projekt poisťovne logo generali

Ako postupovať pri kúpe auta – čo všetko je potrebné vybaviť

08. 09. 2022

Kúpa auta je radostnou udalosťou, no predtým, ako začnete užívať svojho nového tátoša, je potrebné splniť niekoľko povinností. Tieto povinnosti určite nezanedbajte, inak by vás mohla nemilo prekvapiť pokuta či dodatočné vybavovačky. Poradíme vám krok za krokom, ako postupovať pri kúpe vozidla.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému kúpe auta. Buďte na cestách zodpovední a opatrní, aby ste vždy šťastne dorazili do cieľa. V poisťovni Generali vám radi pomôžeme nájsť to vhodné poistenie, ktoré bude vaše auto kryť v každej situácii. Navštívte svoju najbližšiu pobočku.

V prvom rade je potrebné poriadne zvážiť, aké auto si kupujete. Prečítajte si, na čo si dať pozor pri kúpe jazdeného vozidlačo všetko ovplyvňuje bezpečnosť vozidla.

Kúpno-predajná zmluva

Či už kupujete nové alebo jazdené vozidlo, je potrebné spísať kúpnu zmluvu. Ak kupujete auto od predajcu automobilov, preštudujte si zmluvu, ktorú vám predložia, a vyjasnite si podmienky odstúpenia od zmluvy či reklamácie. Aj keď kupujete auto od súkromnej osoby, je potrebné myslieť na zmluvu – môžete si ju stiahnuť z internetu.

V zmluve by mali byť údaje o predávajúcom aj kupujúcom, podrobnosti o vozidle, kúpna cena, spôsob platby a opísaný by mal byť aj technický stav vozidla pri jeho preberaní.

shutterstock_1715972941.jpg

Poistenie

Ešte pred prihlásením vozidla je potrebné mať uzavreté povinné zmluvné poistenie. Pri prihlasovaní auta na dopravnom inšpektoráte je potrebné predložiť číslo poistnej zmluvy. Pri PZP od poisťovne Generali si môžete zvoliť jeden z balíkov poistenia podľa toho, akú ochranu potrebujete. Hoci havarijné poistenie nie je zo zákona povinné, je dobré myslieť aj naň, aby bolo vaše vozidlo komplexne chránené. Ak by ste v prípade, že napríklad spôsobíte nehodu, nemali uzatvorené havarijné poistenie, škody vzniknuté na vašom vozidle hradíte z vlastného vrecka.

Prihlásenie auta do evidencie vozidiel

Pri odhlasovaní a prihlasovaní vozidla v rámci jedného okresu by mal byť na dopravnom inšpektoráte prítomní pôvodný aj nový majiteľ vozidla a je potrebné, aby obaja predložili doklad totožnosti. Ak predávajúci vykoná len odhlásenie vozidla, kupujúci je povinný vozidlo prihlásiť do 30 dní od dátumu odhlásenia. Ak sa na dopravný inšpektorát dostaví iba pôvodný majiteľ, je pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom kupujúceho alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (faktúra, kúpnopredajná, darovacia zmluva) s osvedčeným podpisom kupujúceho.

shutterstock_1032174103.jpg

Od 1. 12. 2019 už neplatí povinnosť pristavenia vozidla na kontrolu. Takisto sa už nepredkladajú papierové žiadosti o evidenciu vozidla.

Podľa stránky Ministerstva vnútra SR je pri prevode držby vozidla potrebné predložiť:

  • osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
  • nový držiteľ predloží doklad o povinnom zmluvnom poistení,
  • správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie.

Novela zákona č. 128/2021 Z. z., ktorá má upraviť prenos evidenčného čísla a na základe ktorej by odpadla povinnosť odhlásenia vozidla v jednom okrese a prihlásenia v inom, mala nadobudnúť platnosť 1. 3. 2022, bola však posunutá a bude platiť od 1. 1. 2023. Dovtedy stále platí povinnosť, že pri prihlasovaní auta v inom okrese je potrebné predložiť aj pôvodné tabuľky s evidenčným číslom a tiež poplatok za nové.

