projekt poisťovne logo generali

Spôsobili ste svojmu zamestnávateľovi škodu? Poradíme vám, ako neprísť o 4 platy

20. 06. 2019

Nabúrané auto, poškodený notebook či pád drahého tovaru z regálu pri jeho vykládke. Takéto a mnohé iné škody môže v práci nechcene spôsobiť každý. Nepozornosť pri práci vás však môže vyjsť poriadne draho. Ak totiž spôsobíte svojmu zamestnávateľovi škodu, či už porušením pracovných povinností, alebo, naopak, nečinnosťou, ste podľa Zákonníka práce povinní vzniknutú škodu nahradiť, a to až do výšky štvornásobku svojho priemerného mesačného zárobku. V prípade väčšej škody môže takáto situácia vážne nabúrať rodinný rozpočet.

Škody vôbec nie sú zriedkavé

Poisťovne evidujú ročne desiatky poistných udalostí, ktoré sa stali klientom pri výkone ich povolania. Len za minulý rok vyplatila poisťovňa Generali na škodách zamestnancov spôsobených zamestnávateľovi takmer 90-tisíc eur. „Najčastejšie nám klienti hlásia škody na služobných vozidlách, poškodenie strojov a súčiastok pri výrobných linkách, ale aj pády drahého tovaru z regálov,“ vymenúva Gabriela Korenčíková z poisťovne Generali.

Najčastejšie klienti hlásia škody na služobných vozidlách, poškodenie strojov a súčiastok pri výrobných linkách, ale aj pády drahého tovaru z regálov.

Poisťovňa však eviduje aj početné škody, ktoré zapríčinili vodiči vysokozdvižných vozíkov v logistických centrách, akým je napríklad pád a následné poškodenie stavebného materiálu v sklade, prípadne nárazy do regálov a brán.

Spôsobili ste svojmu zamestnávateľovi škodu? Poradíme vám, ako neprísť o 4 platy

Voči škode sa môžete poistiť

V takýchto situáciách pomôže vyhnúť sa nečakaným zrážkam zo mzdy poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, ktoré kryje napríklad aj poškodenie počítača, vybavenia firmy či zariadenia kuchynky. „Toto poistenie sa automaticky vzťahuje aj na škodu spôsobenú chybným výrobkom, chybne vykonanou prácou alebo službou. Z tohto poistenia sa hradí aj škoda spôsobená zamestnávateľovi inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením, ale aj zničením vecí, a to až do výšky štvornásobku priemerného mesačného platu zamestnanca,“ vysvetľuje Péter Lukács z poisťovne Generali.

Poistenie pritom kryje škody, ktoré zamestnanec spôsobí nielen na Slovensku, ale aj na služobnej ceste v zahraničí.

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnávateľovi kryje škody, ktoré zamestnanec spôsobí nielen na Slovensku, ale aj na služobnej ceste v zahraničí.

Spôsobili ste svojmu zamestnávateľovi škodu? Poradíme vám, ako neprísť o 4 platy

Nielen zamestnanec, ale aj dohodár

Poistenie nie je určené len pre zamestnancov, uzatvoriť ho môžu aj štátni a verejní zamestnanci, ako sú hasiči, policajti či členovia Zboru väzenskej a justičnej stráže, no rovnako aj dohodári a zamestnanci pracujúci cez agentúru.

Na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi by mali myslieť najmä ľudia pracujúci vo výrobe, s drahými tovarmi či technológiami.

Na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi by mali myslieť najmä ľudia pracujúci vo výrobe, s drahými tovarmi či technológiami.

Spôsobili ste svojmu zamestnávateľovi škodu? Poradíme vám, ako neprísť o 4 platy

Služobné auto alebo telefón

Poistenie sa zíde podľa Pétra Lukácsa aj tým, ktorí prevzali služobné autá alebo telefóny. „Zamestnancom, ktorí pri výkone svojej práce využívajú služobný automobil, odporúčam pripoistenie škody spôsobenej na zverenom dopravnom prostriedku alebo pracovnom stroji, ktoré poskytuje poistnú ochranu do výšky zvoleného poistného limitu alebo do výšky dojednanej poistnej sumy,“ radí Lukács.

Veľkou výhodou je, že v prípade uzatvorenia tohto pripoistenia zamestnanec už nepotrebuje dodatočné krytie v podobe havarijného poistenia. „Ak však zamestnanec má uzatvorené havarijné poistenie, je možné pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na zverenom dopravnom prostriedku alebo pracovnom stroji uzatvoriť do limitu náhrady spoluúčasti, ktorú by v prípade škody platil zamestnanec z vlastného vrecka,“ odporúča Lukács.

Viac si o poistení zodpovednosti za škodu zamestnávateľovi môžete prečítať tu.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.