projekt poisťovne logo generali

Zdravotné komplikácie môžu výrazne zaťažiť váš rodinný rozpočet. Na čo si dať pozor?

09. 11. 2022

Zdravie je bezpochyby to najdôležitejšie, čo v živote máme. Všetci sa snažíme v čo najväčšej možnej miere vyhnúť sa chorobám a dlhodobo si udržať vitalitu. Aj napriek tomu si však už azda každý z nás prešiel rôznymi ochoreniami a zdravotnými komplikáciami. Tie okrem všetkých možných trápení prinášajú do našich životov aj ďalšie negatívum: zaťažujú rodinný rozpočet, a to nielen samotného pacienta, ale aj celej rodiny.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému plánovaniu rodinného rozpočtu. Majte svoje financie pod kontrolou aj v neistých časoch. V poisťovni Generali vám poradíme, ako optimalizovať svoje poistenie či nájsť vhodné finančné produkty pre vás na mieru. Navštívte svoju najbližšiu pobočku.

Aj bezplatné zdravotníctvo má svoje výnimky

Slovensko sa radí k štátom, ktoré na rozdiel od krajín, ako napríklad Spojené štáty americké, garantujú svojim občanom bezplatnú zdravotnú starostlivosť, a to na základe povinného verejného zdravotného poistenia. Hoci na Slovensku veľkú časť zdravotných úkonov prepláca štát, existuje aj množstvo výnimiek. V týchto prípadoch si časť alebo celú sumu za liečbu, hospitalizáciu či iné špeciálne zdravotné úkony a s tým spojené výdavky platí pacient z vlastného vrecka.

„Primárne ide o poplatky za lieky, stomatologické výkony okrem napríklad ošetrenia zubného kazu u detí a preventívnych prehliadok či úkony, ktoré sú vyžiadané pacientom, napríklad antikoncepcia či kozmetické výkony plastickej chirurgie,“ ozrejmuje Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD., ekonóm, konzultant, vedec a autor.

Práve za lieky na lekársky predpis si väčšina občanov dopláca zo svojho. Existujú aj takzvané nulové doplatky za lieky. Na tie má však nárok len občan, ktorého zdravotná poisťovňa zaradila do zoznamu na základe toho, že mal v roku 2021 celkový mesačný príjem nižší ako 679,80 eur a súčasne spĺňa podmienky uvedené v zákone.

shutterstock_717437125.jpg

Strata príjmu – najväčšia rana pre rodinný rozpočet

Doplatky za lieky ani poplatky za úkony nad rámec nie sú tým najväčším strašiakom pre rozpočet rodiny. Ako objasňuje Doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD., „najvýraznejšie zaťažuje rodinný rozpočet práve strata príjmu chorého člena rodiny kvôli jeho práceneschopnosti. Často aj strata príjmu ďalšieho člena rodiny, ktorý sa o neho musí starať, ak ide o dieťa, alebo vážny stav tohto blízkeho.“

Pacient, ktorý je práceneschopný (PN),  má síce nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa, no len po dobu desiatich dní a aj to len do výšky 25 % z denného vymeriavacieho základu prvé tri dni práceneschopnosti a 55 % z denného vymeriavacieho základu od 4. dňa PN. V prípade, že ochorenie či zdravotné komplikácie spolu s práceneschopnosťou pretrvávajú, od jedenásteho dňa vypláca Sociálna poisťovňa pacientovi nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu.

Ako to teda funguje v praxi? „Sociálna poisťovňa prepláca 55 % hrubého príjmu až do jedného roka práceneschopnosti. V praxi je percento čistého príjmu vyššie, keďže každý občan platí odvody a dane. Napríklad pri hrubej mzde 1200 eur mesačne dostáva jednotlivec čistú mzdu 914 eur. Ak je však práceneschopný celý mesiac, dostane 55 % hrubej mzdy, teda 0,55 * 1200 = 660 eur, čo je 72 % jeho čistého príjmu,“ vysvetľuje Miroslav Beblavý. Aj napriek tomu ide o značný výpadok v bežnom príjme a v kombinácii so zvýšenými výdavkami na liečbu je to pre rodinný rozpočet naozaj enormná finančná záťaž.

Keď je potrebná starostlivosť o chorého

Pri závažných ochoreniach a úrazoch sa nezriedka stáva, že o časť príjmu prichádza aj ďalšia osoba z rodiny, ktorá sa o chorého stará. V zásade môže ísť o starostlivosť o dieťa, manžela, manželku, no tiež rodiča a starého rodiča. V takýchto prípadoch môžu ošetrujúci požiadať o ošetrovné, takzvanú OČR. Tú je však možné opäť čerpať len do výšky 55 % z denného vymeriavacieho základu a len po dobu 14 dní a pri dlhodobom ošetrovnom po dobu 30 dní.

