projekt poisťovne logo generali

Odpovede na najčastejšie otázky, ktoré máte na svoju poisťovňu v súvislosti so šírením koronavírusu

27. 03. 2020

Je možné riešiť akékoľvek dopyty s mojím poistením alebo funguje poisťovňa v núdzovom režime? Ako prebiehajú v týchto dňoch obhliadky škôd a kedy mi bude vyplatené poistné plnenie? To je len zopár z najčastejších otázok, ktoré sa vynorili v týchto dňoch v súvislosti s poistením a mimoriadnymi opatreniami, ktoré sú plošne zavádzané na zamedzenie šírenia vírusového ochorenia COVID-19. Spísali sme preto pre vás všetky najčastejšie otázky spolu s odpoveďami a užitočnými radami, ako v týchto dňoch postupovať pri uzatvorení alebo potrebe úpravy poistných zmlúv, hlásení poistných udalostí, ako aj pri obhliadkach škôd s prihliadnutím na elimináciu sociálnych kontaktov.

 1. Chcem upraviť poistnú zmluvu alebo potrebujem dokument týkajúci sa mojej poistky. Musím preto navštíviť vašu pobočku?
  Všetky dokumenty týkajúce sa poistných zmlúv poisťovne Generali nájdete vo svojom účte v Klientskej zóne. Rovnako môžete všetky dokumenty dostávať elektronicky do vašej e-mailovej schránky. Stačí, ak si aktivujete zasielanie elektronickej korešpondencie na našej stránke.V Klientskej zóne sme prednedávnom zaviedli novinku, takzvaný požiadavkový modul, prostredníctvom ktorého môžete požiadať o zmenu vo vašej poistnej zmluve priamo v našom systéme, ktorý túto požiadavku následne spracuje. V systéme vidíte všetky zmluvy, ktoré máte v poisťovni Generali uzatvorené, a po kliknutí na jednu z nich máte na výber z preddefinovaných možností úprav, ktoré sú špecifikované pre každý konkrétny druh poistenia. Napríklad pri poistení PZP môžete v Klientskej zóne nahlásiť zmenu evidenčného čísla vozidla, požiadať o vrátenie preplatku či zadať storno poistenia v prípade predaja motorového vozidla, a to všetko bez potreby návštevy pobočky. Naviac o vybavení vašej požiadavky budete ihneď informovaní e-mailovou notifikáciou.
 2. Sú vaše pobočky otvorené, ak potrebujem niečo vybaviť?
  S prihliadnutím na aktuálnu situáciu a zachovanie bezpečia našich zamestnancov, ako aj našich klientov sme pristúpili k uzatvoreniu niekoľkých pobočiek. Otvorené však naďalej zostávajú pobočky v krajských mestách. Pobočky, ktoré zostali otvorené, sú naďalej v plnej prevádzke, pričom niektoré z nich fungujú v skrátenom režime otváracích hodín. Z toho dôvodu vám odporúčame informovať sa o otváracích hodinách vopred telefonicky. Kontakt na jednotlivé pobočky nájdete na našej stránke. Vstup do pobočiek je však možný len s rúškom alebo inou pokrývkou tváre. Klientov zároveň vybavujeme výhradne po jednom. Ak návšteva pobočky nie je nevyhnutná, odporúčame vám kontaktovať nás primárne prostredníctvom nášho Kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 38 11 11 17.
 3. Chcem si uzatvoriť poistenie, je to aktuálne možné?
  Samozrejme, uzatvoriť si akýkoľvek druh poistenia je možné aj naďalej, aktuálne však s výnimkou cestovného poistenia, ktorého predaj sme do odvolania zastavili z dôvodu celosvetovej epidémie koronavírusu. Pri poisteniach, ktoré je možné uzatvoriť online, ako je napríklad PZP alebo havarijné poistenie či poistenie majetku a zodpovednosti, odporúčame využiť túto možnosť a poistenie si uzatvoriť prostredníctvom našej webovej stránky alebo prostredníctvom Kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 38 11 11 17.Naďalej sú telefonicky k dispozícii aj naši sprostredkovatelia, ktorí vám radi pomôžu nielen pri výbere správneho typu poistenia, ale zvolené poistenie vám uzavrú aj na diaľku, pričom výnimkou nie sú ani životné poistky.
 4. Ako môžem nahlasovať poistnú udalosť?
