projekt poisťovne logo generali

Bežné typy zrážok a ako sa im vyhnúť

08. 04. 2024

Vážnosť nehody záleží na type zrážky, ku ktorej dôjde medzi dvoma vozidlami. Čelná zrážka nesie so sebou iné následky ako napríklad bočná zrážka alebo prevrátenie vozidla.

Tento mesiac si posvietime na cesty a ako na nich byť čo najviac v bezpečí pri každej jazde. Tu naozaj platí – lepšie byť pripravený ako prekvapený. Ak chcete od svojho PZP dostať viac, vyberte si z balíkov s rozšíreným krytím aj pre vaše auto. A vďaka komplexným asistenčným službám ti pomôžeme vyriešiť každý problém, ktorý ťa po ceste stretne.

Ktorý typ zrážky spôsobuje viac vážnejších zranení?

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o rôznych typoch nehôd podľa smeru nárazu a o tom, ako im predchádzať.

Čo je to zrážka?

Zrážka je definovaná ako násilné stretnutie dvoch alebo viacerých prvkov, z ktorých aspoň jeden sa pohybuje. V kontexte ciest sú to dve vozidlá, ktoré pri zrážke prenášajú energiu, ktorá môže mať za následok materiálne škody a zranenia cestujúcich.

Rozsah škôd závisí od viacerých faktorov, ale rýchlosť je nepochybne jedným z najdôležitejších. Čím rýchlejšie ide jedno z vozidiel, tým silnejší je náraz medzi nimi.

Definícia dopravnej nehody

Dopravná nehoda je zrážka dvoch alebo viacerých vozidiel. Niektoré typy zrážok môžu zahŕňať aj chodcov alebo zvieratá.

Typy zrážok

Nie všetky nehody medzi vozidlami majú rovnaké následky na vozidlo a jeho cestujúcich. Niektoré sú vážnejšie, pretože náraz spôsobil zranenia citlivejších častí tela. Iné majú na cestujúcich menší vplyv.

Nižšie vám predstavíme typy zrážok.

 ČELNÁ ZRÁŽKA

K čelnej zrážke dochádza vtedy, keď vozidlo narazí do iného vozidla z opačného smeru alebo do niečoho na okraji cesty, napríklad do stromu alebo stĺpa.

Prevencia: Vyhnite sa všetkému, čo by mohlo odvrátiť vašu pozornosť od cesty. Pokiaľ ste oslepený oproti idúcimi autami alebo slnkom, pohľad smerujte na pravú čiaru pri krajnici, ktorej sa držte. 

BOČNÝ NÁRAZ

Náraz prichádza z jednej strany vozidla.

Prevencia: Dávajte pozor na vjazdy a výjazdy z kruhových križovatiek, ako aj na mŕtvy uhol svojho spätného zrkadla.

NÁRAZ ZOZADU

Dochádza k nemu vtedy, keď vozidlo pohybujúce sa vpred narazí do zadnej časti iného vozidla (často stojaceho) pred ním.

Prevencia: Vždy dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť 100 metrov alebo 4 sekundy od vozidla vpredu a zabráňte oslneniu tým, že budete vždy nosiť slnečné okuliare. Pokiaľ vidíte pred sebou dopravnú situáciu, ktorá si bude vyžadovať prudké brzdenie, zapnite výstražné svetlá aby ste upozornili aj vozidlá za sebou a vyhli sa tak riziku nárazu zozadu. Modernejšie autá pri prudkom brzdení spúšťajú výstražnú signalizáciu automaticky.

PREVRÁTENIE VOZIDLA

Situácia, keď vodič stratí kontrolu a vozidlo sa prevráti.

Prevencia: Kurz defenzívnej jazdy vám ukáže, ako sa v prípade zrážky vyhnúť prevráteniu vozidla.

ZRÁŽKY S CHODCAMI

Môžu sa týkať všetkých chodcov v blízkosti cesty alebo cyklistov.