To v praxi znamená, že po tomto období ošetrujúci stráca celý príjem a v niektorých prípadoch, žiaľ, aj zamestnanie. To najmä z dôvodu, že ošetrujúceho pred výpoveďou nechráni zákon, ako je to v prípade chorého, ktorý čerpá dávky počas práceneschopnosti. Platí to napriek tomu, že samotná OČR nemôže byť dôvodom výpovede.

shutterstock_1587596614.jpg

Práceneschopnosť dlhšia ako rok

Pri závažných dlhodobých ochoreniach musia rodiny často siahnuť aj na svoje životné úspory. Neraz aj na tie, ktoré slúžili na dôchodok, vzdelanie detí či iné dlhodobé ciele. Pokiaľ však ochorenie trvá viac ako rok a chorý sa už nedokáže naplno venovať zamestnaniu, môže požiadať o invalidný dôchodok, ktorého priemerná výška dosahuje 298,28 € (údaj k 30. 9. 2022). Ten však nenahradí plný príjem domácnosti. Medzi časté príčiny invalidity patria najmä ochorenia svalov, kostrového a spojivového tkaniva, duševné poruchy a poruchy správania, onkologické choroby či choroby obehovej sústavy.

Slováci preventívne prehliadky zanedbávajú

Aby sme v čo najväčšej možnej miere predišli ochoreniam a prišli tak o časť príjmu, je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia. Najčastejším spôsobom, ako sa vyhnúť nastupujúcemu ochoreniu či včas ho odhaliť, sú preventívne prehliadky. Hoci väčšinu plne hradí štát, Slováci sa preventívnym prehliadkam u všeobecných lekárov, stomatológov, gynekológov, urológov a ďalších špecialistov vyhýbajú.

Dospelí síce majú raz za dva roky u všeobecného lekára nárok na preventívnu prehliadku, podľa štatistík NCZI za rok 2020 ju absolvovalo len 34,4 % osôb vo veku 19 rokov a viac. Gynekologickú preventívnu prehliadku, ktorú hradí štát raz ročne, absolvovalo v rovnakom roku iba 42,3 % žien.

Sú efektívne a zadarmo

Aj napriek tomu, že preventívne prehliadky sú medzi Slovákmi neobľúbené, často ide o najjednoduchší spôsob, ako získať od odborníkov realistický a aktuálny obraz o vašom zdraví. Navyše štát ich v plnej výške hradí hneď niekoľko. U všeobecného lekára máte nárok na jednu preventívnu prehliadku raz za dva roky a v prípade, že ste darca krvi, raz za rok. Súčasťou sú komplexné laboratórne vyšetrenia s dôrazom na odhalenie širokého spektra rôznych ochorení.

Ženy od 18 rokov môžu navštíviť raz ročne gynekológa a raz za dva roky absolvovať ultrazvukové vyšetrenie prsníkov zamerané na odhalenie včasných štádií rakoviny prsníka. Muži po 50. roku života majú raz za tri roky nárok na preventívnu prehliadku u urológa. Preventívnu prehliadku u zubára hradenú štátom môžete absolvovať jedenkrát ročne.

Nárok na kolonoskopiu máte po 50. roku života raz za 10 rokov. Okrem toho využite raz za 2 roky test na skryté krvácanie zo stolice. Ak sa u vašich blízkych pokrvných príbuzných objavila rakovina hrubého čreva či konečníka, nečakajte do päťdesiatky. Poisťovňa vám tieto vyšetrenia preplatí už skôr. Deti a dorast majú k dispozícii ešte oveľa viac preventívnych prehliadok, a preto netreba zabúdať, že dôležité je využiť všetky, ktoré vám štát ponúka.

Trpí rodinný rozpočet aj štátna kasa

Pre zanedbané preventívne prehliadky trpia nielen samotní pacienti, ktorí sa preventívnym prehliadkam vyhýbali, no aj štátny rozpočet. „Vzhľadom na to, že ľudia neberú pravidelnú návštevu preventívnych prehliadok vážne, dochádza k množstvu odvrátiteľných úmrtí a aj nadmernej spotrebe zdravotníctva. Podľa odhadov z USA vieme, že riešenie odvrátiteľných chronických chorôb nám môže ušetriť 145 USD na pacienta za mesiac,“ vysvetľuje ekonóm Miroslav Beblavý.

