projekt poisťovne logo generali

Čo ak moje dieťa šikanujú – rady ako šikanovanie identifikovať a ako postupovať

23. 03. 2023

Šikanovanie na školách je problém, ktorý sa týka mnohých detí. Kvôli rozšíreniu sociálnych médií môže šikanovanie prenasledovať obete dokonca aj vtedy, keď sú doma.

No nie vždy je ľahké šikanovanie identifikovať. Niektoré príznaky, ako sú ťažkosti so spánkom, strata sebavedomia alebo výskyt zranení, sú možnými varovnými signálmi.

Ako toto správanie rozpoznať a aké opatrenia proti šikane prijať?

Čo je šikana?

Šikanovanie je akákoľvek forma opakovaného fyzického, psychického alebo verbálneho násilia, ktoré trvá dlhší čas. Cieľom tohto správania alebo konania je ponížiť, zraniť, izolovať alebo uraziť obeť a môže ho vykonávať jednotlivec alebo skupina.

Šikana zahŕňa štyri kľúčové prvky:

 • Zo strany šikanujúceho ide o úmysel.
 • Zlé zaobchádzanie s obeťou je systematicky zamerané na tú istú osobu.
 • Existuje istá nerovnováha síl.
 • Agresie sú dlhodobé. To znamená, že nejde o jednorazový problém.

sikanovanie1_svk.png

* https://www.sikana.sk/vyskyt-sikany-na-slovenskych-skolach-2020/

Prečo k šikanovaniu dochádza?

V prvom rade je kľúčové poznamenať, že šikanovanie nikdy nie je vinou obete. Žiadne fyzické, či mentálne črty nepredurčujú človeka k tomu, aby sa stal obeťou šikanovania. Výskumy však preukázali najčastejšie príčiny, prečo sa ľudia dopustia šikanovania.

 • Vysporiadanie sa s traumou či stresom – ľudia, ktorí prekonali náročné situácie môžu vnímať šikanovanie ako formu zmiernenia vlastného stresu.
 • Nízke sebavedomie – ľudia, ktorí majú nízke sebavedomie často šikanujú iných, aby namiesto seba preniesli pozornosť na iných a ich “nedostatky”, či slabosti.
 • Šikana – mnohí tí, ktorí šikanujú iných, to zažili aj sami a to buď od rovesníkov, prípadne aj od členov rodiny. Šikanovaním iných ventilujú  svoju frustráciu a znovunadobudnú pocit sily a kontroly.
 • Zanedbávanie – ak sa niekto uchyľuje k násiliu, je možné, že pochádza z prostredia, kde mu nebola poskytnutá dostatočná starostlivosť, opatera či láska. Ak doma často dochádza k hádkam a pohŕdaniu, človek si to správanie berie so sebou.

Typy šikanovania

Šikanovanie môže mať rôzne formy, nemusí ísť nevyhnutne iba o fyzické násilie. Aj psychologická šikana, výsmech, či vylúčenie zo skupiny môžu mať vážne následky.

Medzi najbežnejšie formy šikanovania patrí to fyzické. Môže ísť o sácanie, strkanie, bitie, alebo zámerné potkýnanie. Hoci ide o fyzické ublíženie, následky sú často skôr psychologického rázu. Môže sa taktiež jednať o poškodzovanie vecí či ich krádež.

Ubližovať dokážu aj slová – urážky, nadávky, ale aj vydieranie, zastrašovanie či klebety. V niektorých prípadoch môže byť náročné rozpoznať, či ide o kamarátske podpichovanie, alebo o šikanovanie. Kľúčové je to, ako to vníma dieťa a či sa to deje opakovane a cielene.

Hrozbou často býva aj kyberšikana, teda zneužívanie, ktoré sa odohráva online. Deti trávia veľa času na sociálnych sieťach, kde ich môžu dostávať nenávistné správy a komentáre od známych aj neznámych ľudí. Tento typ šikanovania býva náročný odhaliť, no môže mať negatívny vplyv na mentálne zdravie dieťaťa.

