výplatu poistného plnenia formou rozpočtu. Pri tomto spôsobe výplaty nemusí klient dokladať poisťovni účtenky ani faktúry za opravu,“ vysvetľuje.

Výhodná dopredná likvidácia

V prípade komplikovaných alebo skutočne rozsiahlych poistných udalostí zo životného alebo úrazového poistenia oceníte, ak vaša poisťovňa vypláca poistné plnenie formou doprednej likvidácie. „Vďaka rýchlemu stanoveniu dní nevyhnutného liečenia môžu mať klienti poistné plnenie k dispozícii už do štyroch dní a v polovici prípadov už do dvoch dní od zaregistrovania poistnej udalosti. To znamená, že klienti majú peniaze k dispozícii na svojom účte už počas liečenia následkov úrazu alebo ochorenia,“ hovorí Juraj Páleš z poisťovne Generali.

Klienti zároveň nemusia absolvovať časté návštevy u lekárov, čo je najmä v tomto období zvlášť rizikové. Na vyplatenie plnenia stačí poisťovni Generali doložiť len doklad z prvého vyšetrenia a nahlásiť poistnú udalosť.

shutterstock_495722575.jpg

Obhliadnutie škody na diaľku

Obhliadky škôd poistných udalostí sa ešte donedávna vykonávali priamo na mieste škody a výlučne za osobnej prítomnosti klienta. Tento spôsob však po príchode koronavírusu na Slovensko môže byť rizikový. Zvlášť v týchto dňoch je potrebné čo najviac eliminovať sociálny kontakt, preto je veľkou výhodou, ak vaša poisťovňa umožňuje obhliadnuť škody na diaľku prostredníctvom špeciálneho videohovoru. „Ako prvá na Slovensku prišla so systémom videoobhliadky práve poisťovňa Generali. Od marca, keď sa vplyvom koronavírusu urýchlilo jej spustenie, vykonali technici obhliadku škôd týmto spôsobom už približne 1 600-krát,“ približuje Ľubomír Bielik, vedúci oddelenia technikov poisťovne Generali.

Vďaka videoobhliadke dokáže technik poisťovne obhliadnuť škodu a spísať záznam pre likvidátora bez toho, aby prišiel osobne na miesto a stretol sa s klientom. Potrebujete na to len váš smartfón alebo tablet a prístup k internetu formou mobilných dát alebo wi-fi pripojenia. Tento spôsob nielen eliminuje riziko nákazy, ale dokonca aj výrazne šetrí čas, čím významne urýchľuje celý proces likvidácie a vyplatenia poistnej udalosti.

Rýchly výpočet škôd

Ak na vašom vozidle došlo k škode, určite oceníte aj aplikáciu Audasmart, s ktorou si dokážete vypočítať výšku nákladov na opravu daného poškodenia. Aj s touto novinkou prišla tento rok poisťovňa Generali. „Ide o riešenie, vďaka ktorému dokáže klient sám obhliadnuť poškodenie vozidla menšieho rozsahu a zároveň si vie vypočítať samotnú výšku škody na vozidle,“ vysvetľuje Juraj Páleš.

Ak technik poisťovne zhodnotí, že ide o škodu, pri ktorej nie je potrebné vykonať osobnú obhliadku, navrhne klientovi, aby ju zrealizoval vo vlastnej réžii s aplikáciou Audasmart. Klient si prostredníctvom tohto softvéru motorové vozidlo sám nafotí, pričom ho aplikácia navádza, ako poškodenie správne zdokumentovať. Následne aplikácia vypočíta výšku nákladov na opravu, a teda poistného plnenia, ktoré klient môže prijať alebo odmietnuť, ak s ním nesúhlasí.

Do 5 pracovných dní

Ak vám rýchle a efektívne vybavenie poistnej udalosti bez zbytočných prieťahov znie ako nonsens, pravdepodobne nemáte kvalitnú poisťovňu. Vďaka všetkým spomínaným procesom totiž dokáže poisťovňa Generali vo väčšine prípadov a po doložení všetkých potrebných dokladov ukončiť likvidáciu poistnej udalosti už do 5 pracovných dní.

S nami v tom nie ste sami!

Všetky tieto procesy sú dôležité na rýchle a jednoduché uzatvorenie poistnej udalosti, no to, čo je zvlášť podstatné a na čo sa pri administratívnych úkonoch mnohokrát zabúda, je ľudský prístup. To však nie je prípad poisťovne Generali. „Uvedomujeme si, že klienti sa na nás obracajú často v ťažkých životných situáciách, ako sú vážne zdravotné diagnózy, poškodenie majetku či strata domova. Práve v týchto chvíľach je empatia a ľudský prístup nenahraditeľná a v poisťovni Generali si na tomto prístupe dávame zvlášť záležať. Chceme, aby klienti vedeli, že s nami v tom nie sú sami, nech sa deje čokoľvek,“ uzatvára Juraj Páleš z poisťovne Generali.

Viac informácií o výhodách likvidácie poisťovne Generali sa dozviete na www.generali.sk/s-nami.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.