projekt poisťovne logo generali

Obdobie 0-6 je pre budúcnosť vášho dieťaťa kľúčové

02. 12. 2020

Dôležitosť správnej výchovy a dostatočných interakcií v období 0-6 zdôrazňujú odborníci čoraz častejšie. Práve v tomto období nadobúda dieťa kľúčové zručnosti a znalosti pre celý život, ale formuje sa aj jeho osobnosť.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému našim najmenším. Spolu s odborníkmi sa venujeme témam rozvoja detí, aby boli zdravé, šťastné a mali ten správny štart do života. Rovnaký cieľ má aj program Učenie pre život, ktorý v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net spustila poisťovňa Generali v spolupráci s Úniou materských centier, so snahou pomôcť deťom zo znevýhodnených rodín na Slovensku.

Čo sa deje v období 0-6?

Obdobie 0-6 predstavuje raný vývoj dieťaťa od jeho narodenia až po šiesty rok života. „V tomto období sa za relatívne krátky čas ľudského života odohrávajú obrovské zmeny a pokroky na všetkých úrovniach fungovania dieťaťa, ako je fyzický rast, motorika, poznávacie schopnosti, reč a komunikácia či sociálne kompetencie,“ vysvetľuje Lýdia Vencelová, detská psychologička a výchovná poradkyňa z projektu Učenie pre život.

V tomto období sa dieťa učí aj usmerňovať svoje emócie. Postupne začína objavovať svet a okrem základného vzťahu s mamou začína budovať ďalšie vzťahy a učí sa v nich fungovať. Vytvárajú sa tak dôležité základy toho, ako sa dieťa bude v budúcnosti chovať voči svojmu okoliu, ale aj voči sebe samému.

85 % osobnosti dieťaťa sa vyvíja do šiesteho roku

Ak chcete z vášho dieťaťa vychovať silnú a sebavedomú osobnosť, mali by ste dbať na výchovu s dostatkom interakcií zvlášť v tomto období. Viaceré prieskumy totiž uvádzajú, že až 85 % osobnosti dieťaťa sa vyvíja do šiesteho roku života. Naviac, deti, ktoré mali správny raný rozvoj, ovládajú až o 600 slov navyše oproti svojim rovesníkom, ktorí v rovnakom období nemali potrebné stimuly.

Dieťa prechádza v ranom detstve cez viacero vývinovo kritických období, kedy je jeho organizmus mimoriadne citlivý a pripravený na rozvoj určitej schopnosti alebo znalosti. „Ak sa toto kritické obdobie premešká a ak k dieťaťu z nejakých dôvodov z jeho okolia neprichádzajú podnety, ktoré potrebuje, môže to jeho vývin spomaliť, skomplikovať, zásadným spôsobom narušiť, a to s dlhodobými následkami,“ upozorňuje Lýdia Vencelová.

Podľa výchovnej poradkyne ide najčastejšie o problémy s pozornosťou, schopnosťou dieťaťa počúvať či správne reagovať a prispôsobiť sa danej situácii. Znakom nedostatku podnetov počas vývoja je aj problém s jemnou alebo hrubou motorikou dieťaťa či s rečou. Dieťa vtedy nedokáže správne pochopiť to, čo mu hovoríme a nie je schopné ani s nami efektívne komunikovať.

Prvé problémy prichádzajú už v škole

Dieťa zaostáva za svojimi rovesníkmi, pretože počas raného vývoja nedostalo dostatok podnetov potrebných pre jeho rozvoj. Adaptácia na školské prostredie a fungovanie v ňom sú tak preň omnoho náročnejšie. Potrebuje viac pozornosti a pomoci od dospelých a zákonite tak napreduje pomalšie. „Takéto dieťa to má ťažšie aj medzi rovesníkmi, kde sa nedokáže správne socializovať s ostatnými deťmi a dostáva sa tak skôr na okraj skupiny, a to celú situáciu len zhoršuje,“ hovorí Vencelová.

Ak však dieťa ešte niečo nevie alebo to dostatočne neovláda, nemusí to nutne znamenať, že sa mu rodič dostatočne nevenuje. „Rodič by mal byť hlavne dostatočne vnímavý k potrebám dieťaťa, mal by vedieť rozlíšiť, kde dieťa potrebuje jeho pomoc, usmernenie, alebo čo už dokáže urobiť samo. Mali by sme vedieť odlíšiť, aj kedy už “príliš tlačíme na pílu” a prijať, že dieťa ešte nie je tam, kde by sme chceli, aby už bolo. Deti sa vyvíjajú rôznym tempom,“ vysvetľuje.

Nevedko (78 of 120).jpg

Ako stimulovať v tomto období dieťa čo najviac?

