projekt poisťovne logo generali

Pandémia podnikanie ochromí, chýbajúce poistenie ho môže zruinovať

17. 02. 2021

Už takmer rok trápi mnohých podnikateľov pandémia a s ňou spojené čiastočné alebo úplné uzatvorenie prevádzok. Mnohí podnikatelia si však neuvedomujú, že pre chýbajúce alebo nevhodne zvolené poistenie sa vystavujú ešte väčšiemu riziku.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému téme úspešného podnikania, kariéry a zdravej pracovnej rovnováhy, pri príležitosti spustenia nového poistenia pre podnikateľov ProFi Extra od poisťovne Generali, ktoré je šité na mieru individuálnym potrebám každého podnikania a podrží v krízových chvíľach.

Ako správne pristupovať k poisteniu podnikateľov, kde robia podnikatelia pri poistení najčastejšie chyby a na čo si dať pri poistení pozor, to v rozhovore prezradí Tomáš Potúček, riaditeľ Úseku poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali.

Väčšina podnikateľov zažíva v posledných mesiacoch pre pandémiu krušné chvíle. Ako im v tomto pomôže poistenie? Nepridá im ešte starosti s ďalšou splátkou, ktorú treba uhradiť?

Práve naopak. Poistenie nie je pre podnikateľa príťaž, ale pomoc v náročných chvíľach, ktoré môžu nastať z viacerých dôvodov. Či už ide napríklad o povodne, alebo o vodu unikajúcu z vodovodných zariadení, ktoré môžu výrazne postihnúť práve dočasne opustenú prevádzku. Rozsiahly požiar, ktorý zničí celé miesto podnikania, alebo poškodenie kľúčových strojov, ktoré často stoja tisíce eur a bez ktorých nemôže podnikateľ pokračovať vo svojej činnosti, sú príklady udalostí, o ktorých sa dozvedáme denne. Tieto situácie by pre podnikateľa bez poistenia znamenali koniec jeho podnikania a dokonca aj dlhy a stratu živobytia nielen jeho, ale aj jeho rodiny či rodín zamestnancov. Práve poistenie pomáha predísť takýmto nešťastným koncom tým, že uhradí vzniknuté škody a podnikateľ tak môže pokračovať vo svojej činnosti.

Spomínate dočasne opustenú prevádzku. Je potrebné mať poistenú prevádzku, ak ju máme aktuálne z dôvodu pandémie uzatvorenú, resp. čiastočne uzatvorenú?

Poistenie uzatvorenej prevádzky určite odporúčam. Riziko vzniku škody na majetku sa dokonca zvyšuje práve počas obdobia, keď je prevádzka prerušená a v jej priestoroch sa nenachádza nikto, kto by mohol vzniku škody zabrániť, resp. eliminovať jej rozsah, napríklad pri niekoľkodňovom úniku vody z vodovodných zariadení do priestorov prevádzky alebo pri požiari rýchlym uhasením ohniska alebo včasným privolaním hasičov. V prípade uzatvorenej prevádzky si okoloidúci všimnú požiar , až keď je neskoro. Poistiť sa je tak skutočne dôležité – či už ide o prevádzku otvorenú, alebo nie. Škody si totiž nevyberajú miesto ani čas, nehľadiac na pandémiu.

V prípade poistenia podnikateľov však nehovoríme len o poistení stavby. Čo všetko si možno poistiť?

V prvom rade je to miesto, kde podnikateľ podniká, pričom poistiť si je možné nielen budovu, prípadne jej časť, ale aj inú stavbu, ktorá slúži na podnikanie, a to voči najčastejším rizikám, ako sú rôzne živly, vlámania či voda unikajúca z vodovodných zariadení a podobne. Ďalšou dôležitou súčasťou podnikania je zariadenie, čiže stroje a elektronika, ktoré si môže podnikateľ poistiť okrem spomínaných rizík aj pre riziká spojené s výrobnou chybou či s nedbalou prácou zamestnancov, alebo so zlyhaním meracích a regulačných zariadení. Odporúčam poistiť aj prenosnú elektroniku, ako sú napríklad notebooky, ktorú kryjeme automaticky na celom území Slovenska nielen v mieste poistenia, čo je veľká výhoda vzhľadom na aktuálnu situáciu a využívanie práce z domu. Poistiť si je vhodné aj fixné náklady a ušlý zisk pre prípad prerušenia prevádzky napríklad následkom vyčíňania živlov alebo krádeže. Dôležité je i poistenie zodpovednosti. V prvom rade je to všeobecná zodpovednosť, pri niektorých profesiách, ako je zdravotník alebo stavebný inžinier, odporúčam poistiť aj profesijnú zodpovednosť a pri dopravcoch je zasa dôležité poistenie zodpovednosti za škodu pre cestných dopravcov.

shutterstock_1414684886.jpg

Pri slove podnikateľ si laik automaticky predstaví zabehnutú strojársku firmu, reštauráciu alebo nejakú fabriku. Podnikateľ je však napríklad aj remeselník, právnik či cestný dopravca. Poisťujete aj ich?