Šikana môže byť aj sexuálnej povahy. Jedná sa o nechcené dotyky alebo oslovenia sexuálnej povahy, prípadne obťažovanie kvôli sexuálnej orientácii.

sikanovanie2_svk.png

* https://www.sikana.sk/vyskyt-sikany-na-slovenskych-skolach-2020/

Kto býva účastníkom šikany?

Problematika šikany sa nedotýka len priamych aktérov a šikanujúcich. V kontexte šikany je podstatné uvedomiť si rolu publika alebo svedkov, ktorí sú často pasívnymi účastníkmi situácie šikany. Ak sú ticho, táto absencia reakcie môže podporovať a udržiavať atmosféru šikany. Zatajovanie alebo ignorovanie problému zo strany svedkov môže mať rovnaký škodlivý dopad ako priama účasť šikany.

Je dôležité uvedomiť si, že svedkovia majú moc ovplyvniť priebeh šikany. Ich aktívna účasť, buď podporou obetí alebo nahlásením situácie, môže prerušiť šikanovanie a vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre všetkých. Naliehavá potreba vytvárať prostredie, kde sa svedkovia cítia schopní a povzbudení k tomu, aby zasiahli a nezatajovali problémy šikany, je nevyhnutná pre zmeny v spoločnosti a vytváranie bezpečného prostredia.

Nauč sa rozpoznať šikanovanie

Šikanu je dôležité identifikovať čo najskôr. Nie vždy sa dieťa zdôverí, že sa niečo také deje a možno mu to spôsobuje hanbu, prípadne má strach z ešte horších následkov a úplného vylúčenia z kolektívu, ak sa ozve. Sleduj preto signály, ktoré môžu naznačovať, že niečo nie je v poriadku:

 • ťažkosti so zaspávaním, prípadne prehnaná spavosť a unavenosť,
 • pocit bezmocnosti, zlá nálada, či depresia,
 • podráždenosť a zdanlivo neoprávnené výbuchy hnevu,
 • nízke sebavedomie,
 • nevysvetliteľné zranenia,
 • stratené alebo zničené predmety, ako je oblečenie, knihy alebo elektronické zariadenia, ktoré si nosí do školy,
 • zmeny v stravovacích návykoch, poruchy príjmu potravy,
 • časté bolesti hlavy alebo žalúdka,
 • náhla strata skupiny priateľov,
 • túžba vyhýbať sa akýmkoľvek spoločenským situáciám,
 • sebadeštruktívne správanie, napríklad útek z domu, či sebapoškodzovanie.

Ak si všimneš niektoré z týchto príznakov, skús v prvom rade nadviazať rozhovor s dieťaťom, aby sa ti otvorilo. Ak to však bude naďalej popierať, obráť sa na učiteľa.

👉 Ako lepšie pochopiť svoje dospievajúce dieťa

Postup ako riešiť šikanovanie

Ak má dieťa zjavné známky šikanovania, najprv to skús riešiť doma, v rodinnom kruhu a ak to nikam nepovedie, obráť sa na pedagógov školy.

Doma sa snaž vytvoriť vhodné prostredie pre otvorenú komunikáciu. Je dôležité, aby dieťa necítilo nátlak, odsudzovanie či hnev. Ubezpeč ho/ju, že to budete problém riešiť spolu a že nespravíš nič bez jej/jeho vedomia. Mnohokrát sa obete šikany obávajú práve toho, že by rodič mohol situáciu ešte zhoršiť.

Ak sa tvoje dieťa napriek tomu nebude chcieť zdôveriť, no ty máš stále dôvodné obavy, navštív jeho/jej učiteľa, s ktorým je často v kontakte. Popros ho/ju, aby skúsil diskrétne zistiť, či tvojmu dieťaťu neubližujú.

