projekt poisťovne logo generali

Ako je to naozaj s intenzívnym cvičením u detí a mladých: škodí im či prospieva?

Fitclan 27. 08. 2019

Keď sa v jednej vete spomenie silové cvičenie a deti, väčšine ľudí príde na myseľ zastavený rast a problémy s kĺbmi a šľachami v neskoršom veku. Mnohí stále zastávajú názor, že deti by cvičiť nemali, majú ešte čas. Tak sa pozrime na to, ako to naozaj so silovým cvičením a intenzívnou fyzickou aktivitou u detí a mladých je.

To, že pohyb je zdravý a aktivita pozitívny vplyv na celkové zdravie človeka, je samozrejmosťou. Viaceré výskumy potvrdzujú, že fyzická aktivita má rôzne benefity, napríklad:

  • efektívnejšiu stratu tuku,
  • zlepšenie kvality spánku,
  • pomáha lepšie sa cítiť a byť so sebou viac vyrovnaný,
  • celkové zlepšenie duševného zdravia,
  • zvyšovanie hustoty kostí a znižovanie rizika osteoporózy,
  • zvyšovanie sily a svalovej hmoty,
  • zlepšenie pamäti a mnohých kognitívnych funkcií,
  • zníženie rizika srdcových ochorení.

Takto by sa dalo pokračovať. Či je človek starší, alebo má 14 rokov, aktivita by mala byť súčasťou každého z nás a podľa výskumov vieme povedať, že cvičenie ako také je len a len výhodné. A vlastne, je na to potrebné vôbec spomínať výskumy?

V dobe, keď stúpa obezita, by mala byť zvýšená aktivita alfou a omegou. Akýkoľvek pohyb u detí je teda vítaný a či ide o prechádzky, tanec alebo futbal je viac-menej jedno. Pozitívny vplyv na fyzické i duševné zdravie je obrovský.

V dobe, keď stúpa obezita, by mala byť zvýšená aktivita alfou a omegou. Akýkoľvek pohyb u detí je teda vítaný a či ide o prechádzky, tanec alebo futbal je viac-menej jedno. Pozitívny vplyv na fyzické i duševné zdravie je obrovský.

Preto sa dnes zameriame viac na problematiku, v ktorej neustále prevládajú zmiešané názory a ide skôr o akési dogmatické myšlienky než o niečo relevantné. Poďme na to zhurta a rozoberme najprv to, či cvičenie zastavuje rast detí. Predsa len, ide asi o najrozšírenejšiu poplašnú správu.

Deti, cvičenie a zastavený rast či poškodenie zdravia?

Aby ti odľahlo hneď na začiatku, neexistuje žiaden vedecký konsenzus, že cvičenie s činkami spomaľuje či zastavuje rast u detí a mladistvých.

Tento mýtus vzišiel z myšlienky, že cvičenie poškodzuje tzv. rastové platničky, odborne nazývané aj epifýzové platničky. Pri vývoji človeka sú mäkšie, preto sú náchylnejšie na poškodenie. Aj keď sa dieťa (akokoľvek) zraní, väčšinou sa to dá vyliečiť. Rodičov však zrejme straší, že zranenie týchto platničiek tvorí okolo 15 – 30 % všetkých poranení kostí u detí.

Avšak, zatiaľ čo si mnohí myslia, že činky a deti sú jednoducho zlá kombinácia, pravdou je, že k daným zraneniam dochádza omnoho častejšie pri organizovaných športoch. A teraz čo?

Avšak, zatiaľ čo si mnohí myslia, že činky a deti sú jednoducho zlá kombinácia, pravdou je, že k daným zraneniam dochádza omnoho častejšie pri organizovaných športoch.

Mali by rodičia svoje deti nechať sedieť doma, lebo… lebo čo ak? To je podobné zmýšľanie, ako neletieť nikdy lietadlom, lebo čo ak spadne. Neokúpať sa nikdy v mori, lebo čo ak tam bude žralok. Máme sedieť všetci vrátane detí v úkryte a čakať, kým zomrieme? Necvičiť, nehýbať sa? Lebo čo ak zle stúpime a zlomíme si nohu?

Je hneď niekoľko výskumov, ktoré prišli k podobnému záveru, že cvičenie a deti sú v pohode. Silový tréning nemá nepriaznivý vplyv na rast, rastové platničky alebo srdcovo-cievny systém. Silový tréning pod dohľadom nenesie väčšie riziko zranenia než akýkoľvek iný šport či aktivita pre mládež.

