projekt poisťovne logo generali

Neviete, kam sa v živote pohnúť ďalej? Poraďte sa s koučom

Koučing je proces, v ktorom kouč podporuje klienta pri dosahovaní konkrétneho osobného alebo profesionálneho cieľa. Hovoríme, že odomyká jeho potenciál. Je založené na partnerstve kouča a koučovaného. Zatiaľ čo výkonnostné koučovanie prekvitá ako optimálny spôsob zvyšovania výkonnosti od začiatku 90. rokov minulého storočia, koncept podporného vzťahu, založeného na zmysluplných rozhovoroch, má dlhú históriu.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému témam vzdelávania. Poisťovňa Generali v spolupráci s Úniou materských centier zastrešuje jedinečný program Učenie pre život, ktorý je určený znevýhodneným a sociálne slabým rodinám s deťmi vo veku 0 – 6 rokov. Aj vy môžete projekt podporiť a pomôcť v tom, aby sny týchto detí neostali snami.

Z bodu A do bodu B

Predpokladá sa, že slovo „kouč“ pochádza z názvu maďarského mesta Koc, v ktorom v 15. storočí stavali koče – ľahké, rýchle vozy. Anglické slovo „coach“ pochádza z maďarského slova „kocsi“ (= slovenský výraz koč). V tridsiatych rokoch 19. storočia na Oxfordskej univerzite koučom označovali tútora, ktorý podporoval študentov v ich akademickej práci. Predpokladá sa, že toto označenie bolo neformálne a vzniklo preto, že tútor pomohol študentovi dostať sa rýchlo z bodu A (neviem, čo potrebujem, aby som úspešne urobil skúšku) do bodu B (mám všetko, čo k tomu potrebujem) – podobne ako koč, ktorý by tiež rýchlo prepravil človeka z bodu A do bodu B.

Využite svoj potenciál naplno

Súčasný koučing vznikol z humanistickej psychológie, ktorá je optimisticky zameraná na ľudskú podstatu a verí, že človek má potrebu využívať svoj plný potenciál. Zamestnávatelia sa majú správať dobre voči svojim zamestnancom namiesto toho, aby sa sústredili výlučne na zlepšenie ich výkonnosti. Koučing sa v súčasnosti používa na podporu študentov, business lídrov, vedúcich pracovníkov, pacientov, učiteľov… V skutočnosti každého, kto chce viac využiť svoj potenciál – alebo jednoducho urobiť pozitívnu zmenu vo svojom živote.

Potrebujem kouča?

Koučovanie je určené komukoľvek, kto chce vziať „svoj osud“ do vlastných rúk. Kto potrebuje koučing? Ten, kto nie je spokojný vo svojom živote, kto chce dosiahnuť viac – byť lepším lídrom, kolegom, rodičom, partnerom či človekom. Ten, kto chce žiť viac autenticky a slobodne – nie tak, ako si myslí, že by mal, ale tak, aby mal radosť! Ten, kto má pocit, že stále s niečím bojuje, že jeho život je príliš hektický alebo naopak príliš fádny. Ten, kto chce niečo zmeniť, ale nevie čo, alebo vie čo, ale nevie ako, alebo vie čo i ako, ale nemá na to guráž.

Koučing „ťahá“ človeka energeticky smerom nahor, posilní mu sebavedomie. Napríklad pri koučovaní študentov som si uvedomila, že často práve tí s vynikajúcimi výkonmi sú si neistí a nemajú o sebe dostatočne dobrú mienku. Koučovacie stretnutia im umožnili dostať láskavejší pohľad na seba a vystreliť ich dopredu s plnou sebadôverou.

Zvoľte si správne

Koučing môže byť individuálny (pre jednotlivcov) alebo skupinový. Individuálny koučing môže byť „business“ a „life“, prípadne sa kouč môže zamerať na ďalšie špeciálne oblasti, ako napríklad koučing výkonnostný, líderský, kariérny, health/wellbeing (zameraný na zdravie a duševnú pohodu), rodičovský, partnerský atď.

