projekt poisťovne logo generali

Poznáte metódu EASY či STEAM? Top 6 najpopulárnejších a účinných metód rozvoja detí

15. 02. 2024

Premýšľate nad tým, ako bude vyzerať vzdelávanie vášho dieťaťa? Možno sa to nezdá, no na plánovanie budúcnosti vášho dieťaťa nie je nikdy príliš skoro.

Tento mesiac sa budeme hrať! Práve prostredníctvom hry sa deti postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti, aby sa z nich stali šťastní a úspešní dospelí. A keďže nie každé dieťa má jednoduchý štart do života plný bezstarostnej hry, poisťovňa Generali spustila program Učenie pre život v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net v spolupráci s Úniou materských centier, so snahou pomôcť deťom zo znevýhodnených rodín na Slovensku.

Mnoho rodičov verí, že správna vzdelávacia metóda vytvorí ideálne prostredie na to, aby ich deti čakala skvelá budúcnosť. V tomto článku vám Generali predstaví 6 najpopulárnejších vzdelávacích metód z celého sveta a pomôže rodičom nájsť tú správnu pre svoje deti.

1. Výchova detí metódou EASY

Túto metódu predstavila svetu spisovateľka Tracy Hogg, ktorá je známa tým, že rodičom pomáha pochopiť potreby ich detí. Metóda EASY (z angl. slova „jednoducho“) je skratkou, ktorú tvoria slová EAT („jesť“) – kŕmenie mliekom alebo tuhou stravou, ACTIVITY („aktivita“) – hry, SLEEP („spánok“) a YOUR TIME („váš čas“) – oddych pre rodičov, kým dieťa spí. Tento prístup a vytvorenie spoločnej rutiny zabezpečuje, že dieťa je sýte, aktívne a oddýchnuté, z čoho má prospech nielen dieťa, ale aj rodič.

Až neuveriteľných 94 % rodičov si po zavedení tejto metódy všimlo pozitívne zmeny a zlepšenie najmä v súvislosti so spánkom.

2. Metóda Montessori a proaktívne učenie

shutterstock_1990725767.jpg

Metóda Montessori spočíva v predškolskom vzdelávaní, ktoré sa zameriava na aktivity riadené dieťaťom, praktické učenie a spoločnú hru. Dieťa sa vzdeláva prostredníctvom verbálnej účasti a interakcie so svojim okolím, a to vrátane fyzického i psychického prostredia. Namiesto tradičných učebníc používajú triedy Montessori tvary, predmety a rôzne nástroje, ktoré deťom pomáhajú pochopiť pojmy a porozumieť zložitejším myšlienkam.

Starostlivým a láskavým prístupom pri učení sa metódou Montessori deti rozvíjajú vlastným tempom a spoznávajú tak svoju jedinečnosť.

Posledné roky si metóda Montessori získala mnoho priaznivcov aj na Slovensku, a to najmä pre svoj osobitý prístup k vzdelávaniu, ktorý sa prispôsobuje individuálnym potrebám dieťaťa. Aj to bude zrejme dôvod, prečo špecializované Montessori škôlky rastú ako huby po daždi. 

Zaujala vás táto metóda? Zistite viac o metóde Montessori v podrobnejšom článku od Generali.

3. Učenie s metódou Glenna Domana

Prístup Glenna Domana k ranému vzdelávaniu spočíva v myšlienke, že čím skôr začneme dieťa učiť, tým viac sa dokáže naučiť. Táto metóda tiež zdôrazňuje, že deti so špeciálnymi potrebami by sa mali vzdelávať s láskou a trpezlivosťou, aby sme im pomohli dosiahnuť plný potenciál.

Metóda Glenna Domana je vo svete stále populárnejšou, pretože sa dá jednoducho využiť doma i v škole. Skladá sa z niekoľkých krátkych a ľahko zvládnuteľných vyučovacích jednotiek, vďaka čomu je skvelou voľbou pre zaneprázdnené rodiny.

Medzi kľúčové prvky tejto metódy patrí používanie flashcards, čo sú kartičky s obrázkami alebo slovami, ktoré sa deťom ukazujú v rýchlom slede za sebou. Cieľom tohto prístupu je podporiť rýchle učenie a rozvoj určitých zručností.

V kontexte metódy Glenna Domana sú flashcards zvyčajne tematicky zamerané na rozvoj predčitateľskej gramotnosti, počítania a encyklopedických vedomostí:

Predčitateľská gramotnosť: Flashcards pre predčitateľskú gramotnosť môžu obsahovať obrázky so zodpovedajúcimi slovami alebo písmenami, ktoré stimulujú deti k rozpoznávaniu tvarov písmen, slov a základných pojmov súvisiacich s čítaním.

