projekt poisťovne logo generali

Nenechávajte úspory pod vankúšom: Poradíme vám, ako investovať v čase inflácie

03. 11. 2022

Aktuálne sa boríme s dvojcifernou infláciou a finančnou a ekonomickou nestabilitou. Rast cien a služieb a enormný nárast cien energií spôsobujú vlnu neistoty, ktorá valcuje naše financie a úspory. Na to, ako v čase inflácie čo najviac uchrániť svoje peniaze a či je práve teraz vhodný čas na investície, sme sa opýtali Michala Bernátha z finančného riadenia poisťovne Generali.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému plánovaniu rodinného rozpočtu. Majte svoje financie pod kontrolou aj v neistých časoch. V poisťovni Generali vám poradíme, ako optimalizovať svoje poistenie či nájsť vhodné finančné produkty pre vás na mieru. Navštívte svoju najbližšiu pobočku.

Čo by sme mali v aktuálnej situácii robiť, aby sme ochránili svoje aktíva, svoj príjem?

Univerzálny návod na to, čo by mal človek robiť, bez poznania jeho aktuálnej ekonomickej situácie a individuálnych preferencií, samozrejme, neexistuje. Nie je však namieste podliehať panike a robiť unáhlené rozhodnutia. Napríklad rušenie dlhodobých kontraktov alebo predaj finančných aktív za súčasné nízke ceny môžu byť bez dôkladného zváženia vplyvu takéhoto rozhodnutia v konečnom dôsledku pre klienta nevýhodné. Ak nie ste v situácii, keď potrebujete svoje aktíva speňažiť a dostať sa tak k finančnej hotovosti, odporúčam vyčkať, kým sa situácia na finančných trhoch nestabilizuje.

Je vhodné využiť toto obdobie na investície? Môžeme brať investície aj ako poistku v prípade vysokej inflácie?

Investície určite nemôžeme brať ako poistku v prípade inflácie. Žiaľ, tento rok asi len málo investičných portfólií a fondov zarobí na infláciu. To však neznamená, že by sme mali mať svoje úspory „pod vankúšom“. Ak sa investície klienta skladajú čisto z financií na bežnom alebo sporiacom účte, prípadne má klient zriadený termínovaný vklad, ktorého viazanosť sa končí, je namieste zamyslieť sa, či nie je vhodný čas aspoň časť týchto prostriedkov presunúť do rizikovejších a potenciálne výnosnejších druhov aktív. Je zrejmé, že teraz si vie kúpiť dlhopisové alebo akciové fondy lacnejšie než pred niekoľkými mesiacmi alebo pred rokom. Nikto však nemôže zaručiť, že ceny nemôžu ísť ešte nižšie. Je dôležité sledovať prospekt, prípadne sa poradiť s odborníkom a spolu s ním si prejsť hlavné atribúty konkrétneho investičného nástroja.

Slováci si v posledných rokoch obľúbili investície do nehnuteľností. Je v súčasnosti tento spôsob investovania ešte výhodný?

Kapitálový výnos pri investíciách do rezidenčných nehnuteľností na Slovensku je za posledné roky veľmi atraktívny. Z údajov Národnej banky Slovenska vyplýva, že v polovici tohto roka bola cena domov a bytov medziročne vyššia priemerne až o štvrtinu. Tento vývoj na realitnom trhu sa však postupne zmierňuje.

V nadchádzajúcom období je zároveň možné očakávať zosilňovanie faktorov brzdiacich dopyt po úveroch, a to v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb, znižovania motivácie na refinancovanie úverov, ochladenia aktivity na trhu nehnuteľností, ako aj zvýšenej neistoty domácností v dôsledku nárastu cien, predovšetkým energií, a s tým spojenej zvýšenej obozretnosti ľudí.

Napriek tomu je však spomalenie tempa rastu cien nehnuteľností pravdepodobnejší scenár než ich pokles.

Ak chce niekto investovať svoje financie takýmto spôsobom, skôr ako priamu investíciu do vlastnej nehnuteľnosti cez hypotekárny úver by som zvážil nepriamu formu investovania cez realitné fondy. Investícia bude diverzifikovanejšia, investovať môžeme len zlomok sumy v porovnaní s kúpou bytu alebo domu a okrem rezidenčných projektov sa budeme podieľať aj na výnosoch plynúcich z investícií do komerčných nehnuteľností, ako sú kancelárske budovy, obchodné domy, skladové priestory a podobne. Aj tu však odporúčam investičný horizont spravidla dlhší ako 5 rokov.

shutterstock_640229152.jpg

Viacerí odborníci hovoria, že investovanie v uplynulom desaťročí nebolo komplikované. Ak človek zvolil dobrý investičný mix, vedel dosiahnuť s pomerne nízkym rizikom slušný zisk. Je týmto časom nadobro koniec?

