projekt poisťovne logo generali

Najstresujúcejšie povolania na svete: Ak nezvládate stres, týmto sa radšej vyhnite

24. 06. 2020

Zahraničný pracovný portál careercast.com v spolupráci s odborníkmi na pracovnú psychológiu každoročne vyhodnocuje najlepšie a najhoršie povolania na svete. Pri vytváraní rebríčkov berú do úvahy rôzne oblasti, ako je pracovné prostredie, možnosť uplatnenia a riziko nezamestnanosti, platové podmienky, kariérny rast, ale aj stres, ktorému pri vykonávaní danej profesie môžete čeliť. A keďže stres je súčasťou veľkého množstva povolaní, vyslúžil si aj samostatný rebríček.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu, v ktorom sa spolu s odborníkmi venujeme rôznym pracovným témam a vplyvu práce na naše zdravie pri príležitosti spustenia predaja jedinečného životného poistenia, ktoré ako jediné na trhu ponúka len poisťovňa Generali a je prispôsobené rizikám vyplývajúcim z povolania a záľub.

Pri zostavovaní rebríčka sa odborníci zamerali na 11 stresových faktorov, od ktorých sa dá  odôvodnene očakávať, že spôsobujú zamestnancovi stres a nepohodlie. Konkrétne ide o termíny na zadané úlohy, ohrozenie vlastného života, ohrozenie života niekoho iného, prácu na očiach verejnosti, náročné fyzické požiadavky na výkon profesie, absolvovanie služobných ciest, pracovné prostredie, výskyt nebezpečenstiev, prácu s verejnosťou, potenciál rastu a konkurencieschopnosť. Jednotlivým stresovým faktorom pridelili počet bodov na základe toho, do akej miery sa v danej profesii vyskytujú, pričom odrážajú iba typický stresový profil pre dané povolanie.

Pre každého zamestnanca sa stres môže výrazne líšiť v závislosti od konkrétnych pracovných podmienok, jeho nadriadeného a kolegov, odolnosti proti stresovým situáciám a množstva ďalších faktorov, ktoré sa podieľajú na strese.

A tu sú  už jednotlivé najstresujúcejšie povolania:

Zdravotníci, hasiči a policajti
Lekári, zdravotné sestry, záchranári, ale aj hasiči, policajti či vojaci patria medzi povolania, ktoré sa so stresom stretávajú na dennom poriadku. Nikdy nevedia, čo ich v daný deň čaká, mnohokrát pracujú nadčas a pod veľkým pracovným tlakom a denne riskujú svoj život, aby zachránili iných, pričom čelia aj potenciálnej nákaze infekčným ochorením. Preto sa nemožno čudovať, že často trpia psychickými problémami či syndrómom vyhorenia. Ich práca je skutočne veľmi náročná, a to nielen fyzicky, ale aj psychicky.

Práca v zdravotníctve patrí medzi nastresujúcejšie povolania

Taxikári, piloti a vodiči z povolania
Vo svojich rukách majú životy množstva cestujúcich, ktoré závisia od ich rýchlych a dobrých rozhodnutí. Akýkoľvek omyl alebo chyba pri ich povolaní môže mať katastrofálne následky. Navyše, ich pracovné prostredie nie je práve ideálne a takisto, najmä v prípade pilotov, sa vyžaduje ich bezchybný zdravotný stav.

Riadiaci pracovníci, riaditelia spoločností a vysokí manažéri
Zodpovednosť za riadenie množstva ľudí, tlak na dosahovanie čoraz lepších výsledkov a nekonečné množstvo termínov, pri ktorých už včera bolo neskoro. Vysoké pracovné tempo a požiadavky si vyberajú daň v podobe srdcovo-cievnych ochorení, ale aj psychických problémov či syndrómu vyhorenia.

Novinári, hovorcovia, PR a event manažéri
Uzávierky, každodenné termíny, riešenie psychicky náročných tém, riskovanie života pri práci investigatívneho novinára alebo vystupovanie pred kamerou. Ani organizovanie veľkých podujatí sa nezaobíde bez stresu, najmä ak nič nevychádza tak, ako je naplánované. Pri týchto povolaniach jednoducho nikdy neviete, čo sa o pár sekúnd môže stať, a tak musíte byť neustále pripravený na to najhoršie a mať poruke hneď niekoľko riešení a argumentov.