Samozrejme. Poistiť na mieru podľa ich potrieb vieme akýchkoľvek podnikateľov od spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, štátneho podniku, družstva cez rôznych živnostníkov, správcov, podnikateľov podnikajúcich v slobodných povolaniach, ale aj samostatne hospodáriacich roľníkov, cestných dopravcov či nadácie a združenia. Práve poistenie podnikateľov od poisťovne Generali je vytvorené tak, aby bolo vhodné pre každého podnikateľa. Zo širokej ponuky poistení a pripoistení si možno jednoduchým spôsobom poskladať poistné krytie presne na mieru.

Čo všetko by mal mať podnikateľ poistené, aby bol komplexne chránený?

Univerzálna šablóna vhodná pre každého podnikateľa neexistuje. Každý klient a jeho biznis sú pre nás jedineční a potrebujú individuálne riešenie vytvorené podľa svojich potrieb. Iné poistenie potrebuje majiteľ reštaurácie, iné vlastník zdravotníckeho strediska a iné architekt. Vo všeobecnosti je však akýmsi základom každého poistenia podnikateľov poistenie zodpovednosti – pretože tú má každý podnikateľský subjekt. Odporúčam nezabúdať ani na poistenie majetku a poistenie tzv. technických rizík. Určite je však potrebné urobiť komplexnú analýzu rizík, s čím skúsení sprostredkovatelia radi poradia.

Aké chyby pri výbere poistenia robia podnikatelia najčastejšie? Čoho sa odporúčate vyvarovať?

Z mojich skúseností ide najmä o tri najväčšie chyby. Prvou je, že podnikatelia riešia škody, ktoré sú síce najčastejšie, no pritom priamo neohrozujú ich podnikanie. Dôležité je totiž klásť dôraz práve na riziká, ktoré môžu ich podnikanie zruinovať. Ďalšou chybou je nedostatočné posúdenie rizika, napríklad pri poistení zodpovednosti, pri ktorom si podnikatelia volia poistné sumy na úrovni 10 000 eur, čo pri podnikaní ani zďaleka nepostačuje. A posledným, často sa opakujúcim problémom je chybné určenie poistnej sumy s tým, že podnikatelia chcú prirodzene využiť účtovníctvo. To však nie je úplne vhodný prístup, keďže poistiť sa je potrebné tak, aby som mohol znovu nadobudnúť všetky veci, o ktoré by som napríklad v prípade požiaru prišiel. A pri požiari môžete prísť o všetko.

Pri životnom poistení a rovnako pri poistení majetku je potrebné poistenie pravidelne aktualizovať. Ako je to v prípade poistenia podnikateľov?

Aj podnikanie má svoje životné štádiá. Iné poistné krytie potrebuje začínajúca firma a iné tá, ktorá začala expandovať a rozširovať svoje zameranie. Aktualizovať poistenie je tak vhodné a potrebné aj pri podnikateľoch. Priemerný vek spoločností, ktoré boli z Obchodného registra vymazané v priebehu vlaňajška, prevýšil podľa Finstatu 12,5 roka. Za ten čas sa toho udeje mnoho. Rovnako ako ľudia chodia na preventívne prehliadky k lekárovi, aby nezanedbali nejaký problém, je vhodné raz ročne prísť so svojím poistením za sprostredkovateľom, aby sa pozrel, či poistné krytie naďalej odzrkadľuje stav firmy a jej zameranie. Nehovoriac o tom, že pri prudkom rozvoji firmy či, naopak, jej utlmovaní je vhodné robiť aktualizáciu aj častejšie.

shutterstock_1895799631.jpg

Poistenie podnikateľov poskytujú viaceré poisťovne. Aká je výhoda poistenia podnikateľov od poisťovne Generali?

Veľkou výhodou poistenia ProFi Extra je jeho flexibilita. Podnikateľ si môže poskladať poistenie na mieru presne podľa toho, čo potrebuje mať v súvislosti so svojím podnikaním kryté. Všetky uzatvorené poistenia zároveň možno spravovať samostatne v rámci jednej zmluvy, vďaka čomu má klient lepší prehľad v jednotlivých krytiach. Podnikateľom ponúkame i franšízu, čiže krytie škôd aj od vyššej sumy, ktorá by mohla ohroziť ich prevádzku. To má, samozrejme, vplyv na zníženie poistného a podnikateľ tak nemusí robiť kompromisy, ktoré riziko si vyberie.

Je vzhľadom na epidemiologickú situáciu možné uzavrieť poistenie aj na diaľku?

Poistenie je možné uzavrieť aj na diaľku, bez zbytočných otázok pre klienta, bez zbytočných papierov a v prípade potreby aj bez osobného stretnutia.

Ak by sa podnikateľ dostal do dočasných finančných problémov, môže sa dohodnúť napríklad na prerozdelení splátok za poistenie?

Pri dojednávaní poistenia zohľadňujeme potreby podnikateľov, ich reálny finančný tok a, samozrejme, férovosť ceny. Podnikateľom sa vždy snažíme vychádzať v ústrety a umožňujeme im platiť za poistenie v mesačných splátkach, prípadne si cenu prispôsobiť tak, aby zodpovedala ich finančným možnostiam a reálnym potrebám krytia produktu.

Viac informácií o poistení podnikateľov ProFi Extra od poisťovne Generali sa dozviete na https://www.generali.sk/pre-podnikatelov/profi-extra/.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.