projekt poisťovne logo generali

Ako môžu politické a ekonomické udalosti ovplyvniť vaše finančné plány

10. 05. 2024

Na vaše úspory a investície často vplýva dianie v politike a širšej globálnej ekonomike.

Peniaze sú veľká a citlivá téma. Poďte sa s nami o nich dozvedieť viac, aby namiesto vrások na čele ste si vedeli prostredníctvom nich vyčariť úsmev na perách. Tento mesiac sa venujeme financiám jednoducho a zrozumiteľne – ekonomika, investície, poistenie, sporenie – a všetko čo s tým, súvisí. A keďže vieme, že každý je jedinečný, v Generali vám vždy radi poradíme poistenie pre všetky vaše potreby a ciele.

Na finančných trhoch sa uskutočňuje obchodovanie s finančnými aktívami, ako sú akcie, dlhopisy, komodity a iné. Na tieto aktíva majú silný vplyv lokálne a celosvetové ekonomické, politické a spoločenské udalosti, čo znamená, že môžu ovplyvniť aj vaše úspory, financie a finančné plány.

V tomto článku vám predstavíme finančné aktíva a rozoberieme možný vplyv politických a ekonomických udalostí na ne. Ponúkneme vám aj usmernenia ako plánovať, aby ste ochránili svoje financie a najlepšie využili príležitosti.

Definície finančných aktív

Skôr ako preskúmame vplyv svetových udalostí na vaše financie, uvádzame definície niektorých kľúčových aktív, ktoré sa objavia v tomto článku:

  • Akcie: vlastníctvo podielov vo verejných spoločnostiach.
  • Akciový trh: trh, na ktorom sa vydávajú akcie spoločností a obchoduje sa s nimi.
  • Dividendy: peňažná suma vyplácaná pravidelne (zvyčajne ročne) akcionárom spoločnosti z jej ziskov (alebo rezerv).
  • Dlhopisy: pôžička dlžníkovi poskytnutá investorom (zvyčajne ide o pôžičku štátu alebo korporácii, ktoré pred splatením počiatočnej investície z nej platia úrok).
  • Fondy: kolektívne investovanie, kde sa zhromažďujú peniaze investorov a rozkladajú sa medzi investície.
  • Komodity: investície do surovín, ako je zlato.
  • Meny: z hľadiska investícií ide o nákup meny jednej krajiny pri predaji meny inej krajiny.

Udalosti, ktoré ovplyvňujú finančné trhy

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov udalostí, ktoré majú potenciál narušiť alebo pozitívne ovplyvniť globálne finančné trhy. Tieto udalosti sú často prepojené, čo znamená, že sa navzájom ovplyvňujú a pôsobia na seba.

Globálny ekonomický a politický vývoj

Širší vplyv na globálne finančné trhy má zdravie globálnej ekonomiky a ekonomiky jednotlivých kľúčových krajín. Medzinárodné udalosti, ako sú napríklad obchodné vojny, globálny hospodársky pokles alebo geopolitické napätie, môžu mať na ekonomické ukazovatele krajín dominový efekt. Ekonomickú výkonnosť môžu tiež ovplyvňovať zmeny v globálnom dopyte po exporte, narušenie dodávateľských reťazcov a kolísanie v nálade investorov.

Príkladom je zvýšenie úrokových sadzieb centrálnych bánk na celom svete od začiatku roku 2022. Stalo sa tak v reakcii na rýchlo rastúcu infláciu, ktorá bola čiastočne spôsobená zvýšením ceny ropy v dôsledku vojny medzi Ukrajinou a Ruskom (viac nájdete v časti o vojnách a konfliktoch nižšie).

Viac informácií o úrokových sadzbách a iných kľúčových ekonomických ukazovateľoch si môžete prečítať v našom článku o základoch ekonomických ukazovateľov a o tom, ako ovplyvňujú osobné financie.

Na druhej strane sú tu pozitívne zmeny, ktoré môžu finančné trhy posilniť. Patrí sem vyššia miera rastu HDP, než sa očakávalo (HDP je štandardným meradlom hodnoty vytvorenej produkciou tovarov a služieb v krajine počas určitého obdobia) alebo vládne stimulačné balíčky na podporu rastu.

Vojny a konflikty

Vojny a konflikty znamenajú politickú nestabilitu, čo vytvára na finančných trhoch neistotu. Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom napríklad spôsobila nestabilitu mnohých investičných aktív vrátane akcií, dlhopisov a mien.

Útoky v Červenom mori, ktoré narušili dodávateľské reťazce cez Suezský prieplav, mali vplyv na ceny akcií veľkých lodných spoločností. Prerušenie viedlo aj k vyšším cenám prepravných kontajnerov a dlhším dodacím lehotám, ktoré ovplyvňujú spoločnosti a jednotlivcov na celom svete.

Krízy v oblasti zdravotníctva

Pandémia ochorenia Covid-19 negatívne ovplyvnila akciové trhy na celom svete, keď sa v marci 2020 začal koronavírus šíriť a nastali lockdowny. Globálne finančné trhy sa však vo všeobecnosti rýchlo zotavili. Na čele oživenia finančných trhov sa nachádzali technologické a digitálne sektory, ktoré profitovali z výraznejšieho presunu na prácu na diaľku. Vlády medzitým konali rýchlo, aby povzbudili míňanie a podporili ekonomickú aktivitu prílivom likvidity (hotovosti) na trhy a dočasným znížením úrokových sadzieb.

