projekt poisťovne logo generali

Máte svoju nehnuteľnosť správne poistenú? Radí odborník.

17. 06. 2022

Sťahovanie do nového bývania je radostnou udalosťou, treba však pri nej myslieť na mnoho vecí. Jednou z nich je aj správne poistenie, aby boli vaša nehnuteľnosť aj domácnosť chránené. Nie ste si istí, aké poistenie potrebujete, ak kupujete novú nehnuteľnosť, keď vás čaká rekonštrukcia alebo ak sa chystáte svoju nehnuteľnosť prenajímať? Spoločne s Tomášom Potúčkom, riaditeľom úseku poistenia majetku a zodpovednosti v poisťovni Generali, vám na tieto aj na ďalšie otázky prinášame odpovede.

Tento mesiac sa venujeme bývaniu a nehnuteľnostiam. Aby bolo o vaše vysnívané bývanie dobre postarané, chráňte svoj majetok a takisto aj seba, vhodným poistením. V poisťovni Generali vám radi pomôžu nájsť tie najlepšie riešenia šité na mieru. Navštívte svoju najbližšiu pobočku.

Na aké poistenie je potrebné myslieť, keď kupujeme novú alebo aj staršiu nehnuteľnosť?

V prvom rade je dobré, že vôbec myslíte na to, že nejaké poistenie je. Potom si musíme uvedomiť, že to, čo dáme za nehnuteľnosť, sú peniaze, ktoré ste zarábali dlhšie obdobie. Samotné zarábanie peňazí nás stálo veľa času a bola by veľká škoda, keby sme v prípade nejakej škody museli opätovne stráviť veľa času zarábaním peňazí. Práve na to slúži poistenie, takže čo sa týka poistení nehnuteľnosti, v prvom rade je potrebné poistiť si riziká, ktoré sú živelného charakteru, či už je to povodeň, záplava, víchrica, ale aj požiar či výbuch. Riziká, ktoré poisťujú staršie alebo novšie nehnuteľnosti, sú de facto rovnaké.

Cieľom poistenia je, aby ste si v prípade škody mohli zadovážiť, respektíve postaviť nehnuteľnosť obdobnej veľkosti a kvality, a preto je potrebné nechať si poradiť alebo zistiť, koľko by vás takéto znovunadobudnutie stálo. To je jeden z kľúčových parametrov dobrého poistenia.

Na čo si treba dať pri poistení nehnuteľnosti pozor? Je rozdiel medzi poistením domu a bytu?

Poistenie bytu je oproti poisteniu domu dosť odlišné v tom, že v prípade škody napríklad na viacerých bytoch je zosúladenie opráv často závislé od opráv iného suseda, takže napriek tomu, že poisťovňa vám môže vyplatiť poistné plnenie, samotné vrátenie sa do toho bytu je často otázne. Preto nie je na škodu sa presvedčiť, či v rámci asistenčných služieb máte kryté aj náhradné ubytovanie. Pri poistení bytov však máme aj prípady veľkých škôd, dokonca totálnych. Určite si spomínate na prípad výbuchu bytovky v Prešove. Toto nešťastie ukázalo aj fakty, na ktoré je potrebné myslieť pri dojednávaní poistenia a preveriť si cenu, za ktorú si viete zadovážiť nový byt.

shutterstock_568241401.jpg

Pri poistení domu, či už rodinného alebo chaty,  zase zväčša riešime ceny výstavby nového domu. Nie jeho trhovú hodnotu, ale náklady na jeho znovupostavenie. Myslite ale aj na iné stavby, napríklad vedľajšie stavby, nejaké samostatné stojace garáže, inžinierske siete, ploty, bazén. Toto sa zväčša pri bytoch nerieši.

Povedzme, že si kúpim staršiu nehnuteľnosť, ktorú chcem zrekonštruovať. Kedy je potrebné myslieť na poistenie a ako si ho správne nastaviť?