Nemyslím, si, že by sa v budúcnosti nedali dosiahnuť zaujímavé výnosy. Posledných 7 rokov nám ukázalo, že kladné výnosy sa dajú dosiahnuť aj v prostredí, kde sú referenčné úrokové sadzby na nule alebo v mínuse. Centrálne banky aktuálne bojujú s infláciou razantným zvyšovaním úrokových sadzieb a predpokladá sa, že v tom budú pokračovať minimálne do konca tohto roka. To však neprospieva ani akciovým, ani dlhopisovým trhom.

Rok 2023 bude určite ťažký tak pre domácnosti, ako aj pre firmy, a teda aj pre verejné financie. Po otrasoch, ktoré ekonomike spôsobila pandémia ochorenia COVID-19, tu máme vojnu na Ukrajine a rapídne zdražovanie energií, ktoré sa premieta aj do cien ostatných tovarov a služieb.

Ekonomické cykly aj rôzne takéto otrasy sú prirodzenou súčasťou trhu a ja verím, že tak ako v minulosti, aj teraz príde po fáze korekcie oživenie.

Je potrebné nastavovať investície presne podľa potrieb klienta ako napríklad v prípade poistenia? Platí teda, že iné investičné portfólio by mala zvoliť mladá žena a iné muž v preddôchodkovom veku, alebo existuje nejaký všeobecný odporúčaný investičný mix?

Investičný horizont klienta je jeden z najpodstatnejších faktorov pri výbere druhu investície, respektíve typu podielového fondu. Platí poučka, čím menej rokov do konca investície mám, tým väčšiu časť by som mal mať v konzervatívnych aktívach s nižšou mierou volatility. Ani v prípade klientov s rovnakým časovým horizontom však nemôžeme povedať, že existuje univerzálny investičný mix. Každý človek má vlastné potreby, ciele a preferencie. Preto je nevyhnuté pristupovať ku každému individuálne, a to platí v prípade zloženia portfólia aktív aj pri mixe ostatných finančných produktov, ako je hypotéka, poistenie či lízing.

Ako správne diverzifikovať svoje investičné portfólio?

Miera neistoty na finančných trhoch je vysoká, preto určite neodporúčam staviť všetko na jednu kartu. Podstatou diverzifikácie je rozloženie aktív a tým aj rizika medzi rôzne druhy aktív, regióny, odvetvia priemyslu, medzi jednotlivých emitentov cenných papierov a protistrany tak, aby v prípade prepadu alebo krachu neskolabovala celá investícia.

Je dobré hneď na začiatku si povedať, či som čisto eurový investor alebo chcem do svojho portfólia pridať menové riziko. Znehodnotenie meny často vymaže zisky zo samotného trhového precenenia aktíva v jeho referenčnej mene.

Tradičné rozloženie prostriedkov medzi peňažný trh, dlhopisové a akciové investície vždy má zmysel.

Tieto tri základné typy investícií sa môžu doplniť nehnuteľnosťami, komoditami alebo inými alternatívnymi investíciami v závislosti od preferencií investora.

shutterstock_2067573581.jpg

Akým investíciám sa vzhľadom na aktuálnu situáciu odporúčate vyhnúť?

Ja osobne by som sa určite vyhol investíciám do komodít a nešpekuloval by som na trhu s cudzími menami a finančnými derivátmi. Pri dlhopisoch by som si vyberal tie kvalitnejšie a titulom s neinvestičným ratingom, prípadne bez ratingu by som sa radšej vyhol aj napriek ich atraktívnemu výnosu. Všeobecne platí, že by sme mali byť ostražití, ak nám niekto ponúka investíciu, ktorá sľubuje až nereálne vysoké zhodnotenie. Dôležité je tiež vstupovať do zmluvných vzťahov s dôveryhodnými finančnými inštitúciami, ktoré sú pod dohľadom Národnej banky Slovenska, prípadne iného orgánu dohľadu, teda s tými, kde je záruka, že budú spĺňať minimálne požiadavky na kvalitu poskytovaných služieb a odbornosť personálu.

Aká je vaša rada pre ľudí, ktorí s investovaním zatiaľ nemajú skúsenosti, no plánujú svoje financie investovať?

Určite by som im odporučil obrátiť sa na odborníkov, ktorí sa investíciami zaoberajú profesionálne a dlhodobo. Tí jednak vedia klásť správne otázky a jednak sú zorientovaní v aktuálnej ponuke investičných produktov. Je dobré vyhradiť si čas na stretnutie s finančným sprostredkovateľom alebo poradcom, ktorý na základe informácií od klienta zhodnotí, aký typ investície bude preňho vhodný.

Je pochopiteľné, že väčšina ľudí nemá popri svojej práci a starostlivosti o domácnosť času nazvyš a nemôžu deň čo deň sledovať vývoj na finančných trhoch. Napriek tomu by som každému odporučil pozrieť sa na svoju investíciu aspoň raz za čas, a to nielen vtedy, keď sa v médiách skloňuje slovo „kríza“.

O vhodnej investičnej stratégii pre vás sa môžete porozprávať s finančnými poradcami v pobočkách poisťovne Generali. Viac informácií nájdete aj na webstránke https://www.generali.sk/pre-obcanov/fondy/.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.