projekt poisťovne logo generali

Oplatí sa poistiť aj vo vyššom veku?

22. 10. 2020

Oplatí sa poistiť aj vo vyššom veku? Odpoveď je jednoduchá. Určite áno! Poistenie má zmysel v každom veku a pri senioroch to platí dvojnásobne. Vekom sa totiž zvyšuje riziko úrazov, a to nielen vtedy, ak senior žije aktívnym spôsobom života.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému ľudom v elegantnom veku. Spolu s odborníkmi sa venujeme témam seniorského zdravia, vitality, pohody a skvalitnenia ich života, pri príležitosti spustenia predaja životného poistenia pre seniorov od 55 rokov, ktoré ako jediné na trhu ponúka poisťovňa Generali.

Podľa štatistík poisťovne Generali zodpovedajú za 70 % úrazov vo vyššom veku práve ,obyčajné‘ pády. Nejde však len o pošmyknutia na zľadovatených chodníkoch, ale k pádom seniorov dochádza najčastejšie práve v ich domácnosti. K najčastejším následkom pádov patrí najmä zlomenina končatín alebo rebier, časté je však aj narazenie kostí a kĺbov, otras mozgu či vykĺbenie, alebo natiahnutie šliach. Keď sa pozrieme na výšku súčasných dôchodkov a zároveň doplatkov za lieky či za potrebné rehabilitácie, poistenie pre seniorov je priam nutnosť.

Prečo je dobré mať poistenie?

S vyšším vekom sa automaticky spájajú aj početnejšie úrazy, ktoré si vyžadujú nielen operačný zákrok, ale zanechávajú aj trvalé následky často vo forme imobility seniora. Vo veku 65 – 74 rokov skončí následkom pádu v nemocnici približne každý tretí senior a vo veku 75 – 84 rokov dokonca až 40 % z nich. Práve pre tieto prípady je vhodné mať uzatvorené kvalitné poistenie. „V poisťovni Generali sme s dôrazom na potreby seniorov vytvorili špeciálne životné poistenie, ktoré poskytuje poistnú ochranu nielen pre prípad úrazu a jeho trvalých následkov. Klientom sú zároveň k dispozícii aj výhodné asistenčné služby, ktoré im v prípade obmedzenej pohyblivosti následkom úrazu pomôžu s uprataním domácnosti, nákupmi či so starostlivosťou o domáceho miláčika. Seniori prostredníctvom tohto poistenia môžu využiť aj mimoriadne vklady, zabezpečiť pozostalých alebo si vytvoriť finančnú rezervu na pohreb,“ vymenúva výhody poistenia pre seniorov Peter Koštival.

shutterstock_597617192.jpg

Okrem toho môže klient do poistenia na špeciálny účet vkladať mimoriadne poistné, ktoré sa bude zhodnocovať pomocou Generali konzervatívnej investičnej stratégie. Tá je navrhnutá tak, aby zabezpečila stabilný výnos pri čo najnižšej miere podstupovaného rizika. Z vytvoreného špeciálneho účtu môže klient vyberať prostriedky podľa potreby až do jeho vyčerpania, a to bez poplatku za výber.

Môžem sa ešte poistiť, ak som už v dôchodkovom veku?

Väčšina poisťovní ponúka štandardné životné poistenie len do 75. roku života. Čiže bežné krytie životného poistenia práve dovŕšením 75-tky zaniká. „V prípade životného poistenia pre seniorov od Generali je poistná ochrana na doplnkových poisteniach až do 85. roku života a pri poistení pre prípad smrti dokonca doživotná, čiže bez vekového obmedzenia,“ vysvetľuje Peter Koštival.
Pri vstupe do poistenia sa seniori nemusia báť ani zdĺhavých návštev u lekára či komplikácií pri vstupe do poistenia vzhľadom na ich vek. „Náš systém dokáže vo väčšine prípadov na základe odpovedí klienta v zdravotnom dotazníku vyhodnotiť jeho zdravotný stav, vďaka čomu nie je potrebné dokladať lekárske správy, čo môže byť práve v tomto období zvlášť komplikované a rizikové najmä pre starších ľudí,“ hovorí Peter Koštival z Generali.

Aké sú výhody poistenia pre seniora?

Senior si môže až do 85 rokov poistiť aj širokú škálu pripoistení, ako je poistenie hospitalizácie úrazom, poistenie trvalých následkov úrazu či poistenie prémiovej ochrany. V poistení trvalých následkov úrazu sa navyše uplatňuje aj tzv. progresia, čiže čím vážnejší úraz, tým vyššie poistné plnenie. „Pri skutočne vážnych úrazoch, ktoré zanechajú trvalý následok v rozsahu 100 %, sa klientovi vyplatí až 5-násobok poistnej sumy. Keby klient následkom úrazu prišiel napríklad o obličky a mal by uzatvorené poistenie s poistnou sumou 10 000 eur, vďaka progresii by sme mu vyplatili až 50 000 eur,“ uvádza Koštival.

Ako bonus k poisteniu získavajú klienti užitočný príspevok až do výšky 300 eur, ktorý môžu využiť na nákup výživových doplnkov, rehabilitáciu či na prenájom a zapožičanie zdravotníckych pomôcok, a to v prípade, že si ich úraz vyžiada lekárske ošetrenie. Zaujímavé je aj poistenie druhého lekárskeho názoru, ktoré môžu využiť, ak si nie sú istí svojou diagnózou či postupom liečby.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.