Prevencia: Spomaľte a neprekračujte povolenú rýchlosť v oblastiach s chodcami.

1. Čelná zrážka

Čelná zrážka je situácia, pri ktorej dochádza k nárazu do prednej časti vozidla. Keď k nej dôjde, cestujúci sú zvyčajne silou nárazu vymrštení dopredu.

Čelné zrážky sú tie, pri ktorých zohráva bezpečnostný pás obzvlášť dôležitú úlohu. Ak cestujúci nie sú v čase nárazu pripútaní, pokračujú v trajektórii, po ktorej sa vozidlo pohybovalo, až kým do niečoho nenarazia, či už do čelného skla, palubnej dosky alebo do sedadla pred nimi.

Podľa najnovších štatistík vieme, že počet vážnych nehôd, pri ktorých dochádza k čelným zrážkam, klesá. Kým v roku 2017 bolo 28 % smrteľných nehôd spojených s čelnou zrážkou, v roku 2019 tento podiel klesol na 23 % a v roku 2021 na 19 %.

Ako predchádzať čelným zrážkam

V prvom rade nezabudnite vždy venovať pozornosť cestnej premávke. Nepoužívajte mobilný telefón a vyhýbajte sa akémukoľvek rozptýleniu, ktoré by mohlo spôsobiť, že budete riadiť vozidlo mimo svojho jazdného pruhu. Klzké cesty alebo iné poveternostné faktory môžu tiež spôsobiť, že stratíte kontrolu nad vozidlom, preto je dôležité prispôsobiť jazdu podmienkam.

Nezabudnite si vždy zapnúť bezpečnostný pás. Štúdie ukázali, že pravdepodobnosť prežitia čelnej zrážky so zapnutým bezpečnostným pásom je veľmi vysoká. Dôležité je tiež skontrolovať stav airbagov vo vozidle. Pri čelných nárazoch zvyšuje airbag vašu šancu vyviaznuť bez zranení o 7 až 17 %.

2. Bočné zrážky

Na rozdiel od čelných zrážok pri bočných zrážkach dochádza k nárazu z jednej strany vozidla. Bočné kolízie sú zvyčajne vážnejšie ako čelné, pretože telá cestujúcich sú bližšie k vozidlu, ktoré do nich narazilo.

Okrem toho sú tieto typy zrážok na cestách na Slovensku najčastejšie. Celkovo predstavujú 30 % všetkých nehôd.

Ako predchádzať bočným zrážkam

Vjazdy a výjazdy z kruhových križovatiek sú obzvlášť horúcimi miestami pre bočné kolízie. Aby ste im predišli, vždy vychádzajte z vonkajšieho jazdného pruhu a vždy skontrolujte, či sa v mŕtvom uhle nenachádzajú žiadne vozidlá.

Najlepšiu ochranu pred takýmito nárazmi poskytujú bočné airbagy. Nezabudnite na ich servis a údržbu.

Dôležité! Ak sa stanete účastníkom bočnej kolízie, najdôležitejšie je skontrolovať, či sa nikomu nič nestalo, a dostať sa do bezpečia. Keď sa tak stane, nezabudnite si zapísať údaje o zúčastnených vodičoch a kontaktovať svoju poisťovňu.

3. Zrážky zozadu

K tomuto typu dopravnej nehody dochádza, keď do vozidla narazí zozadu iné vozidlo. Môže sa to stať, keď vozidlo pred vami náhle spomalí alebo zastaví.

Zrážky zozadu predstavujú 40 % dopravných zranení na našich cestách.

Ako predchádzať zrážkam zozadu?

Pri predchádzaní kolíziám zozadu zohráva zásadnú úlohu dodržiavanie rýchlostných limitov. Pri výraznom prekročení povolenej rýchlosti budete mať menej priestoru na reakciu prostredníctvom brzdenia. Najlepšie je nikdy neprekročiť maximálnu povolenú rýchlosť a udržiavať bezpečnú vzdialenosť 100 metrov od vozidla pred vami alebo minimálnu vzdialenosť 4 sekundy.