Podľa Lýdie Vencelovej potrebuje dieťa pre svoj rozvoj hlavne bezpečné a láskyplné prostredie a ľudí, ktorí sú vnímaví na jeho potreby a dokážu ich zároveň adekvátne uspokojiť. „Deti milujú, keď môžu robiť bežné každodenné veci so svojimi rodičmi tak, ako to v určitej fáze svojho vývinu dokážu, keď majú bezpečný priestor na skúšanie či experimentovanie, čo je vlastne prípravou na reálne situácie v živote.“

Okrem toho je dôležitá plná pozornosť rodiča venovaná dieťaťu a aktivite, ktorú spolu robia. „Takto môže dospelý pohotovo reagovať, usmerniť dieťa, pomôcť mu regulovať jeho emócie, modelovať mu správanie, ktoré je žiadúce a podobne. Spoločne tiež môžu prežívať radosť a uspokojenie zo vzájomnej interakcie, čo je pre dieťa kľúčové. Týmto spôsobom sa postupne buduje jeho vnútorná motivácia a schopnosť samostatne a kompetentne fungovať,“ hovorí Vencelová.

Pre dieťa je tak v ranom veku potrebné najmä bezpečie, stabilita, istota, pevné a spoľahlivé vzťahy s blízkymi osobami. To od rodičov vyžaduje veľa času, pozornosti a porozumenia venovaného dieťaťu, veľa osobnej zrelosti, otvorenosti, ochoty hľadať a prispôsobovať sa v mnohých ohľadoch. Je to „práca“ na celý a dlhodobý pracovný úväzok. Prinesie však svoje ovocie v podobe šťastného, zodpovedného a sebavedomého dieťaťa.

5 rád pre lepší rozvoj dieťaťa v období 0-6

  1. Čítajte si spoločne. Sadnite si každý deň s dieťaťom a čítajte mu z detskej knihy, alebo si s ním prezerajte obrázky v knihe a spoločne vymyslite svoju vlastnú rozprávku. Vďaka spoločnému čítaniu dieťaťu pomáhate nielen rozširovať slovnú zásobu, ale aj  lepšie porozumieť hovorenému slovu.
  2. Nechajte to na dieťa. Buďte trpezliví a nechajte dieťa samé sa obliecť či najesť. Bude mu to trvať síce o niečo dlhšie, no precvičuje si tak nielen motoriku, ale učí sa aj väčšej samostatnosti.
  3. Zapájajte ho do každodenných činností. Nechajte dieťa pomáhať vám pri varení, upratovaní alebo umývaní riadu. Skvelou pomôckou sú učiace veže, do ktorých viete umiestniť aj menšie dieťa, aby tak mohlo vidieť, čo robíte, a zapájať sa do činností spolu s vami.
  4. Menej je viac. Nekupujte deťom veľa zbytočných hračiek. Aj v tomto platí staré známe menej je viac. Deťom tak rozbíjate ich pozornosť a obmedzujete rozvoj fantázie. Len si spomeňte, ako ste sa v detstve dokázali celý deň hrať s úplne obyčajnou vecou, akou je napríklad krabica od topánok.
  5. Doprajte im slobodu. Pri hraní či kreslení deťom nezasahujte do ich tvorivého procesu. Nehovorte im, ako sa majú podľa vás správne hrať alebo, že niečo zle nakreslili.

Nie všetky deti majú rovnaké podmienky na štart do života. Mnohí rodičia zo sociálne znevýhodnených rodín nemajú možnosti sa dostatočne svojim deťom venovať. Tie sa bez nedostatku interakcií v ranom období života ocitajú čoraz viac na okraji spoločnosti. Prieskumy dokazujú, že až 49 % detí zo sociálne slabých rodín uviazne v znevýhodnenej komunite bez možnosti ďalšieho rozvoja. Práve týmto rodinám a ich deťom sa už druhý rok venuje unikátny projekt Učenie pre život, ktorý funguje pod záštitou Únie materských centier a s podporou poisťovne Generali.

Nevedko (17 of 120).jpg

Bezplatný program Učenie pre život sa odohráva v materských centrách a pomáha znevýhodneným rodinám, v ktorých žijú deti do 6 rokov. Sú to rodiny, ktoré majú deti s ťažkým zdravotným postihnutím, v ktorých rodičia nemôžu pracovať alebo je ich príjem veľmi nízky, či žijú vo vylúčených komunitách. Rozdiel oproti rodinám so zdravými deťmi a pracujúcimi rodičmi je v tom, čo môžu svojim deťom dať v podobe vzdelania a šance na lepší život. Tieto rozdiely sa však dajú zmenšiť, alebo aj úplne zotrieť.  Preto sa tieto rodiny raz týždenne stretávajú v materských centrách na workshopoch a pomocou Montessori metódy sa učia hravou formou postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí. Aby mali šancu prežiť dobrý život a aby ich sny neostali len snami.

Viac o programe Učenie pre život sa dozviete na https://ucenieprezivot.sk/

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.