projekt poisťovne logo generali

Otestujte si váš finančný slovník. Viete, čo znamenajú tieto termíny?

09. 11. 2022

Pre efektívne spravovanie vlastných peňažných zdrojov a zabezpečenia seba aj svojej rodiny je dôležité orientovať sa vo svete financií a finančných produktov. Ten má aj svoj vlastný slovník. Zvládnete rozlúštiť, čo sa skrýva za nasledujúcimi termínmi?

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému plánovaniu rodinného rozpočtu. Majte svoje financie pod kontrolou aj v neistých časoch. V poisťovni Generali vám poradíme, ako optimalizovať svoje poistenie či nájsť vhodné finančné produkty pre vás na mieru. Navštívte svoju najbližšiu pobočku.

#1. Čo znamená slovo „inflácia“?

Inflácia je podľa definície Ministerstva financií SR znehodnotenie peňazí, ktorého najčastejším prejavom je celkové zvýšenie cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike.

#2. Čím je špecifická „hypotéka“?

Hypotéka je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky.

#3. Čo sa vo finančnom sektore rozumie pod pojmom „akcia“?

Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.

#4. Kto je „veriteľ“?

Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla klientovi ─ dlžníkovi na stanovené obdobie peňažné prostriedky.

#5. Čo je „úrok“?

Úrok je cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke.

#6. Aká je „fixná úroková sadzba“?

Fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas obdobia fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou.

#7. Čo je „termínovaný vklad“?

Termínovaný vklad je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze klienta počas pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva nezmenená.

Dokončiť kvíz

Results

Zdroj: Finančný slovník fininfo.sk

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.