projekt poisťovne logo generali

Uvažujete o životnom poistení? Na toto by ste mali myslieť pred podpisom zmluvy

14. 05. 2019

Uvažujete o životnom poistení, no neviete, čo všetko by malo kryť? Na čo myslieť pred podpisom zmluvy vám poradí Jana Kováčová, produktová manažérka personálneho poistenia poisťovne Generali.

V živote človeka sa občas objavia situácie, na ktoré sa nedá vopred pripraviť. Stanú sa neočakávane a vážne narušia život rodiny aj rodinný rozpočet. O to horšie, keď rodina vopred nemyslí na zadné vrátka, akými môže byť práve vhodne zvolené životné poistenie.

Úraz nemusí byť len odrenina

Vyradiť vás z bežného pracovného života totiž môže aj „obyčajný“ úraz. Podľa štatistík Sociálnej poisťovne patrí práve úraz medzi tri najčastejšie príčiny práceneschopnosti a je dokonca hlavnou príčinou úmrtí do 44 rokov. Preto je dôležité včas myslieť na kvalitné úrazové poistenie s krytím trvalých následkov úrazu, ktoré pomôže zabezpečiť potrebnú finančnú injekciu či pokrytie výdavkov spojených s rehabilitáciami a kúpou zdravotných pomôcok.

„V tomto prípade odporúčam uzavrieť aj poistenie denných dávok počas nevyhnutného liečenia úrazu, ktoré môžu vykompenzovať zníženie príjmu počas liečby,“ radí Jana Kováčová z poisťovne Generali.

Podceňovaná invalidita

Priemerná výška invalidného dôchodku v prípade invalidity nad 70 % je na Slovensku iba 368,03 €. Pri pracovnej neschopnosti (PN) je výška nemocenskej dávky počas prvých 3 dní iba 25 % denného vymeriavacieho základu, od 4. dňa práceneschopnosti iba 55 % denného vymeriavacieho základu.

Preto je pri životnom poistení dôležité myslieť na vykrytie zníženého príjmu počas dlhodobej PN alebo v prípade invalidity.

„Poistná suma poistenia pre prípad invalidity by mala byť zvolená v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu poisteného aspoň na dva roky alebo vykryla rozdiel v strate príjmu. Možnosťou je aj poistenie pre prípad PN, ktorého úlohou je kompenzácia príjmu v prípade pracovnej neschopnosti,“ vysvetľuje Jana Kováčová.

Uvažujete o životnom poistení? Na toto by ste mali myslieť pred podpisom zmluvy

Závažné ochorenia trápia čoraz mladšie ročníky

Analýza dát poistných udalostí poisťovne Generali za posledných 6 rokov potvrdila zlú situáciu, najmä čo sa týka rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení.

„Počas rokov 2012 až 2018 sme v rámci životného poistenia zaregistrovali, že najviac našich klientov ochorelo na rakovinu (32 %) a kardiovaskulárne ochorenia (11 %), pričom v rámci kardiovaskulárnych ochorení bol až v 79 % prípadov príčinou srdcový infarkt,“ upozorňuje Adriana Körösiová, riaditeľka odboru poistných udalostí životného poistenia poisťovne Generali.

Závažné ochorenia pritom trápia čoraz mladšie ročníky. Na Slovensku zažije každý deň mŕtvicu človek mladší ako 45 rokov a každých 16 minút u nás pribudne jeden pacient s rakovinou. Tieto ochorenia výrazne zasiahnu do chodu rodiny a ovplyvnia ju nielen psychicky, ale najmä finančne.

„Pri uzatváraní poistenia je dôležité, aby si klient zvolil poistnú sumu v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu poisteného aspoň na 2 roky a zároveň aj dostatok peňazí potrebných na liečbu a rehabilitácie,“ radí Jana Kováčová.

Poisťovňa Generali teraz ponúka nové poistenie závažných ochorení s viacnásobným plnením až do výšky 360 %.

„Uvedomujeme si, že človek môže počas života prekonať aj viacero závažných ochorení a naďalej plnohodnotne žiť. Preto nové poistenie závažných ochorení plní až 3 poistné udalosti vo výške 100 % poistnej sumy. Zároveň sme v balíku 37 najčastejšie sa vyskytujúcich závažných ochorení ponechali až 3 čiastočné plnenia. To znamená, že klient môže získať poistné plnenie až do výšky 360 % poistnej sumy,“ dodáva Jana Kováčová z poisťovne Generali.

