projekt poisťovne logo generali

7 užitočných otázok a odpovedí o životnom poistení

30. 10. 2019

V živote sa oplatí nenechávať nič na náhodu, obzvlášť, ak ide o zabezpečenie vašich najbližších pre prípad nečakanej životnej situácie. Práve v ťažkých chvíľach oceníte záchranné koleso v podobe správne zvoleného životného poistenia, ktoré vás udrží nad vodou. Ako správne zvolené poistenie vyzerá a na čo všetko je potrebné myslieť pri jeho uzatváraní nám prezradil Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

1. Začnime hneď „po lopate“. Čo všetko sa skrýva pod pojmom životné poistenie a prečo je dobré ho mať?
V povedomí niektorých ľudí sa životné poistenie stále spája skôr so sporením. Pod životným poistením si je však potrebné predstaviť najmä poistenie pre prípad neočakávanej životnej situácie, ktorá môže vážne narušiť život rodiny a jej finančný rozpočet. O to horšie, keď rodina vopred nemyslí na zadné vrátka, akými môže byť práve vhodne zvolené životné poistenie.

V súčasnosti ponúka životné poistenie veľkú variabilitu. Klient si môže vybrať okrem „klasického“ životného poistenia aj množstvo doplnkových poistení, ako je napríklad veľmi aktuálne poistenie úveru. Zaujímavou je aj medicínska asistencia, ktorá klientovi dáva možnosť konzultovať svoj zdravotný stav s lekárom alebo sa poradiť s právnikom, napríklad v prípade pracovného úrazu.

V súčasnosti ponúka životné poistenie veľkú variabilitu. Klient si môže vybrať okrem „klasického“ životného poistenia aj množstvo doplnkových poistení, ako je napríklad veľmi aktuálne poistenie úveru.

2. Slovensko patrí ku krajinám, kde je miera poistenia obyvateľstva nižšia, aj čo sa týka životného poistenia. Sú skupiny ľudí, pri ktorých by ste životné poistenie obzvlášť odporúčali?
V súčasnej dobe hypotekárneho boomu, kedy sa zadlženosť Slovákov zvyšuje, by som rozhodne odporúčal životné poistenie minimálne pre ľudí, ktorí splácajú nejaký typ úveru.

Podľa prieskumov sú najzadlženejšou skupinou najmä ľudia vo veku 35 – 44 rokov, čiže prevažne mladé rodiny. Práve tie sú najčastejšie závislé od príjmu oboch partnerov a v prípade neočakávaných udalostí a výpadku príjmu jedného z nich sú najnáchylnejšie na vznik finančných problémov. V prípade, že ich stretne nepriaznivá životná udalosť, životné poistenie im pomôže prekonať či už krátkodobý, ale aj dlhodobý výpadok príjmu, nehovoriac o splatení úverov v prípade úmrtia.

Samozrejme, životné poistenie je dôležité aj pre ľudí, ktorí nemajú úver, pretože aj úraz alebo závažné ochorenia, ktoré dnes postihujú čoraz mladšie ročníky, dokážu nepríjemne zasiahnuť do života aj peňaženky jednotlivca či rodiny. Vtedy je výraznou pomocou aspoň to, že sa človek nemusí zamýšľať nad tým, ako finančne vykryť túto nepriaznivú životnú situáciu.

3. Na čo všetko by mal človek myslieť pri uzavretí životného poistenia? Na aké poistenie alebo pripoistenie by nemal zabúdať?
Pri uzavretí životného poistenia by mal človek v prvom rade zvážiť to, aký je dôvod poistenia a čo chce mať poistením kryté. Vhodne zvolené životné poistenie by však malo kryť tieto základné riziká, a to riziko úmrtia na zabezpečenie záväzkov a úverov, respektíve zabezpečenie pozostalých, riziko choroby a riziko úrazu na zabezpečenie výpadku príjmu pri dlhšej PN a riziko invalidity na vykrytie rozdielu medzi potrebným príjmom a invalidným dôchodkom.

V prípade rizika invalidity je dobré myslieť napríklad aj na náklady potrebné na bezbariérovú úpravu bytu, preto je vhodné poistiť si riziko invalidity aj s výplatou jednorazovej poistnej sumy. Treba teda zvážiť, čo všetko sa môže stať a ako sa vie človek s takouto situáciou vysporiadať.