Je hneď niekoľko výskumov, ktoré prišli k podobnému záveru, že cvičenie a deti sú v pohode. Silový tréning nemá nepriaznivý vplyv na rast, rastové platničky alebo srdcovo-cievny systém. Silový tréning pod dohľadom nenesie väčšie riziko zranenia než akýkoľvek iný šport či aktivita pre mládež.

Ako to naozaj s intenzívnym cvičením u detí a mladých je: škodí im či prospieva?

A čo silový a rezistentný tréning a mládež?

Súčasná literatúra nenaznačuje, že silový tréning u detí a dospievajúcich má negatíva za predpokladu dodržania určitých bezpečnostných pravidiel.

Aby sme to uzavreli, aj rozsiahly výskum týkajúci sa bezpečnosti rezistentného tréningu u mladistvých nenašiel žiadnu spojitosť, resp. dôkaz o tom, že by mal mať nepriaznivé účinky na rast a neexistuje ani žiaden dôkaz, že takýto tréning ovplyvňuje výšku dospelého.

Samozrejme, jedna vec je bezhlavé cvičenie so zlou technikou a preceňovanie svojich možností a druhá vec je systematický tréning so zameraním na techniku (ideálne v réžii kvalitného trénera), správne dýchanie a podobne. To by malo byť u detí a mladistvých vždy prvoradé! Hovoríme celý čas o rozumnom prístupe.

Rozsiahly výskum týkajúci sa bezpečnosti rezistentného tréningu u mladistvých nenašiel žiadnu spojitosť, resp. dôkaz o tom, že by mal mať nepriaznivé účinky na rast a neexistuje ani žiaden dôkaz, že takýto tréning ovplyvňuje výšku dospelého.

Ako to naozaj s intenzívnym cvičením u detí a mladých je: škodí im či prospieva?

Fitness omladina, zdravá omladina

A teraz sa pozrime na systematický prehľad a meta-analýzy z roku 2019, ktorých témou bola spojitosť medzi „fitness” u detí a dospievajúcich (3 – 18 rokov) v súvislosti so zdravím v neskoršom veku. Celkovo šlo o dáta s až 21 686 účastníkmi.

Ukázalo sa, že vyššia úroveň „fitness” v detstve je spojená s lepšou kompozíciou postavy, vyššou hustotou kostí a zníženým rizikom kardiometabolických problémov v neskoršej fáze života, čiže inými slovami, zdravšie srdce, cievy a menšie riziko obezity, cukrovky a podobne.

Pripojme k tomu aj 2-ročnú štúdiu zahŕňajúcu 1635 európskych detí vo veku 6 – 11 rokov. Autori z výsledkov uvádzajú, že slabá fyzická zdatnosť detí je spojená s rozvojom kardiometabolických rizikových faktorov.

Ukázalo sa, že vyššia úroveň „fitness” v detstve je spojená s lepšou kompozíciou postavy, vyššou hustotou kostí a zníženým rizikom kardiometabolických problémov v neskoršej fáze života, čiže inými slovami, zdravšie srdce, cievy a menšie riziko obezity, cukrovky a podobne.

Ako to naozaj s intenzívnym cvičením u detí a mladých je: škodí im či prospieva?

Hybaj sa hýbať, šarvanci!

Deti a mladiství by sa mali rozhodne hýbať a na škodu nie je ani rozumný tréning pod dohľadom v posilke. Literatúra nenaznačuje, že by rozumné cvičenie malo akokoľvek negatívne ovplyvniť zdravie detí a dospievajúcich.

Deti a mladiství by sa mali rozhodne hýbať a na škodu nie je ani rozumný tréning pod dohľadom v posilke.

Tak skúsme zahodiť predsudky a dogmy o tom, že ak 13-ročný makač začne dvíhať činky s rozumným prístupom, ideálne pod dohľadom, má to do pár rokov spočítané.

Nemá, práve naopak!

www.fitclan.sk

Fitclan je fitness web, ktorému môžeš veriť. Objektivita, nadhľad, realita, balans, flexibilita, zdravie, rozum, duševné zdravie, veda, fakty, alergia na mýty a dezinformácie. Dogmy sú tu stále medzi nami a my ich aj vďaka vedecky podloženým informáciám uvádzame na pravú mieru. Naším cieľom je byť pri každej téme problematike čo najobjektívnejší. Aj pre nás je totiž zdravý životný štýl niečo, čo nás napĺňa a čo denno-denne sprevádza náš život, preto chceme vedieť pravdu.
Všetky články autora

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.