projekt poisťovne logo generali

Aby sny detí neostali len snami – ako chudoba ovplyvňuje uplatnenie v živote

14. 02. 2024

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký by bol život vašej rodiny, ak by ste žili vo vylúčenej komunite alebo by ste vy alebo váš partner boli dlhodobo nezamestnaní a vaša rodina by žila v dlhovej pasci?

Tento mesiac sa budeme hrať! Práve prostredníctvom hry sa deti postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti, aby sa z nich stali šťastní a úspešní dospelí. A keďže nie každé dieťa má jednoduchý štart do života plný bezstarostnej hry, poisťovňa Generali spustila program Učenie pre život v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net v spolupráci s Úniou materských centier, so snahou pomôcť deťom zo znevýhodnených rodín na Slovensku.

Volám sa Hanka, mám štyri roky a spolu s mojou mamičkou, ockom a bratom Kubkom bývame v malom domčeku so záhradkou na okraji mesta. Moja mamička je s mojím mladším bračekom na materskej a stará sa aj o mňa. Dopoludnia sa spolu veľa hráme, poobede chodíme na prechádzku a do centra, kde sa hrám aj s inými deťmi. Najviac sa teším, keď príde ocko z práce a spolu si čítame rozprávky alebo si prezeráme knihu o zvieratkách. Keď budem veľká, bude zo mňa veterinárka! Alebo známa plavkyňa, maminka ma totiž prihlásila na plavecký kurz.

Hanka je šťastné dieťa, ktoré žije v milujúcej rodine s rodičmi, ktorí sa jej snažia dať všetko, čo je v ich silách, aby z nej vyrástla vzdelaná rozhľadená žena, ktorá si raz splní svoj sen stať sa veterinárkou.

Život Hanky by bol ale úplne iný, ak by so svojou rodinou žila vo vylúčenej komunite, jej ocko by bol dlhodobo nezamestnaný, jej rodina by žila v dlhovej pasci, alebo by mala len svoju mamičku, či bola telesne alebo mentálne znevýhodnená. Stále by to bola tá istá Hanka, no nemala by rovnaké možnosti, ako rozvíjať svoj talent a nadanie. Nemala by potrebné pomôcky, aby sa mohla vzdelávať, a ani vhodné podnety od svojich rodičov, pretože ich v detstve nemali ani oni. Hanka by si len ťažko splnila svoj sen stať sa veterinárkou.

Začarovaný kruh chudoby

Na Slovensku je chudobou a sociálnym vylúčením ohrozených takmer 900-tisíc ľudí a každé piate dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Dokonca jednorodičovské domácnosti, ktorých je u nás 200-tisíc, sa prepadávajú do chudoby najrýchlejšie v rámci Európskej únie. Ide často o začarovaný kruh, z ktorého je priam nemožné vymaniť sa. Viaceré prieskumy totiž dokazujú, že až 49 % detí zo sociálne slabých rodín uviazne v znevýhodnenej komunite bez možnosti ďalšieho rozvoja.

Na Slovensku je chudobou a sociálnym vylúčením ohrozených takmer 900 tisíc ľudí a každé piate dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby.

foto095.JPG

Mnohí rodičia zo znevýhodnených rodín riešia existenčné problémy a nemajú možnosti, aby sa svojim deťom dostatočne venovali. Práve týmto rodinám a ich deťom je určený bezplatný program Učenie pre život, na ktorom už piaty rok úspešne spolupracuje poisťovňa Generali a Únia materských centier. „Program umožňuje pravidelne sa stretávať v pripravenom prostredí s potrebným vybavením a s kvalifikovanou lektorkou. Ponúka časopriestor, v ktorom je rodinám poskytnuté poradenstvo, plnohodnotné zážitkové učenie, integrácia s možnosťami inklúzie. Je bezplatný, čiže odpadá finančná záťaž. Ale hlavne pomáha vyrovnávať šance detí na dobrý život, dáva nádej, príležitosti a vzdeláva,“  vysvetľuje Katarína Jarinová, líderka materského centra Nezábudka v Žiline, kde program Učenie pre život prebieha.