4. Je možné odporučiť nejaké optimálne všeobecné poistenie alebo sa životné poistenie má prispôsobiť každému jednotlivcovi na mieru?
V prípade životného poistenia by som určite neuvažoval nad nejakým optimálnym, respektíve unifikovaným poistením. Je potrebné rozlišovať napríklad medzi životným poistením pre mladého slobodného človeka a človeka, ktorý už má založenú rodinu. Produkty poisťovne Generali umožňujú aktualizáciu poistenia formou takzvaného „Života na maximum“ vždy na základe aktuálnej životnej situácie klienta, respektíve noviniek, ktoré sú v rámci poistenia ponúkané. Klient má teda možnosť upravovať poistenie počas jeho trvania tak, aby zodpovedalo jeho aktuálnym potrebám.

Zároveň je potrebné zobrať do úvahy aj to, akým záujmovým aktivitám sa človek venuje. Naša poisťovňa uviedla nedávno na trh novinku – takzvaný neplánovaný adrenalín, v rámci ktorého si môže klient formou SMS správy aktivovať poistenie aj pri vykonávaní extrémnych športov, ktoré nie sú štandardne poistením kryté. Ide napríklad o športy ako bungee jumping, zorbing, potápanie a podobne.

7 užitočných otázok a odpovedí o životnom poistení

5. Ako to je s územnou platnosťou životného poistenia – je platné aj mimo územia Slovenska?
V rámci noviniek, ktoré sme aktuálne zaviedli, sme rozšírili aj územnú platnosť poistení. To znamená, že klienti sú krytí bez obmedzenia územnej platnosti takmer zo všetkých poistení. Napríklad pri hospitalizácii alebo hospitalizácii úrazom sú kryté aj poistné udalosti, ktoré sa stali mimo územia Európskej únie.

Napríklad pri hospitalizácii alebo hospitalizácii úrazom sú kryté aj poistné udalosti, ktoré sa stali mimo územia Európskej únie.

6. Pri poistení majetku sa poisťovne často stretávajú s takzvaným podpoistením. Hrozí „podpoistenie“ aj v prípade životnej poistky?
Samozrejme, aj v životnom poistení je dôležité nastaviť si výšku poistného krytia tak, aby klient v prípade nečakanej životnej situácie dostal takú sumu, aká mu skutočne pomôže preklenúť finančne náročné obdobie. Častokrát sa stretávame s prípadmi, kedy klienti ani nevedia, na aké krytia a na akú výšku majú poistenie uzatvorené. Preto je dôležité už pri podpisovaní zmluvy poistenie správne nastaviť.

Poisťovňa Generali ponúka formou bonusov a zliav vo svojich produktoch možnosť nastaviť si požadované krytie tak, aby bolo dostupné aj pre klientov, ktorí si možno nemôžu dovoliť platiť vysoké poistné.

7. Ako teda vypočítať optimálnu výšku poistnej sumy? Čo všetko by mala odzrkadľovať?
Výška poistnej sumy, samozrejme, závisí od druhu požadovaného krytia. Ak má klient napríklad úver, je dobré, aby bolo poistné krytie nastavené minimálne vo výške tohto úveru. Samozrejme, keďže sa istina úveru časom znižuje, je možné dojednať si aj poistné krytie s klesajúcou poistnou sumou, ktorého výhodou je nižšie poistné.

Naša poisťovňa nedávno zaviedla špeciálny typ poistenia úveru, pri ktorom má klient možnosť vybrať si, na aké riziká chce byť krytý tak, aby v prípade poistnej udalosti mohol byť úver splatený. Navyše, v prípade poistenia druhej osoby získa klient na toto krytie aj úverovú zľavu na poistnom. Ak chce klient zabezpečiť rodinu, je dobré nastaviť výšku poistného krytia tak, aby zabezpečila výpadok jeho príjmu ideálne aspoň na štyri až päť rokov. Štatisticky sa po tomto období dokáže rodina so stratou blízkeho aspoň finančne vysporiadať.

Ak chce klient zabezpečiť rodinu, je dobré nastaviť výšku poistného krytia tak, aby zabezpečila výpadok jeho príjmu ideálne aspoň na štyri až päť rokov.

Viac informácií o životnom poistení sa dozviete na www.zivotjelenjeden.sk a na www.zivotnamaximum.sk.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.