projekt poisťovne logo generali

Parkinsonova choroba a jej liečba

Parkinsonova choroba je druhým najčastejším progresívnym neurodegeneratívnym ochorením. Túto diagnózu má na svete približne 6 miliónov ľudí a predpokladá sa, že v roku 2050 sa tento počet zdvojnásobí. Na Slovensku trpí touto chorobou približne 15 000 pacientov. Pozrime sa na ňu bližšie. Prečo vzniká a ako s ňou bojovať?

Čo je Parkinsonova choroba a ako sa prejavuje?

Parkinsonova choroba sa vyskytuje u ľudí vo veku okolo 60 rokov, no môže sa vyskytnúť aj u mladších pacientov. Tieto formy sú väčšinou zapríčinené geneticky. Dedičných foriem je približne 10 – 15 %. Parkinsonova choroba je ochorenie, pri ktorom sa v mozgu postupne predčasne vytrácajú nervové bunky, čo vedie k problémom s pohybom. Dôvodom je nadmerné hromadenie proteínu (bielkoviny) v nervových bunkách. V prípade tejto choroby ide o proteín zvaný synukleín (je dôležitý pri prenose nervového vzruchu), ktorý je prirodzenou súčasťou neurónov aj zdravých ľudí. Väčšinu príznakov tejto choroby zapríčiňuje nedostatok tvorby dopamínu.

Ešte skôr, ako sa začnú u pacientov trpiacich Parkinsonom prejavovať typické motorické príznaky, sú u väčšiny pacientov prítomné tzv. premotorické príznaky. Tie sa prejavujú aj niekoľko rokov pred vypuknutím ochorenia. Napríklad zníženie čuchu môže byť prítomné už 5 rokov vopred. Ďalšími príznakmi, ktoré zvyšujú riziko vzniku Parkinsonovej choroby, je zápcha, poruchy spánku či depresie. V počiatočných štádiách ochorenia sa môžu vyskytnúť neurčité bolesti chrbtice a ramien, ktoré sa po dlhé mesiace až roky nedajú objasniť.
Na začiatku ochorenia sú príznaky mierne, pacient si môže uvedomiť problémy s jemnou motorikou či okolie môže poukazovať na tichšiu a menej artikulovanú reč. Pre laika je snáď najtypickejším príznakom tohto ochorenia pokojový tras. Ten však nemusí byť prítomný u všetkých pacientov.

Medzi typické prejavy patria pomalé pohyby, problém so začatím vykonávaných pohybov, ako aj ich znížený rozsah a zvýšené svalové napätie. Pacienti tak v dôsledku týchto príznakov pôsobia spomalene a stuhnuto. Býva prítomný výraz tváre tzv. „poker face“ (maskovitá tvár), keďže pacienti majú zníženú mimiku tvárového svalstva a menej žmurkajú.

V pokročilých štádiách ochorenia sú typické poruchy chôdze s pomalými šúchavými krokmi a zhrbeným postojom. Ľudia trpiaci týmto ochorením preto často padajú, majú problémy s krvným tlakom, s poruchou močenia či sexuálnych funkcií. Často sa u týchto pacientov striedajú stavy nadmernej stimulácie dopamínom, počas ktorých pôsobia nepokojne a zrýchlene aj vďaka mimovoľným pohybom, so stavmi, keď sú stuhnutí s neschopnosťou vykonania čo i len najmenšieho pohybu. Tieto dve diametrálne odlišné rozpoloženia sa môžu striedať v priebehu niekoľkých minút.

Ako sa Parkinsonova choroba diagnostikuje?

Táto choroba býva častokrát po dlhé roky nerozpoznaná, nakoľko je sprevádzaná množstvom rôznych príznakov. Diagnóza je stanovená neurológom na základe diagnostických kritérií, ktoré sú založené na zhodnotení typických motorických príznakov. Pri diagnostike sa tiež využíva vyšetrenie mozgu (magnetická rezonancia) a psychologické vyšetrenie. V prípade diagnostických pochybností, zlej odpovede na liečbu či pochybnostiach pacienta o diagnóze je možné doplniť scintigrafické (gamagrafické) vyšetrenie mozgu pomocou rádiokontrastnej látky.

Ako sa toto ochorenie dá liečiť?

Na Slovensku máme k dispozícii všetky konvenčné terapeutické možnosti, ktoré sú využívané vo vyspelých európskych krajinách. Parkinsonovu chorobu však nedokážeme vyliečiť úplne. V počiatočnom štádiu je princípom liečby náhrada chýbajúceho dopamínu vo forme liekov a špeciálnych transdermálnych náplastí.
Počas liečby je potrebné sa zamerať aj na ďalšie príznaky – depresiu, úzkosť, poruchy kognície a sexuálnych funkcií. Pre pokročilé štádiá ochorenia je k dispozícii hlboká mozgová stimulácia a pumpové systémy. Princípom hlbokej mozgovej stimulácie je zavedenie elektród do hlbokých štruktúr mozgu, ktoré sú stimulované prostredníctvom batérie (neurostimulátora). Vďaka stimulácii je možné znížiť dávky liekov, a tak aj minimalizovať ich nežiaduce účinky. V prípade pumpových systémov ide o kontinuálne dodávanie liečiva podkožne alebo do tenkého čreva pomocou pumpy. Predchádza sa tak kolísaniu motorického stavu, ktoré je typické pre pokročilé formy ochorenia.
Vo všetkých štádiách ochorenia je neoddeliteľnou súčasťou špeciálna rehabilitácia, úprava stravovacích návykov a hlavne psychologická podpora pacientov. Prijatie ochorenia je komplikovaným procesom, avšak je takmer rovnako dôležitý ako samotná liečba. Vďaka správnemu terapeutickému manažmentu majú pacienti dlhé roky dobrý a kvalitný život.

Prečítajte si tiež rozhovor so Zuzanou Košutzkou o neurodegeneratívnych ochoreniach, ich prevencii a vplyve na život pacientov.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.