projekt poisťovne logo generali

Začnite sa zaujímať o svoj dôchodok už v mladom veku

11. 03. 2022

Chcete začať sporiť na svoj dôchodok, ale neviete ako na to? Neviete, aký je rozdiel medzi prvým, druhým a tretím pilierom a ako sa vlastne dôchodok vypláca? Spolu s Petrom Závodským z VÚB Generali DSS vám zodpovieme najdôležitejšie otázky o starobnom dôchodkovom sporení.

V čom je výhoda starobného dôchodkového sporenia?

Výhod je mnoho, ale podstatou starobného dôchodkového sporenia je zabezpečiť si lepší dôchodok a nespoliehať sa pritom iba na štát, teda na Sociálnu poisťovňu. Demografický vývoj na Slovensku ukazuje, že štát bude mať v budúcnosti s istotou problém s vyplácaním dôchodkov, ako ich poznáme dnes. Preto by sa mal každý z nás začať zaujímať o svoj dôchodok už v mladom veku. Motiváciou nasporiť si by mala byť jednoznačne dôstojnejšia penzia a krajšie prežitý dôchodok. Starobné dôchodkové sporenie by malo byť v tomto určitý základ, tzv. základný stavebný kameň.

Podľa čoho sa rozhodovať pri vstupe do II. piliera?

Výhodou druhého piliera je, že starobné dôchodkové sporenie nestojí sporiteľa nič navyše a peňaženku ani rodinný rozpočet mu nijako nezaťaží. Jedinečnou výhodou je dediteľnosť, ktorá v I. pilieri vôbec nie je. Ďalšou výhodou je to, že peniaze sa investujú a DSS-kám sa ich darí aj dobre zhodnocovať. Poplatkynízke, výnosy sa nezdaňujú a zároveň je tu možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky. Pri druhom pilieri je však dôležitý aj správny výber DSS, a to na základe výhod a služieb, ktoré konkrétna DSS ponúka. Pri VÚB Generali treba vyzdvihnúť veľmi dobrú výkonnosť fondov a rovnako jedinečnú mobilnú aplikáciu dôchodOK, ktorú máme v plnohodnotnej forme pre sporiteľov ako jediná DSS-ka na Slovensku. Zároveň sú naše služby veľmi dobre dostupné vo viac ako 300 pobočkách VÚB a Generali a sme hrdí aj na ocenenie (1. miesto) , ktoré sme získali v súťaži Zlatá minca 2020 za náš indexový fond. Viac informácií o výkonnosti našich fondov je k dispozícii na https://www.vubgenerali.sk/online-zmluva/porovnanie-fondov/#dalsi-silny-rok-pre-nasich-sporitelov

Aký je rozdiel medzi I., II. a III. pilierom?

Dôchodkový systém na Slovensku stojí na troch pilieroch.

Prvý pilier je Sociálna poisťovňa, teda štát a povinné dôchodkové poistenie. V prvom pilieri je každý z nás, či chceme, alebo nie. Ak sme zamestnaní, zamestnávateľ za nás odvádza zo základnej mzdy 18 % do Sociálnej poisťovne. Niekto si môže myslieť, že odvádzané peniaze tam na nás čakajú a v budúcnosti nám z nich budú vyplácať dôchodkové dávky. Takto to však nefunguje. Funguje to tak, že len čo peniaze prídu do Sociálnej poisťovne, Sociálna poisťovňa z nich vyplatí aktuálne dôchodkové dávky súčasných dôchodcov. Keď sa dostane dnešná mladá generácia ľudí do dôchodkového veku, prídu aj problémy s vyplácaním dôchodkových dávok. Prečo? Lebo v tej dobe bude v porovnaní s dneškom oveľa menej ľudí v produktívnom veku a oveľa viac ľudí v dôchodkovom veku. Do Sociálnej poisťovne tak pôjde oveľa menej peňazí, ale bude sa musieť vyplácať oveľa viac dôchodkov..