V samotnom koučovaní je však klient vždy vnímaný celistvo. V konečnom dôsledku je dôležité, aby si klient vyriešil, čo potrebuje. Skúsenosti (moje i mojich kolegov) ukazujú, že keď si klient vyrieši problém v ktorejkoľvek oblasti svojho života (či už v pracovnej alebo osobnej sfére), odrazí sa to pozitívne aj v ostatných častiach jeho života. 🙂

shutterstock_18179356522.jpg

Prvé sedenie

Na prvom stretnutí je klient oboznámený s tým, ako to bude prebiehať, dohodnú sa pravidlá. Vytvorí sa dôverná platforma – koučingové stretnutie je prísne dôverný rozhovor. Kouč je dobrý poslucháč, s ktorým si klient môže zmapovať svoj jedinečný svet, s ktorým môže byť úplne sám sebou a ktorý ho neposudzuje.

Kouč a klient sú rovnocenní partneri. Možno to znie čudne, ale mala by medzi nimi „fungovať chémia“. Je logické, že sa viem zdôveriť/cítiť sa úplne bezpečne pri človeku, ktorý je profesionál, ale aj mi „ľudsky“ sedí.

Hľadanie odpovedí podľa pravidiel

Koučovací rozhovor má svoje pravidlá. Pri každom stretnutí sa na začiatku dohodne téma alebo sa pomenuje, čo by chcel klient riešiť. Počas koučingu sa, prirodzene, môže stať, že klient zistí, že za jeho pôvodnou otázkou sa skrýva niečo iné, čo je preňho naliehavejšie. To je tiež v poriadku.

Práca kouča spočíva v aktívnom počúvaní klienta a kladení otázok. Kouč dáva silné otázky, zrkadlí klientovi prípadnú sabotáž seba samého alebo vzory správania, ktoré ho brzdia, a provokuje klienta k hlbšiemu rozmýšľaniu. Kouč nikdy neradí, pretože verí klientovi, že má všetky predpoklady na to, aby odpovede na svoje otázky našiel sám. Veď kto iný môže človeka poznať lepšie, ako sa pozná on sám?

Koučovacie stretnutie trvá spravidla hodinu, ale je to individuálne. Klient si z neho odnáša niečo mentálne uchopiteľné a sformulované – svoje uvedomenie a svoj akčný plán. Koniec koncov klient je ten, kto zodpovedá sebe samému za to, čo ďalej urobí a ako splní úlohy, ktoré sám sebe dal. 🙂

Zmyslom koučingu je vytiahnuť z klienta to najlepšie. Kouč klienta podporuje a posmeľuje pri osobnom či pracovnom rozvoji, usmerňuje pri hľadaní cieľov a pri prvých krokoch vedúcich k ich realizácii. Kouč klientovi fandí. 🙂

Investícia do svojho rozvoja a duševného zdravia

Na Slovensku sa koučovacia kultúra ešte len rozvíja, veľa ľudí si ešte nechce platiť za svoj vlastný rozvoj. Na druhej strane, kto raz okúsi dobrý koučing, verí mu a vidí v ňom zmysel.

Koučovanie preniká aj do firiem, a to nielen kvôli rozvoju schopností a zručností manažérov, ale aj kvôli ich duševnému zdraviu a to je skvelé. Lebo ak je v pohode šéf, sú v pohode aj jeho „ľudia“ a benefituje z toho celá firma. Ostatné roky sa udomácnil už aj u nás na Slovensku tímový koučing – moderný spôsob, ako stmeliť pracovný tím a zvýšiť jeho výkonnosť a súčasne zvýšiť spokojnosť každého člena tímu.

Mojím želaním je, aby bol v budúcnosti dopriaty koučing aj mladým študentom, každému jednému,  aby mohli vykročiť do sveta dospelých s väčšou ľahkosťou a najmä sebadôverou.

Túžba žiť lepší život

Veľa firiem platí svojim manažérom koučing, aby pozitívne ovplyvnil ich kariéru/výkon, ako aj ich životy, a to tým, že im pomôže efektívnejšie riadiť svoj tím, prevziať väčšiu zodpovednosť, lepšie komunikovať, získať viac spokojnosti atď.

Čoraz viac počúvame o vyhorení alebo o premárnení svojich „najlepších rokov“. To sa stáva väčšinou vtedy, keď oblasti nášho života nie sú v rovnováhe, keď nevidíme zmysel toho, čo robíme.

Čo nás robí šťastnými, spokojnými, naplnenými? Každý máme vlastné hodnoty a ciele a takisto vlastné predstavy, ako ich dosiahnuť. Myslím si, že nech klient príde riešiť čokoľvek, z akejkoľvek oblasti, je za tým túžba žiť lepší život. Koučing mu pomôže objaviť, vďaka čomu ráno radostne vyskočí z postele. 🙂

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.