Ak prihlasujete nové vozidlo, ktoré ešte nebolo v evidencii, musíte tak spraviť do 30 dní od jeho nadobudnutia. K návšteve dopravného inšpektorátu si pripravte tieto dokumenty:

  • osvedčenie o evidencii časť II, vydané výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla,
  • doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, lízingová zmluva,
  • uzatvorenie PZP
  • úradne overené splnomocnenie lízingovej spoločnosti, ak je vozidlo zakúpené na lízing,
  • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby
  • správny poplatok.

Dajte si pozor, aby ste vozidlo prihlásili včas. Ak by ste to nestihli do 30 dní, bude potrebné absolvovať kontrolu originality a predložiť doklad nie starší ako 15 dní. Ak by ste nestihli vozidlo prihlásiť do 60 dní, bude považované za odcudzené.

shutterstock_567461665.jpg

Ak ste si kúpili auto v zahraničí a chcete ho priviezť na Slovensko, pripravte sa na zdĺhavejší proces.

V prvom rade je potrebné dbať na to, aby ste mali k dispozícii kúpno-predajnú zmluvu a odhlásili vozidlo z evidencie v zahraničí za účelom vývozu do cudziny. Budete tiež potrebovať technický preukaz vozidla a doklady o emisnej a technickej kontrole. Po odhlásení vozidla je potrebné vybaviť si prevozné značky, na ktoré budete potrebovať aj poistenie. Pri kupovaní prevozných značiek je potrebné myslieť na to, že administratívny proces na Slovensku určitý čas trvá, ideálne je preto zakúpiť si ich na minimálne 15 dní. Ak by ich platnosť vypršala, je potrebné si na Slovensku vybaviť dočasné značky alebo transport auta na vozíku.

Keď už máte auto na Slovensku, je potrebné dať si úradne preložiť dokumenty od vozidla. Vozidlo musí ďalej podstúpiť kontrolu originality, technickú aj emisnú kontrolu. Do 15 dní od kontroly originality je potrebné podať žiadosť na Obvodnom úrade dopravy o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla a typové schválenie. Ak má vozidlo COC (Certificate of conformity), znamená to, že je už typovo schválené na jazdu v inom štáte EÚ. Po tom, čo úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo, vydá osvedčenie o evidencii časť II, teda technický preukaz.

Následne môžete po uzatvorení povinného zmluvného poistenia zamieriť na dopravný inšpektorát a prihlásiť vozidlo do evidencie. Po jeho nahlásení vás čaká ešte jedna návšteva technickej a emisnej kontroly, kde vám vydajú nálepky.

Čo sa týka platby DPH, je potrebné ujasniť si, či ide o nové alebo jazdené vozidlo. Za nové vozidlo sa považuje také, ktoré je maximálne 6 mesiacov staré alebo má najazdených menej ako 6 000 km. Ak si chcete takéto vozidlo doviesť z členskej krajiny EÚ, nemusíte platiť daň v danej krajine, ale až v štáte, kde budete vozidlo prihlasovať do evidencie. Ak vozidlo ešte nebolo evidované, prihlásiť ho musíte do 30 dní od nadobudnutia. Ak je vozidlo staršie ako 6 mesiacov a má najazdených viac ako 6 000 km, ráta sa ako jazdené vozidlo a daň platíte v danej krajine len ak kupujete vozidlo od predajcu. Ak kupujete vozidlo od súkromnej osoby, daň neplatíte.

Zmena vlastníctva vozidla

V prípade, že máte auto v dlhodobom prenájme, teda v lízingu, a ten sa ukončí, aj vtedy je potrebná návšteva dopravného inšpektorátu. Nie je však potrebné odhlásiť a prihlásiť vozidlo, keďže sa nemení držiteľ vozidla. Namiesto toho je potrebné požiadať o zmenu vlastníka.

Želáme veľa šťastných kilometrov!

Zdroje:

https://www.finreport.sk/ekonomika/evidencne-cisla-po-novom-budu-vyzerat-inak-a-ich-prenos-sa-zjednodusi/

https://www.stkonline.sk/dovoz-vozidla-zo-zahranicia

https://www.minv.sk/?zmena-drzitela-prepis-v-okrese

https://www.minv.sk/?prihlasenie-dovezeneho-vozidla-zo-zahranicia

https://www.minv.sk/?prihlasenie-vozidla-z-ineho-okresu

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.