projekt poisťovne logo generali

Nájomcovia, pozor, poistenie majiteľa sa na vaše veci nevzťahuje!

11. 10. 2018

Presťahovali ste sa pred niekoľkými dňami do nového prenájmu? Nezabudnite sa poistiť! V nasledujúcich týždňoch či mesiacoch sa vám poistenie môže zísť.

Predstavte si, že prídete po náročnom dni z práce a rozhodnete sa dopriať si horúci kúpeľ, keď vás zrazu vyruší nečakaný telefonát od kamarátky, ktorú ste dlhšie nepočuli. Zarozprávate sa a z príjemného rozhovoru vás po niekoľkých minútach vyruší voda na podlahe hrnúca sa z kúpeľne.

Podobný prípad sa stal aj študentovi Filipovi. „Ráno pred odchodom na prednášku som odkladal hrniec do poličky. Zdalo sa mi, že som ním niečo zachytil, no nevenoval som tomu pozornosť a odišiel som do školy,“ spomína študent, ktorý býva v Bratislave v jednom z prenajatých bytov. „Keď som sa popoludní vrátil, zostal som v šoku! Celá kuchyňa bola komplet vytopená a voda dokonca zatiekla aj k susedom.“ Dôvodom bola poškodená hadička na umývačke riadu, ktorú Filip pravdepodobne porušil pri odkladaní hrncov. Jeho nič netušiaca spolubývajúca pred odchodom do práce umývačku zapla a z tej následne začala vytekať voda.

V takomto prípade sa však spoliehať na poistenie majiteľa bytu nemôžete. Práve naopak. Vzniknutú škodu na prenajatom byte od vás môže prenajímateľ vymáhať, pričom sa spôsobené škody môžu vyšplhať až do výšky niekoľko tisíc eur.

Vzniknutú škodu na prenajatom byte od vás môže prenajímateľ vymáhať.

Práve v takýchto prípadoch môže pomôcť poistenie zodpovednosti z občianskeho života. „Je to druh zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť nájomca užívaním domácnosti v prenajatom byte susedom, napríklad ak ich vytopí pri používaní práčky či umývačky riadu. Toto poistenie rovnako kryje aj škody, ktoré spôsobí nájomca na majiteľových veciach, napríklad poškodí pri varení varnú dosku alebo znehodnotí chladničku,“ vysvetľuje Ľubica Dragúňová z poistenia personálneho majetku poisťovne Generali.

Nájomcom však nehrozí len vytopenie, dôjsť môže napríklad aj k požiaru alebo vykradnutiu prenajatého bytu. Ak je majiteľ bytu poistený, poisťovňa mu vzniknutú škodu preplatí. Čo však nájomca? „Nárok na poistné plnenie sa vzťahuje výlučne na majetok vlastníka bytu a nájomca či nájomcovia z poistenia prenajímateľa nemajú nárok na poistné krytie svojho majetku,“ upozorňuje Ľubica Dragúňová.

V takýchto prípadoch je vhodné zabezpečiť svoj majetok poistením domácnosti. To kryje vlastný hnuteľný majetok nájomcu, ktorý si so sebou prinesie do prenajatého bytu. Poistenie domácnosti nájomcovi vynahradí škody na hnuteľných veciach spôsobené živelnými rizikami, ako je požiar, výbuch, víchrica či atmosférické zrážky, a taktiež poskytne náhradu za ukradnuté alebo vandalom poškodené veci či škody spôsobené povodňou, záplavou, ako aj vodou z vodovodných zariadení.

Nájomcovia, pozor, poistenia majiteľa sa na vaše veci nevzťahuje!

„Poistenie domácnosti sa vzťahuje napríklad na počítač, mobilný telefón, obuv a oblečenie, ale aj posteľ, matrace, nábytok či mikrovlnku a chladničku. Súčasťou poistenia domácnosti sú aj maľovky, tapety, podlahy a priečky, to znamená všetky stavebné súčasti, ktoré si namontoval nájomca na vlastné náklady. Celková hodnota týchto vecí tvorí poistnú sumu, za ktorej stanovenie zodpovedá poistený nájomca,“ vysvetľuje Ľubica Dragúňová.

Poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti z občianskeho života nájomca môže uzavrieť aj bez vedomia majiteľa bytu. Nemusí mať dokonca v prenajímanom byte ani trvalé či prechodné bydlisko. K uzavretiu poistenia domácnosti mu stačí iba občiansky preukaz a adresa nájmu. Ľubica Dragúňová však odporúča priložiť aj približný zoznam hnuteľných vecí, ktoré sa v domácnosti nájomcu nachádzajú, napríklad práčka, mikrovlnná rúra, mobil, počítač a podobne. Prípadné zmeny v zozname hnuteľných vecí nájomcu je zároveň vhodné nahlásiť do poisťovne. Pri uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu z občianskeho života stačí iba občiansky preukaz nájomcu.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.