projekt poisťovne logo generali

Pozor na úrazy vo vyššom veku – tieto trápia seniorov najčastejšie

15. 10. 2020

Stačí len chvíľka nepozornosti či strata rovnováhy a úraz je na svete. Kým v mladšom veku sa to skončilo len modrinou či rozbitým kolenom, vo vyššom veku môže byť výsledkom úrazu aj vážne zranenie spojené s dlhodobým obmedzením pohybu.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému ľudom v elegantnom veku. Spolu s odborníkmi sa venujeme témam seniorského zdravia, vitality, pohody a skvalitnenia ich života, pri príležitosti spustenia predaja životného poistenia pre seniorov od 55 rokov, ktoré ako jediné na trhu ponúka poisťovňa Generali.

V zimnom období prichádza k nárastu poistných udalostí spôsobených pádom alebo pošmyknutím, pričom tieto úrazy tvoria v poisťovni Generali v zime až tretinu z celkového počtu škôd v úrazovom poistení. Najčastejšie sú zaznamenané úrazy ako vyvrtnutie kolena, podvrtnutie zápästia, zlomeniny horných a dolných končatín, otras mozgu, no časté sú aj odreniny tváre a tela.

Obdobie od októbra do marca je zvlášť rizikové pre seniorov, u ktorých sa pád na zľadovatenom povrchu neraz končí vážnym úrazom. S vekom sú totiž kosti krehkejšie a náchylnejšie na zlomeniny. V prípade pádov úrazy väčšinou sprevádza aj zápalová reakcia a opuchy spojené s dlhodobým obmedzením pohybu. V horších prípadoch sa s komplikovanými zraneniami môže senior dostať až na nemocničné lôžko a stráviť niekoľko dní, ak nie týždňov v nemocnici.

V prípade seniorov však k pádom a následným úrazom nedochádza len počas zimných mesiacov, ale počas celého roka.

„Podľa našich štatistík sú za 70 % úrazov vo vyššom veku zodpovedné práve obyčajné‘ pády. Nejde však len o pošmyknutia na zľadovatených chodníkoch, ale k pádom seniorov dochádza najčastejšie práve v ich domácnosti,“ upozorňuje Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

Deje sa tak napríklad pri naťahovaní za rôznymi predmetmi, nečakanej strate stability následkom kolísania tlaku či pri vstávaní zo stoličky, ale aj pri obyčajnom zakopnutí, či pošmyknutí. Takéto situácie sa až v polovici prípadov končia zlomeninou končatín alebo rebier, časté je však aj narazenie kostí a kĺbov, otras mozgu či vykĺbenie, alebo natiahnutie šliach. „Vo veku 65 – 74 rokov skončí následkom pádu v nemocnici približne každý tretí senior a vo veku 75 – 84 rokov dokonca až 40 % z nich,“ upozorňuje Peter Koštival z poisťovne Generali.

Trvalé následky aj imobilita

Vo vyššom veku ide mnohokrát o vážne úrazy, ktoré vyžadujú nielen operačný zákrok, ale zanechávajú aj trvalé následky často vo forme imobility seniora. Práve pre tieto prípady je vhodné mať uzatvorené kvalitné poistenie. „S dôrazom na potreby seniorov sme vyvinuli špeciálne životné poistenie, ktoré poskytuje poistnú ochranu nielen pre prípad úrazu a jeho trvalých následkov. Klientom sú zároveň k dispozícii aj výhodné asistenčné služby, ktoré im v prípade obmedzenej pohyblivosti následkom úrazu pomôžu s uprataním domácnosti, nákupmi či so starostlivosťou o domáceho miláčika. Seniori prostredníctvom tohto poistenia môžu využiť aj mimoriadne vklady, zabezpečiť pozostalých alebo si vytvoriť finančnú rezervu na pohreb,“ vymenúva výhody poistenia pre seniorov Peter Koštival.

Do poistenia môže klient na špeciálny účet vkladať mimoriadne poistné, ktoré sa bude zhodnocovať pomocou Generali konzervatívnej investičnej stratégie. Tá je navrhnutá tak, aby zabezpečila stabilný výnos pri čo najnižšej miere podstupovaného rizika. Z vytvoreného špeciálneho účtu môže klient vyberať prostriedky podľa potreby až do jeho vyčerpania, a to bez poplatku za výber.

Do konca života

Veľkou výhodou tohto poistenia je najmä jeho doživotná poistná doba, čiže poistenie zaniká až úmrtím, a to aj po dosiahnutí hranice 75 rokov. Bežné krytie životného poistenia totiž práve dovŕšením 75. roku života zaniká,“ upozorňuje Peter Koštival z poisťovne Generali. Navyše, ak dôjde k úmrtiu pri úraze, vyplatí sa až trojnásobná poistná suma.

Senior si môže až do 85 rokov poistiť aj širokú škálu pripoistení, ako je poistenie hospitalizácie úrazom, poistenie trvalých následkov úrazu či poistenie prémiovej ochrany pre seniora. „Ak úraz zanechá trvalé telesné poškodenie v rozsahu od 10 %, klientovi sa vyplatí príslušné percento z poistnej sumy podľa rozsahu trvalého následku, ktorý úraz spôsobil. Klient má možnosť dojednať si aj poistenie prémiovej ochrany a v prípade, že utrpí vážny úraz, ktorý zanechá trvalé telesné poškodenie vyššie ako 50 %, vyplatíme mu naraz celú poistnú sumu,“ hovorí Koštival.

V poistení trvalých následkov úrazu sa navyše uplatňuje aj tzv. progresia, čiže čím vážnejší úraz, tým vyššie poistné plnenie. Pri skutočne vážnych úrazoch, ktoré zanechajú trvalý následok v rozsahu 100 %, sa klientovi vyplatí až 5-násobok poistnej sumy. „Keby klient následkom úrazu prišiel napríklad o obličky a mal by uzatvorené poistenie s poistnou sumou 10 000 eur, vďaka progresii by sme mu vyplatili až  50 000 eur,“ uvádza Koštival.

shutterstock_764899894.jpg

Bonus aj pomoc s nákupom či venčením

Ako bonus k poisteniu získavajú klienti užitočné príspevky až do výšky 300 eur, ktorý môžu využiť na nákup výživových doplnkov, rehabilitáciu či na prenájom a zapožičanie zdravotníckych pomôcok, ak si ich úraz vyžiada lekárske ošetrenie. V prípade vážnejšieho úrazu a následnej potreby hospitalizácie klienta vyplatí poisťovňa za každý deň strávený v nemocnici sumu, ktorú si klient sám stanoví pri uzatvorení poistenia. Navyše, poistenie obsahuje bonus – až dvojnásobné plnenie počas doby, keď bude klient hospitalizovaný na JIS.

Pomocou v prípade vážneho úrazu sú pre seniorov aj asistenčné služby. „Ak sa v dôsledku úrazu alebo liečenia choroby poistený klient stane imobilným, bude odkázaný na pomoc iných alebo mu lekár nariadi pokoj na lôžku, životné poistenie mu pomôže s bežnými prácami v domácnosti, so starostlivosťou o domáce zviera, s nákupmi bežných domácich potrieb, narúbaním dreva v jesennom období, odhrnutím snehu počas zimy a s mnohým iným,“ približuje Peter Koštival z poisťovne Generali.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.