Extrémne počasie

Hurikány či zemetrasenia môžu narušiť kľúčové dodávateľské reťazce. Významný vplyv mal napríklad hurikán Ian na Floride (USA) v roku 2022 alebo zemetrasenie v Turecku a Sýrii v roku 2023. Zatiaľ čo tento vplyv je najzjavnejší na akciových trhoch v postihnutej krajine, účinok možno pocítia aj v iných krajinách. A to najmä v takých, ktoré majú silné obchodné vzťahy s postihnutými oblasťami1.

Technologické pokroky

Strojové učenie a umelá inteligencia menia spôsob, akým sa robia obchodné rozhodnutia, a to najmä vďaka využívaniu algoritmov a prediktívnej analýzy. Celkovo by to malo byť prínosom pre sporiteľov a investorov, pretože sa zjednoduší odhaľovanie podvodov, znížia sa poplatky a zároveň sa zvýši rýchlosť obchodov.

2267517_GeneraliSlovakiaMinigraphicsHowPoliticalandEconomicEventsCanImpactyourFinancialPlans_01_050924.jpg

Ako môžu zmeny na finančnom trhu ovplyvniť vaše osobné financie

Všetky vyššie uvedené faktory majú potenciál ovplyvniť globálne akciové trhy, a to znížením alebo zvýšením cien akcií spoločností. Aj ďalšie investície budú ovplyvnené pozitívne alebo negatívne.

Ovplyvnená bude aj hodnota vášho vlastného investičného portfólia. Ak napríklad držíte jednotlivé akcie alebo fondy zamerané na akcie, vaše portfólio môže sledovať všeobecný smer akciového trhu.

Nižší môže byť tiež príjem z dividend, ak zisky spoločnosti klesnú v dôsledku ekonomických udalostí. Ak však vlastníte akcie spoločností, ktoré ťažia z trendov v hospodárstve v širšom rozsahu, výplaty dividend sa môžu zvýšiť.

A hoci pokles na akciovom trhu môže ovplyvniť vaše celkové investičné ciele v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte, v konečnom dôsledku môže kolísanie na akciovom trhu priniesť aj príležitosti na rast portfólia. Spoločnosti môžu byť podhodnotené, čo pre vás znamená, že by ste mohli kúpiť akcie za nižšiu cenu. A ak by sa hodnota týchto akcií neskôr zvýšila, hodnota vášho portfólia by sa zvýšila tiež.

Opatrenia na ochranu vašich finančných plánov

Nevieme, ako bude vyzerať budúcnosť, a niekedy je ťažké veriť v dlhodobý rast investícií, keď dochádza k bezprostrednému negatívnemu vplyvu na hodnotu vášho portfólia. Existujú však postupy, ktoré vám môžu pomôcť obmedziť dopad zmien a výkyvov na finančnom trhu. Tu nájdete niektoré z krokov, ktoré môže správca aktív podniknúť, aby obmedzil vplyv nepredvídateľných udalostí na portfólio klienta.

Diverzifikácia investícií

Jednou z možností je rozloženie investícií medzi rôzne aktíva, ako sú akcie a dlhopisy, aby ste znížili riziko pomocou diverzifikácie. Tento postup môže byť vhodný, najmä ak máte nízku toleranciu voči riziku alebo kratší časový rámec investovania.

Prerozdelenie aktív

V časoch neistoty na akciovom trhu by ste mohli čakať a sledovať, kam sa bude trh uberať. Medzičasom môžete svoje investície do akcií alebo dlhopisov upraviť alebo držať viac peňazí na bankovom účte.

Zmena investičnej stratégie

Investičné rozhodnutia možno prispôsobiť podľa toho, či je vaším cieľom rast alebo príjem. V prípade, že je pre vašu finančnú pohodu dôležitý krátkodobý príjem, väčšiu prioritu môžu mať úroky z úspor na bankovom účte alebo akcie vyplácajúce dividendy.

Cudzie meny

Zvážte, či je pre vás relevantné chrániť sa pred kolísaním výmenných kurzov. Pozrite sa napríklad na menu vašich investícií. Ak chcete mať väčšiu finančnú istotu, výmenný kurz môžete uzamknúť, najmä ak prevádzkujete firmu, ktorá obchoduje v zahraničí.

2267517_GeneraliSlovakiaMinigraphicsHowPoliticalandEconomicEventsCanImpactyourFinancialPlans_02_050924.jpg

Hoci nevieme, čo nám prinesie budúcnosť, môžeme podniknúť isté kroky, aby sme boli uvedomelejší, odolnejší a agilnejší. Vďaka tomu budeme mať pred sebou cieľ a zároveň získame kontrolu vo všetkých oblastiach života vrátane osobných financií.

Aj keď výkyvy na globálnych akciových trhoch môžu mať počiatočný krátkodobý negatívny dopad, priniesť môžu aj ďalšie zaujímavé príležitosti. Pochopenie, ako svetové udalosti vplývajú na finančné trhy, vám poskytne znalosti, aby ste mohli efektívne plánovať. Je pravdepodobnejšie, že budete svoje finančné ciele zvažovať z dlhodobého hľadiska a je menej pravdepodobné, že vás znepokoja ekonomické udalosti, ktoré vaše úspory ovplyvnia krátkodobo.

Budete tiež myslieť dopredu, aby ste boli pripravení a dokázali znížiť potenciálny vplyv negatívnych udalostí vo svete, a budete mať záložné stratégie, ako prispôsobiť váš finančný plán.

Či už ide o to, aby ste dokázali zvládnuť dôsledky krachu trhu, prispôsobiť sa zmenám úrokových sadzieb alebo globálnym ekonomickým zmenám, proaktivita je kľúčom k finančnej odolnosti a úspechu.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.