Druhý pilier tvorí starobné dôchodkové sporenie a toto sporenie je dobrovoľné. To znamená, že dnes si sami môžeme zvoliť, či v II. pilieri budeme alebo nie. Hlavným princípom tohto spôsobu sporenia na dôchodok je, že z 18 %, ktoré zamestnávateľ odvedie za zamestnanca do Sociálnej poisťovne, sa časť odošle na jeho osobný dôchodkový účet v DSS. Veľká výhoda je v tom, že peniaze na osobnom dôchodkovom účte v DSS sa použijú na vyplácanie dôchodku konkrétneho sporiteľa a nie na výplatu dnešných dôchodcov, ako je to v I. pilieri.

Tretí pilier (doplnkové dôchodkové sporenie) je takisto dobrovoľný. Môžeme sa sami rozhodnúť, či ho chceme alebo nie. Pre sporiteľa sú to však výdavky navyše. To znamená, že každý mesiac musí do III. piliera prispievať zvolenú sumu. V praxi sa to často realizuje tak, že časť príspevku do III. piliera si ľudia uhrádzajú sami a časť im platí zamestnávateľ.

Aké sú možnosti výplaty dôchodku?

Poznáme tri základné spôsoby výplaty dôchodku z II. piliera – doživotný dôchodok, dočasný dôchodok a programový výber.

Doživotný dôchodok znamená, že za nasporenú sumu na osobnom dôchodkovom účte si klient zakúpi doživotnú rentu. Poisťovňa mu tak bude vyplácať určitú sumu až do smrti. Či už bude žiť na dôchodku povedzme 10 rokov, alebo 35 rokov, dôchodok sa mu bude po celý čas vyplácať.

Dočasný dôchodok znamená, že dohodnutý dôchodok sa vypláca v období 5, 7 alebo 10 rokov a po skončení výplaty bude človek dostávať dôchodok iba zo Sociálnej poisťovne.

Programový výber si sporiteľ môže zvoliť vo viacerých prípadoch. Prvá možnosť je, ak má sporiteľ nasporenú veľmi nízku sumu na osobnom dôchodkovom účte, ktorá nepostačuje na to, aby mu niektorá z poisťovní ponúkla výplatu aspoň jedného z variantov doživotných dôchodkov. Druhá možnosť je vtedy, ak si klient prispieva na dôchodok aj zo svojich peňazí. To znamená, že si vkladá dobrovoľné príspevky. Dobrovoľné príspevky si po dovŕšení dôchodkového veku môže vždy vybrať jednorazovo alebo po častiach. Posledná a obľúbená možnosť je tá, že ak má človek súčet svojich doživotne vyplácaných dôchodkov nad určitú hranicu (v roku 2022 je 508,90 €), môže si všetky nasporené peniaze na svojom dôchodkovom účte vybrať buď jednorazovo, alebo po dohode s DSS po častiach.

Aké sú možnosti dojednania zmluvy vo VÚB Generali DSS?

Byť inovatívni a digitálni je naša priorita, preto sme už v čase, keď sa začala pandémia koronavírusu (4/2020) a postupne sa obmedzoval pohyb ľudí, priniesli možnosť podpisovať zmluvu elektronicky na diaľku. Možnosť podpísať zmluvu elektronicky je pre nás samozrejmosťou, naďalej sme však pre klientov zachovali aj tzv. „old school“ spôsob podpisovania – obchodník vyplní zmluvu v počítači, vytlačí a s klientom podpíše osobne. Nároky ľudí sa však časom menia. Dnes sa čoraz viac dostáva do popredia digitalizácia, rýchlosť vybavenia a komplexnosť. Jednoducho povedané, ľudia chcú vybaviť veci rýchlo – bez čakania, nechcú odchádzať zo stretnutia s kopou papierov a chcú vybaviť všetky svoje požiadavky naraz „pod jednou strechou“. Spolupráca Generali a VUB Generali je skvelým príkladom, keď dokážeme ľuďom splniť ich nároky v plnej miere. Máme pripravené riešenie aj pre potenciálnych sporiteľov, ktorí nechcú nikam chodiť. Všetky informácie nájdu na našej webstránke https://www.vubgenerali.sk/online-zmluva/, cez ktorú si dokážu zmluvu zriadiť veľmi jednoducho do 15 minút z pohodlia domova.

 

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.