Vedeli ste, že k zrážkam zozadu dochádza veľmi často za svitania a za súmraku? Aby ste im predišli, majte vždy po ruke slnečné okuliare.

4. Prevrátenie vozidla

Medzi rôzne typy nehôd patrí prevrátenie vozidla, keď sa vozidlo prevráti na strechu alebo na jednu zo svojich strán a stratí kontrolu. K prevráteniu bežne dochádza v dôsledku reakcie vodiča, ktorý sa snaží vyhnúť zrážke odbočením.

Ako predchádzať prevráteniu?

Kľúčom k zabráneniu nehody je opäť obmedzenie rýchlosti. Náhla zmena smeru jazdy pri vyšších rýchlostiach môže znížiť stabilitu vozidla. Hoci môže byť ťažké zabrániť prevráteniu vozidla po vyhýbacom manévri, niektoré kurzy defenzívnej jazdy učia vodičov, ako čo najbezpečnejšie otáčať volantom, aby sa tomu zabránilo.

Ďalším spôsobom, ako sa vyhnúť prevráteniu vozidla, je venovať zvýšenú pozornosť značkám upozorňujúcim na možnú prítomnosť divej zveri na cestách. Keď zviera prechádza cez cestu, odborníci odporúčajú nesnažiť sa mu vyhnúť prudkým pohybom volantu. Skôr sa snažte brzdiť a zároveň udržiavať stabilné riadenie.

Zrážky s chodcami

Spomedzi všetkých typov kolízií môžu byť zrážky s chodcami obzvlášť nepríjemné. Hoci pri nich nedochádza ku kontaktu s iným vozidlom, aj ony sa považujú za dopravné nehody.

Na Slovensku dôjde ročne k približne 900 zrážkam s chodcami. Väčšina z nich sa stane vo veľkých mestách.

Je dôležité vedieť, že čím je vozidlo ťažšie, tým viac energie prenesie na chodca. Podstatnú úlohu zohráva aj karoséria vozidla. Nárazníky, ktoré sú deformovateľné alebo vyrobené z plastu, sú vždy menej škodlivé ako nárazníky vyrobené z hliníka.

Tipy, ako predchádzať zrážkam s chodcami

K väčšine kolízií dochádza v zastavaných oblastiach, najmä v okolí semaforov a priechodov pre chodcov. Vždy, keď sa nachádzate na ceste s hustou premávkou chodcov, nezabudnite spomaliť. Odporúča sa tiež venovať pozornosť označeniam blízkych škôl. Vodiči si deti často nevšimnú, pretože sú nižšie.

Faktory, ktoré ovplyvňujú závažnosť zrážky

Závažnosť dopravnej nehody závisí od 4 faktorov:

  1. Výmena energie. Čím väčšia je hustota vozidla, s ktorým sa zrážate, tým väčšia je závažnosť zrážky. Najodolnejšie vozidlá proti nárazu na trhu sú Volvo XC90, Mercedes Benz C-Class, VW Golf Sportsvan a Hyundai Tucson. Sú to však aj modely, ktoré môžu spôsobiť najviac zranení iným vodičom.
  2. Brzdná dráha. Čím väčšie je spomalenie vodiča, tým menej závažný je náraz. Preto je nevyhnutné, aby ste vždy udržiavali dostatočnú bezpečnostnú vzdialenosť. Budete tak vedieť včas reagovať na situáciu na ceste.
  3. Zasiahnutá plocha. Čím väčšia je plocha, do ktorej sa narazí, tým vážnejšia je zrážka.

Pri akom type kolízie dochádza k najvážnejším zraneniam?

Bočné zrážky spôsobujú najvážnejšie zranenia, pretože vozidlá neposkytujú zo strán dostatočnú ochranu. Takisto len málo vozidiel má bočné airbagy, takže bočný náraz môže byť pre cestujúcich smrteľný.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.