Právnici a diplomati
Ani práca právnika nie je prechádzka ružovou záhradou. Práca s klientom, ktorý je obvinený z nejakého zločinu, alebo s rozhádanou partnerskou dvojicou, ktorá bojuje o dieťa, nie je jednoduchá. K tomu potreba vyhrať súdny spor, ktorý môže trvať dlhé hodiny a s 50 % šancou na úspech, môže v určitom bode kariéry u mnohých právnikov spôsobiť syndróm vyhorenia. Rovnako náročná je aj práca diplomata, zodpovedného za dobré medzištátne vzťahy a rôzne zmluvy a dohody, od ktorých závisí hospodárstvo krajiny či osud jej občanov.

Stres a vysoké pracovné nasadenie v práci negatívne vplývajú na naše zdravie, a to nielen fyzické, ale aj psychické. „Dlhodobý stres z hľadiska psychiky spôsobuje najmä zmeny nálad, konfliktnosť, zmätenosť, únavu, poruchy sústredenia. Tieto príznaky sa však neobjavujú izolovane od iných a spoločne môžu prerásť aj do závažnejších duševných ochorení,“ hovorí organizačná psychologička a konzultantka Kristína Pomothy.

V práci sa však okrem stresu stretávame aj s inými faktormi, ktoré negatívne vplývajú na zdravie, ako je napríklad práca s počítačom, sedavé zamestnanie či v prípade zdravotníkov riziko nákazy infekčným ochorením. Určité skupiny povolaní sú totiž špecifické tým, že sa u nich častejšie než u iných profesií vyskytujú ochorenia, ktoré priamo súvisia s výkonom ich práce. Práve na túto problematiku sa rozhodla zamerať poisťovňa Generali a ako jediná poisťovňa na slovenskom trhu ponúka poistenie, ktoré je prispôsobené rizikám vyplývajúcim z povolania a kryje aj špeciálne ohrozenia, ktoré nepokrýva žiadna štandardná ponuka.

Nové životné poistenie od Generali je rozdelené do troch segmentov – Energický manažér a právnik, Ochranca zdravia a Počítačový mág. Každý zo segmentov pritom zahŕňa širšiu škálu rôznych povolaní, ktoré charakterizuje častejší výskyt určitých ochorení, na ktoré je možné jednotlivé profesie špeciálne poistiť. „V rámci jednotlivých segmentov sa klienti môžu poistiť na ochorenia vyplývajúce zo stresu (srdcovo-cievne ochorenia a syndróm vyhorenia), z výkonu zdravotníckej práce (prenosné infekčné ochorenia, syndróm vyhorenia a problémy s chrbticou) alebo na operácie v súvislosti so sedavým zamestnaním pri počítači, ako je syndróm karpálneho tunela, ochorenia očí, hemoroidy či prietrž medzistavcovej platničky. Úplnou novinkou je práve poistenie syndrómu vyhorenia, ktoré sa vyskytuje čoraz častejšie a toto riziko nepoisťuje v tejto podobe žiadna iná poisťovňa,“ vysvetľuje Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

Ochorenia, na ktoré máme predispozíciu, však dokážeme eliminovať včasnou formou a mierou prevencie. Preto sa poisťovňa Generali rozhodla klientov motivovať k väčšej starostlivosti o svoje zdravie aj v rámci nového produktu. „Veľkou výhodou nového životného poistenia je okrem segmentácie na základe povolaní aj podpora zdravia klientov formou prevencie, a to príspevkov na lekárske prehliadky, očkovanie, seminár či na rehabilitácie,“ hovorí Koštival z poisťovne Generali.

K novému životnému poisteniu si možno v jednom kroku dojednať aj zvýhodnené cestovné poistenie na dobu neurčitú a poistenie občianskej zodpovednosti a prenosných smart zariadení, ktoré kryjú nielen poistenú osobu, ale aj jednotlivých členov domácnosti.

Ďalšou z výhod, ktoré ponúka poisťovňa Generali, je možnosť uzavrieť toto životné poistenie aj na diaľku prostredníctvom telefonického hovoru alebo videohovoru s obchodníkom. Celý proces uzatvorenia poistenia prebieha výlučne elektronicky. Klientovi je na e-mail zaslaný návrh poistnej zmluvy, ktorú je potrebné zaplatiť do 5 dní odo dňa vytvorenia návrhu. Namiesto podpisu slúži akceptácia platbou – čiže poistník vyjadrí súhlas s uzatvorením poistenia úhradou poistného.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.