Nádej na lepší život

Do programu je v súčasnosti zapojených 10 materských centier na celom Slovensku. Každý týždeň sa v nich stretávajú rodičia s deťmi na workshopoch vedených vyškolenými líderkami a pomocou Montessori metódy sa hravou formou učia postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí. Program je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, koordináciu pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia, rozvoj zmyslov a reči, rozvoj matematického myslenia a aktivity každodenného života či zaujímavosti o svete okolo nás. Rodičia sa po absolvovaní programu naučia, ako rozvíjať u detí ich prirodzenú zvedavosť, zručnosti a celkovo získavajú aj väčší záujem o vzdelávanie detí a aj seba.

Program je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, koordináciu pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia, rozvoj zmyslov a reči, rozvoj matematického myslenia a aktivity každodenného života či zaujímavosti o svete okolo nás.

Viac ako 83 % zúčastnených rodín po absolvovaní programu konštatuje, že získali lepšie kompetencie, ktoré môžu využiť pri výchove detí, a 76 % rodičov sa vplyvom programu venuje svojim deťom viac. Traja zo štyroch rodičov nadobudli istotu, že svoje deti vychovajú správne. Toto hodnotenie získané od rodičov je dôkazom toho, že program rodinám pomáha meniť rodičovské kompetencie a výchovu detí k lepšiemu. Veríme, že o pár rokov sa ukáže pozitívny vplyv programu na deti v podobe ich dosiahnutých životných cieľov,“ hovorí koordinátorka programu Učenie pre život Monika Majerčíková.

THSN2.jpg

Viac než vzdelávanie

Program sa v priebehu rokov vyvíjal a prispôsoboval potrebám rodín zo znevýhodnených komunít. Okrem vyše 1 400 kurzov v priestoroch materských centier sa podarilo zrealizovať aj letné tábory plné aktivít pre takmer 800 detí zo znevýhodneného prostredia. Deťom, ktoré majú nastúpiť do prvého ročníka školy, sa venujú líderky v rámci špeciálnych doučovaní, aby tieto deti nastúpili do školy s rovnakými znalosťami, ako majú ich rovesníci.

V rámci programu sú vytvárané aj tzv. Siete pomoci, ktoré prepájajú mamičky s inými organizáciami či úradmi, ktoré by im v ich situácii mohli pomôcť. V rámci programu vznikla tiež poradňa Ženy ženám, prostredníctvom ktorej pomáhajú lektorky mamám z programu nájsť vhodné riešenie ich problémov. Poradia im s vypĺňaním tlačív a žiadostí, s riešením finančných problémov, s hľadaním práce a mnohým iným.

THSN v cistlach.png

Prečo je obdobie od narodenia do šiestich rokov dôležité

Obdobie raného detstva je v živote detí najdôležitejšie. Vo veku od narodenia do 6 rokov deti prirodzene absorbujú podnety z okolia oveľa viac a oveľa rýchlejšie, ako je to neskôr, a vytvárajú základy svojej osobnosti. V tomto čase sa učia byť samy sebou a poznávať svet. V tomto krehkom období sa deti posúvajú vo svojom vývoji míľovými krokmi, stavajú sa na nohy, učia sa používať zmysly, tvoria základ svojho slovníka a základ predstavivosti.

Učenie pre život

Ide oto bezplatný program poisťovne Generali a Únie materských centier, ktorý je určený znevýhodneným rodinám s deťmi vo veku 0 – 6 rokov. Počas 11 mesiacov sa rodiny raz do týždňa stretávajú v materskom centre na workshopoch pod vedením certifikovanej lektorky, počas ktorých sa rodičia pomocou Montessori metódy učia hravou formou postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí.

Viac o programe Učenie pre život nájdete na www.ucenieprezivot.sk.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.