Keď sa podarí problém identifikovať, nahlás situáciu škole, nikdy sa nepokúšaj riešiť situáciu priamo s agresorom. Nasleduj tieto kroky:

Stretni sa s učiteľmi svojho dieťaťa. Vysvetli im problém, svoje obavy a príznaky, na základe ktorých si myslíš, že sa s tvojím dieťaťom zle zaobchádza.

 1. Daj škole termín, do ktorého má prijať opatrenia. Hoci chceš, aby sa táto situácia riešila okamžite, jej vyriešenie môže trvať určitý čas. Škola by mala prešetriť, čo sa stalo, a zhromaždiť informácie.
 2. Ak sa šikana potvrdí, zvyčajne sa o probléme diskutuje so zúčastnenými žiakmi ich rodinou, no nikdy nie v priamej konfrontácii s obeťou. Podľa smernice Ministerstva školstva má škola pri týchto rozhovoroch zabezpečiť prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov. Tí musia dbať na zachovanie dôvernosti informácií.
 3. Dohliadni, aby sa zadefinovali konkrétne opatrenia a aby sa skutočne vykonávali. Tvoje dieťa musí mať v škole opäť vytvorené bezpečné prostredie.
 4. Ak škola nereaguje spôsobom, ktorý očakávaš a neprijíma primerané opatrenia, obráť sa na Štátnu školskú inšpekciu.

 Ministerstvo školstva Slovenskej Republiky ponúka bezplatnú, dôvernú a nepretržitú Linku detskej dôvery, na ktorej pracujú špecializovaní psychológovia. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností im môžeš zavolať na čísle 0907 401 749.

Ako pomôcť svojmu dieťaťu?

Prvá vec, ktorú by si mal/-a vedieť je, že mnoho detí sa neobracia na rodičov, ak sú v škole týrané. Aj keď máte veľmi blízky vzťah alebo si myslíš, že si dokonalým dôverníkom, psychický vplyv šikanovania môže u dieťaťa vytvoriť odstup.

Pamätajte: ako rodičia v tom nie ste sami. Učitelia si tento problém čoraz viac uvedomujú a existujú špecializovaní poradcovia a združenia, ktoré môžu pomôcť.

Je dôležité vytvoriť doma bezpečné prostredie a dať dieťaťu najavo, že sa môže zveriť bez toho, aby bolo pokarhané či odsudzované. Prejavuj záujem a snaž sa zistiť, aký bol jeho/jej deň v škole, ako sa správajú jeho/jej kamaráti a kto sú jeho/jej obľúbení učitelia. Ak sa ti zdá, že niečo nie je v poriadku, alebo že nastala veľká zmena v správaní, otvorene sa s dieťaťom podeľ o svoje obavy a popros ho o vysvetlenie: “Zdá sa mi, že si akosi stratil/-a chuť do jedla a máš zlú náladu. Kvôli čomu to môže byť?”

Dôležité je tiež dieťa upokojiť a utešiť. Ak je dieťa šikanované, často cíti bezmocnosť. Uisti ho, že aj tento problém má riešenie a zlé zaobchádzanie nemá znášať. Rovnako ho/ju uisti, že sa môžu spoľahnúť na svojich učiteľov, keď to bude potrebovať.

Nakoniec sa pokús identifikovať, čo spôsobuje nepríjemné pocity tvojho dieťaťa. Ak ho v škole šikanujú alebo sa mu vysmievajú, pokús sa vybudovať jeho sebavedomie. Ponúkni mu nástroje na posilnenie vlastnej osobnosti. Ak naopak problém spočíva v okruhu priateľov, pomôž im analyzovať, ktorí spolužiaci môžu byť ich skutočnými priateľmi.

Kedy navštíviť špecialistu?

Šikana môže mať na obete obrovský vplyv a preto by v tom deti nemali byť samé. Vyhľadaj odbornú psychologickú pomoc, ktorá ti pomôže zistiť, ako sa so situáciou tvoje dieťa vyrovnáva a čo všetko bude potrebovať pre to, aby sa zotavilo a znovu získalo istotu a sebavedomie.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.