projekt poisťovne logo generali

O čom je projekt #dasatopodobrom

Dada a Matúš Zvalovci 11. 04. 2019

„Dá sa to po dobrom” alebo #dasatopodobrom je širší rámec nášho srdcového projektu, ktorého časť realizujeme aj tu na Balanse a ktorý je zameraný na šírenie osvety v rámci ekológie. Cieľom je pozrieť sa na ekologické témy nielen z pohľadu zero waste, ale aj z rôznych iných užitočných uhlov.

Zdroj foto

Myšlienka tejto iniciatívy u nás prišla celkom prirodzene. Vznikla po otvorení našej predajne U Dobrožrúta, ktorá je spojením zero waste obchodu a remeselnej bezlepkovej pekárne.

Uvedomili sme si, že články a posty, v ktorých sme sa delili o naše vnímanie ekológie a udržateľnosti ako takej, majú veľké ohlasy. A to nás priviedlo k zodpovednému rozhodnutiu založiť platformu, ktorá bude zameraná výhradne na šírenie ekologickej a zero waste osvety, aby sme príliš nezahltili stránku predajne.

O čom je projekt #dasatopodobrom

Zdroj foto

Cieľ je jasný – priniesť dobro!

Téma ekológie sa často komunikuje hlavne z negatívnej perspektívy. Čo nefunguje, kde hrozí aká ekologická katastrofa a aké je to v tomto smere takmer všade vo svete všeobecne zlé a hrozivé.

Nie sme naivní a dobre si uvedomujeme, že to naozaj nie je vôbec ružové. Ale aj tak sme chceli do tejto témy vniesť dobro. Inými slovami sústrediť pozornosť tých, ktorí ekologicky zmýšľajú, resp. uvažujú, že by v tomto smere urobili viac, na tie veci, ktoré sa podarili či sa práve daria.

Naším cieľom, ku ktorému vyzývame všetkých, ktorí majú zelené srdiečko, je zdieľať všetko dobré, čo sa v oblasti ekológie už deje nielen vo svete, ale aj na našom malom Slovensku. Rozhodli sme sa jednoducho sústrediť sa na to (zelené) svetlo v diaľke.

O čom je projekt #dasatopodobrom

Zdroj foto

Spínač pozitívneho módu

A keď sme sa v tomto vnímaní „prepli” a začali aj medzi sebou zdieľať hlavne dobré správy z oblasti ekológie, rešpektu k životnému prostrediu, zero waste, udržateľnosti a uvedomelého spotrebiteľského správania, začali k nám od mnohých ľudí prichádzať ďalšie a ďalšie dobré ekosprávy.

Chceme, aby ľudia, ktorí si prečítajú články a príspevky na #dasatopodobrom, boli pozitívne naladení z toho, čo všetko skvelé sa v oblasti ekológie deje. Naším zámerom je motivovať ľudí, aby k tomu chceli prispieť aj sami a urobili po tejto sympatickej ceste svoje vlastné prvé malé či väčšie kroky.

Tempo si určuje každý sám

Presne na tomto princípe fungujeme aj my a je súčasťou našej dobrožrútskej filozofie – malými krokmi k veľkým zmenám. Rešpektujúc pritom každého individuálne možnosti a najmä tempo.

My sami z vlastnej skúsenosti vieme, že príliš veľa tlaku na radikálne zmeny prináša skôr opačný efekt a ekológii vôbec neprospieva. Podobne ako známy tzv. jojo efekt pri dramatickom pokuse o chudnutie.

O čom je projekt #dasatopodobrom

Zdroj foto

Malé postupné kroky stačia na to, aby ste z nich mali radosť a aby vás pozvoľna motivovali k ďalším krokom. Dôležité je tiež pracovať najmä na sebe a nestrácať čas a energiu poukazovaním na nedostatky druhých.

Je to, pre niektorých možno paradoxne, práve práca na sebe a vlastný príklad, ktorý má potenciál postupne v rámci vašej mikrokomunity prispieť aj k zmene vášho okolia.

O čom je projekt #dasatopodobrom

Zdroj foto

Prečo sa to dá

Táto naša myšlienka, ktorá prerástla do iniciatívy, preto nemohla mať iný názov ako „dá sa to”, keďže to je u nás doma aj v predajni najčastejšia skloňovaná veta.

Zároveň veľmi presne vystihuje aj náš postoj, pretože si myslíme, že seba aj svet sa dá k lepšiemu pekne meniť aj po dobrom.

Navyše, #dasatopodobrom má aj skrytý zmysel. Keď si názov či hashtag čítate v rýchlosti, nájdete tam aj význam „dá sa to aj pod obrom”. To je naša narážka na to, že seba aj svet sa dá meniť aj pod „obrom” konzumu.

O čom je projekt #dasatopodobrom

Zdroj foto

O čom je naše dobro

V rámci projektu „Dá sa to po dobrom”:

  • šírime povedomie o ľuďoch, organizáciách, firmách, ktoré svojou náplňou práce alebo vlastnou iniciatívou či záľubou prispievajú k udržateľnosti;
  • organizujeme prednášky a workshopy na tému udržateľnosti či upcyclingu v rôznych jej podobách a formách;
  • rozoberáme tému zero waste a udržateľnosti z viacerých klasických, ale aj nekonvenčných domácich aj zahraničných uhlov pohľadu;
  • vnášame fakty do rôznych aspektov ekologicky založeného života a vysvetľujeme, že nie všetko „eko” sa aj naozaj zelení;
  • delíme sa o vlastné skúsenosti z každodenného zero waste rodinného a spoločenského života, ale čoraz viac aj zero waste podnikania.

O čom je projekt #dasatopodobrom

Zdroj foto

Pripravujeme v rámci tejto platformy inšpiratívne spolupráce, témy aj workshopy na všetky ekotémy, ktorými sami žijeme.

Naším dlhodobým cieľom je, podobne ako tu v rámci projektu Generali Balans, zasiať v ľuďoch semienko pozitívneho vzťahu k témam ekológie, prevencie, minimálneho odpadu a udržateľnosti.

Jednoducho si želáme, aby ľudia pri každodennej spotrebe viac mysleli na to, ako ich správanie dlhodobo ovplyvňuje životné prostredie a tým pádom aj zdravie nás všetkých. Nie každý sa musí, samozrejme, stať hneď Dobrožrútom. Rátajú sa aj malé zmeny, postupná úprava spotrebiteľských zvykov, ale aj vyššie ekologické povedomie.

Veríme, že do budúcnosti sa budeme môcť tešiť na stále viac vecí v rámci udržateľnosti, lebo predsa…

Dobro(žrút) vždy zvíťazí nad zlom, pričom je jasné, že #dasatoajpodobrom!

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.