Matematická gramotnosť: Na rozvoj matematickej gramotnosti sa môžu kartičky zamerať na čísla, základné matematické operácie alebo pojmy, ako sú tvary, veľkosti a počítanie. To podporuje rýchle rozpoznávanie čísel a pochopenie základných matematických princípov.

Encyklopedické znalosti: Flashcards sa môžu používať aj na predstavenie a rozvoj širokého spektra encyklopedických vedomostí. Môžu obsahovať obrázky a informácie o rôznych témach, ako sú zvieratá, rastliny, umenie, hudba, geografia atď. Cieľom je rozšíriť obzory dieťaťa, podnietiť zvedavosť a posilniť schopnosti učenia a pamäti.

Flashcards sa v tejto metóde používajú pre ich schopnosť prezentovať informácie vo veľmi stručnej a vizuálne stimulujúcej forme, čo môže pomôcť stimulovať a udržať pozornosť dieťaťa v ranom veku a podporiť rýchle a efektívne učenie.

4. Metóda STEAM

shutterstock_1714015468 2.jpg

Názov metódy STEAM vznikol spojením anglických slov Science („veda“), Technology („technológie“), Engineering („konštruktérstvo“), Art („umenie“) a Math („matematika“). Tento vzdelávací prístup spočíva v zapojení spomínaných oblastí a v podporovaní detí v predškolskom veku, aby svet objavovali pomocou rôznych materiálov, nástrojov a pojmov.

Vďaka tejto metóde sa dieťa ponorí do sveta vzdelávania, a to nielen v škole, ale aj mimo nej. Keď sa napríklad učí o rastlinách a semenách, učitelia sa nespoliehajú len na obrázky v učebniciach. Vezmú deti do záhrady, aby boli s nimi v priamom kontakte a videli, ako v skutočnosti vyzerajú. Zástancovia metódy STEAM sú totiž presvedčení, že ak deti vidia niečo v skutočnom svete, v porovnaní s učebnicami to oveľa viac podporuje učenie.

Práve vďaka tomu metóda STEAM podporuje nielen prirodzené rozvíjanie zručností, ale poskytuje aj vhodné prostredie na rozvíjanie spoločenskej interakcie, tvorivosti a fyzickej aktivity.

5. Svoje pravé ja vďaka metóde Waldorfskej pedagogike

Waldorfská pedagogika bola založená začiatkom 20. storočia na filozofii Rudolfa Steinera a má za cieľ vychovávať deti tak, aby našli svoje pravé ja a stali sa z nich zodpovední občania, ktorí sú pozitívnym prínosom pre spoločnosť a svet.

Vďaka pevným základom vytvoreným do 7. roku života podporuje Waldorfská pedagogika rozvoj troch základných hodnôt v deťoch: vďačnosť, lásku a zmysel pre zodpovednosť. A práve tieto hodnoty z nich vytvárajú zodpovedných dospelých ľudí budúcnosti.

Waldorfská pedagogika je uznávanou metódou vhodnou najmä pre deti do 14 rokov. Majú z nej prospech hlavne deti s umeleckými talentmi alebo záujmom o fyzické aktivity a praktické učenie.

6. Vzdelávacia metóda Reggio Emilia – taliansky spôsob života

Táto metóda sa považuje za vhodnú pre deti od 3 do 6 rokov. Vzdelávacia metóda Reggio Emilia má svoje korene v talianskej kultúre. Je postavená na princípoch komunity, zodpovednosti a rešpektu v rámci lojálneho neustále sa rozvíjajúceho prostredia. Táto idea vychádza z otvorenosti a životného štýlu Talianov, ktorí veria, že vzdelávanie detí a ich pohľad na svet formujú ich skúsenosti s prostredím a rovesníkmi.

Prístup Reggio Emilia vychádza z presvedčenia, že deti sa učia pri vytváraní spojení s predmetmi, myšlienkami a skúsenosťami. Deti objavujú svet prostredníctvom interakcií a spoločných činností.

Často sa porovnáva s metódou Montessori. Reggio Emilia však kladie väčší dôraz na skupinové učenie, kým Montessori sa zameriava na individuálne učenie. Vyučovanie Reggio Emilia je flexibilné a otvorené a deťom nie sú pridelené stále miesta na sedenie. Naopak majú možnosť komunikovať a spolupracovať s rovesníkmi a podporuje sa ich tvorivosť a nezávislosť.

Na ceste dieťaťa ku vzdelania existujú v rámci tohto prístupu 3 hlavní „učitelia“ dieťaťa: rodičia, učitelia a trieda. V triede Reggio Emilia sú učitelia vnímaní ako partneri a sprievodcovia, ktorí sa učia spolu s deťmi. Inými slovami – učitelia s deťmi spolupracujú, načúvajú im a snažia sa pochopiť ich túžbam.

Dúfame, že informácie v tomto článku pomôžu rodičom porozumieť a objaviť účinné metódy vzdelávania svojich detí.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.