Cena, ktorú štát zaplatí za jedného hospitalizovaného, sa líši od oddelenia a typu nemocnice.  „V priemere je to približne 400 eur na jeden deň v nemocnici. Aby sme si vedeli predstaviť markantné rozdiely aj v rámci jednotlivých ochorení, počas druhej vlny pandémie Covidu-19 bola podľa zdravotnej poisťovne Dôvera priemerná cena hospitalizácie pacienta s týmto ochorením 2 155 eur. Ak ale išlo o hospitalizáciu takéhoto pacienta bez umelej pľúcnej ventilácie (UPV), bolo to len 1 472 eur. Ak pacient potreboval aj umelú pľúcnu ventiláciu, bolo to až 11 245 eur,“ dodáva Miroslav Beblavý.

Prevencia chráni nielen vás, ale aj váš rodinný rozpočet

Najefektívnejší spôsob, ako minimalizovať či sa úplne vyhnúť určitým ochorenia, a tak ochrániť rodinný rozpočet, je prevencia. Základom je starostlivosť o týchto päť oblastí života: strava, pohyb, spánok, minimalizovanie negatívnych vplyvov a tiež starostlivosť o duševné zdravie.

Na tanieri najmä zdravá strava

Do jedálneho lístka zapojte stravu bohatú na zeleninu a ovocie, no tiež obilniny a strukoviny. Rovnako potrebné sú hodnotné bielkoviny a sacharidy v správnom pomere. Naopak, vyhnúť by ste sa mali bielemu pečivu a nahradiť ho celozrnným. Na vašom stole by tiež nemali chýbať ryby, a to aspoň 2- až 3-krát za týždeň. Vhodné sú tiež mliečne výrobky, najmä tie s probiotickými kultúrami a nižším obsahom tuku. Bezpochyby treba obmedziť tepelné spracované potraviny, údeniny, fast foody, polotovary a sladené sýtené nápoje.

Naučte sa pravidelne športovať

Nedostatok pohybu a obezita majú na svedomí množstvo civilizačných ochorení, medzi ktoré patria kardiovaskulárne ochorenia, niektoré typy rakoviny, diabetes mellitus 2. typu a neurodegeneratívne ochorenia, ako sú Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba. Pohyb a šport spojte s pobytom na čerstvom vzduchu, ktorý je pre vaše zdravie rovnako prospešný.

Doprajte si pravidelný spánok

Ideálna dĺžka zdravého spánku sa pohybuje v rozmedzí 7 až 8 hodín denne. Ten takisto znižuje riziko rôznych ochorení, ktorých liečba môže neskôr významne zaťažiť váš rodinný rozpočet.

shutterstock_436508869.jpg

Obmedzte škodlivé zlozvyky

Fajčenie a alkohol patria k najrizikovejším faktorom, ktoré poškodzujú vaše zdravie. Aj preto je vhodné snažiť sa v spolupráci s odborníkmi o skoncovanie s týmito zlozvykmi ešte predtým, ako začnú ovplyvňovať kvalitu vášho života.

Vyhnite sa dlhodobo stresovým situáciám

Chronický stres je tiež činiteľom rôznych ochorení, preto je vhodné myslieť aj na svoju psychiku. Prechádzka v prírode, zdravé vzťahy a rôzne voľnočasové aktivity dokážu prispieť k zdravej kondícii vášho mentálneho zdravia.

Existujú aj ďalšie možnosti

„V boji proti chorobám, ktorým sa dá predísť, je najviac efektívna správna životospráva, včasná diagnostika a dátovo podložená personalizovaná a prediktívna starostlivosť. To je oblasť, ktorá nie je systematicky podchytená a v podmienkach Slovenskej republiky sa tak takéto aktivity dejú len ojedinelo. Práve startup Zhiva, ktorý som založil, sa pokúša nájsť nákladovo efektívne metódy, ako pomôcť ľuďom zmeniť návyky. V súčasnosti realizujeme s podporou Nórskych fondov projekt Active.me, ktorý sa zameriava na seniorov,“ dodáva na záver Miroslav Beblavý.

Okrem vyššie spomínaných možností je dôležité mať aj kvalitné poistenie, ktoré v prípadoch ochorení a zdravotných komplikácií podrží finančne nielen vás, ale aj vašich blízkych. V rámci vášho životného poistenia si môžete okrem iného dojednať aj poistenie práceneschopnosti, invalidity a poistenie až 37 závažných ochorení.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.