Výhody nového poistenia závažných ochorení nájdete na webe www.zivotjelenjeden.sk.

Poistite si aj úver či pôžičku

Prieskum spoločnosti Millward Brown odhalil, že až 51 % Slovákov spláca nejaký typ úveru, pričom najviac zadlženou vekovou skupinou sú ľudia vo veku 35 – 44 rokov. Práve mladé rodiny sú najčastejšie závislé od príjmu oboch partnerov a v prípade neočakávaných udalostí a výpadku príjmu jedného z nich sú najnáchylnejšie na vznik finančných problémov.

Navyše, mnohí Slováci nemajú vytvorenú ani dostatočnú alebo dokonca žiadnu finančnú rezervu na preklenutie obdobia bez príjmu. Pre ľudí, ktorí čerpajú hypotekárny úver, pôžičku či leasing a zároveň sú živiteľmi rodiny, je preto podľa Jany Kováčovej vhodné uzavrieť Hypo poistenie alebo poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou od poisťovne Generali.

„Tieto dve poistenia sú vhodné na zabezpečenie hypotéky a výdavkov rodiny, pretože pomôžu rodine pokryť výdavky a zostať tak bez dlžôb. Poistná suma každým rokom rovnomerne klesá a v prípade úmrtia poisteného sa vypláca osobám, ktoré poistený určil,“ vysvetľuje Kováčová výhody poistenia.

Navyše, teraz môžete získať aj výhodnú úverovú zľavu vo výške 10 %. „Jednou z mnohých výhod úverovej zľavy je najmä to, že obe poistené osoby si môžu dohodnúť vlastnú výšku poistnej sumy, ako aj rozdielnu dobu poistenia,“ upozorňuje Jana Kováčová z poisťovne Generali.

Navyše, v prípade poistnej udalosti jednej osoby ostáva druhej poistenej osobe naďalej poistné krytie. Podmienky získania úverovej zľavy, ako aj jej výhody nájdete na webe www.zivotjelenjeden.sk.

Uvažujete o životnom poistení? Na toto by ste mali myslieť pred podpisom zmluvy

Poistenie aj finančná rezerva v jednom

V rámci životného poistenia sa môžete nielen chrániť pred možnými nástrahami, ale aj zhodnocovať vložené finančné prostriedky. Investičné životné poistenie je tak ideálne pre tých, ktorí chcú svoju rodinu nielenže zabezpečiť v prípade, ak by sa im niečo stalo, ale chcú si vytvoriť aj dostatočnú finančnú rezervu.

Tip poistného poradcu

Investičný variant životného poistenia na 35 rokov

Príklad: 30-ročný muž má manželku a 2 deti. Je živiteľom rodiny a mesačne zarába 1000 €. Mesačné výdavky rodiny tvoria 800 €. Splácajú hypotéku vo výške 60 000 €. Muž pracuje v administratíve. Uzatvorí La Vita – investičný variant na 35 rokov. Do investičnej časti platí 25 € mesačne. V tomto poistení je zahrnuté:

  • poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou (20 000 €),
  • poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou (60 000 €),
  • poistenie pre prípad invalidity v rozsahu nad 70 % (20 000 €),
  • denná dávka pri práceneschopnosti od 29. dňa (8 €),
  • investovanie 25 € mesačne.

Mesačné poistné = 59,78 €

V prípade, že by došlo k tomu najhoršiemu, rodina klienta je chránená na sumu 20 000 €, čo pokryje ich pravidelné mesačné výdavky na viac ako 2 roky a zároveň vďaka poisteniu pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou môže rodina predčasne splatiť zostávajúcu časť úveru.

Keďže rodina nemá vytvorenú postačujúcu finančnú rezervu a aj krátkodobé zníženie príjmu by ju finančne zasiahlo, klient si dohodol poistenie práceneschopnosti, ktoré mu vykompenzuje stratu príjmu počas PN-ky dlhšej ako 29 dní. A zároveň v prípade invalidity v rozsahu nad 70 % bude poistenému vyplatená suma až 20 000 €, ktorá vykompenzuje výdavky na viac ako 2 roky alebo pomôže s potrebnými rehabilitáciami či zdravotnými pomôckami.

V tomto prípade klient, navyše, zhodnocuje vložené peniaze do investičného poistenia. Hodnota jeho investičného účtu pri 2,76 % môže byť po 35 rokoch až 13 720,86 € (závisí od vývoja na finančných trhoch, prípadných čiastočných odkupov, mimoriadnych vkladov alebo redukcie).

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.