Odpoveď je jednoduchá. Mali by ste byť poistení stále, otázka je len to, akým produktom. Klasické poistenie zväčša nerieši škody, ktoré boli spôsobené výstavbou či rekonštrukciou. Kryje však škody spôsobené živlami, požiarom alebo napr. prírodným zosuvom pôdy. Škody spôsobené samotnou výstavbou, čo sú vlastne škody spôsobené najmä ľudskou činnosťou, sa dajú riešiť dvoma spôsobmi.

Ak vám stavia alebo rekonštruuje dom nejaká stavebná spoločnosť, môže mať toto poistenie uzatvorené. Aj tu odporúčam vyžiadať si bližšie informácie o takomto poistnom krytí a poradiť sa s vaším sprostredkovateľom, či je to dostatočné. Druhou možnosťou je, že si takzvané stavebné poistenie dojednáte vo vlastnom mene, pričom poisteným budú aj všetci vaši dodávatelia.

Ak ukončíte rekonštrukciu, určite nezabudnite aktualizovať poistnú sumu majetkového poistenia, pretože hodnota nehnuteľnosti sa navýšila.

shutterstock_1921760183.jpg

Nadišiel dlho očakávaný deň sťahovania. Ako zabezpečiť, aby bol náš majetok chránený aj v prípade poškodenia pri prevoze?

V tomto prípade je to tiež možné riešiť viacerými spôsobmi. Vašu domácnosť si môžete nechať presťahovať nejakou sťahovacou firmou, čo má viacero výhod. Váš chrbát a zdravie sa vám poďakujú. Málokto z nás má potrebné pomôcky, skúsenosti a tréning na sťahovanie veľkých vecí a treba myslieť na to, že aj vyloženie a upratanie vecí nás bude stáť dosť energie. Viaceré renomované sťahovacie spoločnosti majú poistenú zodpovednosť za škody, ktoré by spôsobili sťahovaním. Je dobré pozrieť ich podmienky, prípadne zmluvu, ktorú s nimi uzatvárate.

Na čo je potrebné myslieť, ak sa sťahujete sami, bez využitia sťahovacej služby?

Ak ide o vzdialenosť, keď musíte využiť vozidlo, treba myslieť na viacero vecí, napríklad na nosnosť vozidla, upevnenie sťahovaných vecí, veľkosť vozidla pre väčšie veci, možnosť zastavenia pri novom domove, ale aj pri domácnosti, z ktorej veci sťahujete. Možno je v tomto prípade lepšie zvážiť využitie prívesného vozíka alebo požičať si za pár euro dodávku. Nezabudnite ani na veci, ktoré nechcete sťahovať, ale chcete ich napr. vyhodiť. Tie by bolo v prvom rade dobré roztriediť podľa recyklovateľnosti a využiť kontajnery podľa recyklácie, prípadne špeciálne miesta – napr. pre použiteľné oblečenie sú vhodné charity či špeciálne nádoby. Môže sa stať, že vám ostanú aj nebezpečné látky (napr. nejaké zvyškové chemikálie, farby), ktoré je potrebné riešiť ako nebezpečný odpad a nepatria do komunálneho odpadu. No a zvyšok je možné riešiť buď cez zberné dvory v rámci vášho bydliska, alebo skládky.

Ak máte uzatvorené poistenie domácnosti DOMINO v Generali, automaticky kryjeme aj nové miesto poistenia, kam sa sťahujete, ak je na Slovensku.

Poistené sú len veci, ktoré si sťahujete z vašej pôvodnej domácnosti a toto krytie poskytujeme max. 30 dní.

shutterstock_451241959.jpg

Mnohí investujú svoje peniaze do nehnuteľností, ktoré sa následne chystajú prenajímať, prípadne prenajmú svoju nehnuteľnosť, ak sa sťahujú inam. Na čo treba dbať pri poistení nehnuteľnosti, ktorú sa chystáme prenajímať?

V prvom rade je nutné mať pre poistenie, ale i dane a určitú vymožiteľnosť svojho práva podpísanú dobrú zmluvu o prenájme. Časť škôd sa dá riešiť nejakou zábezpekou. Do zmluvy o prenájme odporúčame dať povinnosť nájomcov zodpovednostne sa poistiť. To by vedelo vykryť škody, ktoré nájomcovia spôsobia napr. ich bežným životom susedom alebo aj vám.