  V týchto dňoch vám odporúčame nahlasovať poistnú udalosť prostredníctvom Klientskej zóny alebo našej webovej stránky v sekcii Poistná udalosť, kde nám jednoducho a za pár minút nahlásite poistnú udalosť z bezpečia domova. Výhodou nahlasovania poistnej udalosti prostredníctvom našej stránky alebo Klientskej zóny je zároveň aj aktuálny prehľad o riešení škody či potreby doloženia chýbajúcej dokumentácie.Hlásiť poistnú udalosť je zároveň možné aj prostredníctvom nášho Kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 38 11 11 17, pričom od vás budeme potrebovať číslo poistnej zmluvy, krátky opis škody a telefónne číslo, na ktorom vás môžeme v prípade potreby kontaktovať.V prípade škody na majetku alebo na motorovom vozidle je zároveň potrebné túto škodu podrobne nafotiť. Dnes už majú aj mobilné telefóny pomerne dobré fotoaparáty, postačia nám tak aj fotky odfotené na telefón.
  Ak vznikla poistná udalosť zo životného, nemocenského alebo úrazového poistenia, je potrebné doložiť zdravotnú dokumentáciu od ošetrujúceho lekára. V prípade preplatenia liečebných nákladov z cestovného poistenia je potrebné doložiť lekárske správy zo zahraničia. V prípade potreby doplnenia chýbajúcej dokumentácie vás však určite budeme kontaktovať, a to telefonicky, písomne alebo online.
 5. Predĺži sa z dôvodu tejto mimoriadnej situácie riešenie mojej poistnej udalosti, ako aj vyplatenie poistného plnenia?
  V poisťovni Generali robíme všetko pre zachovanie kontinuity našich služieb. Naši likvidátori pracujú na riešení poistných udalostí tak ako doteraz, len s tým rozdielom, že pracujú z bezpečia svojho domova. Aktuálna situácia by tak na riešenie poistných udalostí, ako aj výplatu poistných plnení nemala mať žiaden dopad.
 6. Ako budete postupovať pri obhliadaní nahlásených poistných udalostí?
  Pri menších škodách budeme zvažovať nutnosť obhliadky vzniknutej škody. V individuálnych prípadoch umožníme vykonanie podrobnej fotodokumentácie škody zo strany klienta. Ak je potrebná obhliadka škody technikom poisťovne, bude vám ponúknutá možnosť videoobhliadky, aby sme vás, ako aj našich zamestnancov zbytočne nevystavovali riziku. To znamená, že po dohode s klientom a ak to technické zabezpečenie zo strany klienta dovoľuje (wifi, mobilné dáta v telefóne), vykoná technik našej poisťovne videoobhliadku škody prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu.V prípade poistnej udalosti na vozidle, ktoré si vyžaduje opravu v autoservise, vám odporúčame navštíviť náš zmluvný servis, v ktorom vykoná obhliadku vozidla po dohode s klientom zástupca servisu.
 7. Ak dostanem defekt alebo sa doma vymknem, môžem aj naďalej kontaktovať asistenčné služby?
  Aktuálne sú asistenčné služby k dispozícii aj naďalej. V prípade potreby sa tak viete bez problémov skontaktovať s operátormi kontaktného centra asistenčných služieb, ktorí vám sú k dispozícii tak ako doteraz. Odťahové firmy zatiaľ pracujú bez výraznejších obmedzení, to znamená, že môžu napríklad poskytnúť aj možnosť organizácie odtiahnutia do miesta trvalého bydliska klienta a pod. Rovnako sú zabezpečené služby aj v rámci asistenčných služieb vyplývajúcich z poistenia majetku, ktoré zabezpečia pomoc v prípade havarijného stavu domácnosti.
  Bezpečnosť klientov, ako aj dodávateľov asistenčných služieb je však pre nás prioritou. Preto je možné, že v období zavedených obmedzení nebudú niektoré služby dostupné (napr. zavreté autoservisy, zabezpečenie náhradných dielov áut a spotrebičov a pod.). O prípadných obmedzeniach však budeme klientov náležite informovať, keďže sa tieto môžu v čase meniť.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.