Je potrebné myslieť aj na ochranu vášho príjmu z prenájmu.

Ten je často zdrojom prostriedkov, ktoré vám splácajú hypotéku nehnuteľnosti, v ktorej žijete vy sami. Preto je to pre vás takisto nesmierne dôležité. Existuje poistenie straty prenájmu z dôvodu špecifikovaných rizík, ktoré máte poistené v rámci poistenia nehnuteľnosti. Určite sa na to pýtajte svojho sprostredkovateľa.

Ako často by sme mali kontrolovať svoju poistnú zmluvu, či nie je nehnuteľnosť podpoistená, prípadne či ju nie je potrebné pripoistiť na ďalšie možné riziká?

Tak toto je ťažká otázka. Päť rokov späť by som vám povedal, že možno každé tri roky či päť. Teraz, keď je inflácia taká vysoká a aj ceny stavebných materiálov i prác rastú závratným tempom, nehovoriac o realitnom trhu bytov vo väčších i menších mestách, by som povedal, že z pohľadu ostražitosti je dobré sa na poistnú zmluvu pozrieť raz ročne.

Vráťme sa však ešte k podpoisteniu a vysvetlime si to. Ak máte určenú poistnú sumu, napr. na 70 % reálnej hodnoty nehnuteľnosti, potom aj poistné plnenie bude len 70 % hodnoty škody, čo určite nepoteší. Problém podpoistenia teda nenastáva v čase poistnej udalosti, ale v čase dojednania.

shutterstock_1705080001.jpg

Čo hrozí v prípade, ak zmluva nie je nastavená správne a nie je pravidelne aktualizovaná?

Zo skúseností vieme povedať, že hrozí najmä sklamanie, hnev a jednoducho nesplnené očakávania. Som zástancom toho, aby bolo povedané vždy všetko na rovinu – preto je treba hovoriť o nastaveniach a možnostiach, prípadne si ich aspoň pozrieť na internete jednotlivých poisťovní. Poisťovne už v nových produktoch majú snahu písať podmienky jednoduchšie, aby boli pre klienta čitateľné. Odporúčam preto pozrieť si raz za rok zmeny a riešenia, ktoré poisťovne vo svojej ponuke spravili za posledný rok.

Mnohí v tom možno nemajú úplne jasno – skúste nám, prosím, vysvetliť, čo rozumieme pod poistením nehnuteľnosti a čo pod poistením domácnosti? Prečo je dôležité mať komplexné poistenie?

Zjednodušene – nehnuteľnosť je stavba a vedľajšie stavby, ako ju máte navrhnutú v projekte a v rámci kolaudácie. Domácnosť sú hnuteľné veci. Odlíšiť vám to pomôže aj aplikácia na výpočet hodnoty domácnosti, ktorú Generali ponúka klientom a neklientom.

Keď si nastavujeme poistenie domácnosti, je potrebné poznať jej hodnotu. Ako môžem zistiť, aká je hodnota mojej domácnosti?

Môžete si spraviť zoznam všetkých vecí s cenami, alebo môžete využiť spomínanú aplikáciu Generali na zistenie hodnoty domácnosti, ktorá vám pomôže. Mnohí z nás totiž vnímajú hodnoty veľkých vecí – nábytok a elektronika, biela, šedá a čierna technika a zabúdajú na hodnoty v oblečení, knihách, kuchynskom, či kutilskom náradí, na športové potreby a pod. A zrazu je tá hodnota úplne iná ako prvotný odhad.

S akými rizikami najčastejšie súvisia poistné udalosti, s ktorými sa klienti obracajú na poisťovňu Generali?

Medzi najčastejšie riziká určite patrí voda z vodovodných zariadení. Toto riziko však väčšinou nespôsobuje katastrofálne škody. To spôsobujú požiare, výbuchy, povodne, ale aj víchrica či zosuv pôdy.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.