projekt poisťovne logo generali

Biely kódex – Dodržiavanie bezpečnosti a rešpektu na svahu

08. 01. 2024

Biely kódex lyžiara nám hovorí o tom ako sa správať na lyžiarskej trati.

Tento mesiac sa venujeme zimným nástrahám, ktoré môžu ovplyvniť vaše zdravie aj peňaženku. Oplatí sa preto nielen v zimných mesiacoch myslieť na riziká, ktoré sa ľahko pritrafia a vykryť ich s poistením občianskej zodpovednosti od Generali.

Čo biely kódex je?

Biely kódex lyžiara je súbor pravidiel a etických zásad, ktoré určujú správanie a bezpečnosť lyžiarov na svahoch. Tento kódex je vytvorený s cieľom minimalizovať riziko nehôd a zranení a zabezpečiť bezpečné prostredie pre všetkých lyžiarov na zjazdovkách.

Cieľom bieleho kódexu lyžiara je vytvoriť bezpečné a zodpovedné prostredie na svahoch, kde lyžiari budú chrániť seba samých a rešpektovať ostatných účastníkov.

Obsahuje niekoľko základných pravidiel, ktoré by mali byť dodržané v lyžiarskych strediskách. Medzi tieto pravidlá patrí dodržiavanie rýchlosti, ohľad na ostatných lyžiarov a ich bezpečnosť, povinnosť urobiť si pred jazdou na svahu kontrolu výstroje a uistiť sa, že máte zvládnuté lyžiarske zručnosti a schopnosti na danú trať.

Zdroje nehôd na svahu

Nehody na svahu môžu nastať z rôznych dôvodov, ktoré sú často spojené s kombináciou viacerých faktorov. Medzi hlavné príčiny patrí:

Nedostatočné skúsenosti lyžiara

Niektorí lyžiari a snowboardisti môžu byť na svahu noví alebo nemajú dostatočné skúsenosti s daným terénom či podmienkami. To často vedie k stratám kontroly nad lyžami či snowboardom.

Nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel 

Ignorovanie a nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel, ako je neprimeraná rýchlosť, nepriateľské správanie voči ostatným lyžiarom alebo jazda mimo vyznačených trás, zvyšuje riziko nehôd.

Nepozornosť

Strata pozornosti môže spôsobiť kolíziu s inými lyžiarmi na svahu. Častú stratu pozornosti na svahu spôsobuje telefonovanie počas jazdy, počúvanie hudby alebo užívanie omamných látok ako napríklad alkohol. Táto nedostatočná pozornosť k okoliu zvyšuje riziko nehodovosti.

Biely kódex a kľúčové bezpečnostné opatrenia na svahu

Bezpečnosť na svahu je prioritou pre každého lyžiara a snowboardistu. Aké opatrenia by sme mali robiť a ako sa správať na svahu s cieľom minimalizovať riziká nehôd?

Vhodná výstroj

Vhodná výstroj na svahu je základom pre bezpečnú a príjemnú jazdu pri lyžovaní. Prilba, ochranná výstroj a správna vrstva oblečenia je základom. Správne zvolená výstroj je kľúčom k pohodlnému zážitku na svahu a pomáha minimalizovať riziko zranení a nepríjemných situácií.

Poistenie

Pri lyžovaní na svahu je dôležité poistenie zodpovednosti za škodu ktoré poskytuje ochranu pred nárokmi vyplývajúcimi z úrazov a škôd na zdraví ľudí. Toto poistenie poskytuje ochranu v prípade, že by ste spôsobili úraz alebo škodu iným lyžiarom alebo osobám na svahu. Zabezpečuje finančnú ochranu a krytie nákladov spojených s nárokom na náhradu škody alebo lekárskej starostlivosti v prípade nehody, čím chráni váš majetok. Zodpovedné poistenie je dôležitou súčasťou prípravy na lyžiarsky výlet a pomáha zabezpečiť bezpečnosť a istotu pre vás aj pre ostatných lyžiarov na svahu.

Dodržiavanie pokynov na trati

Dodržiavanie pokynov na trati pri lyžovaní je zásadné pre bezpečnosť a plynulosť pohybu na svahu. Tieto pokyny často zahŕňajú označenie obtiažnosti trás, bezpečnostné zóny, ale aj vyznačené body na zastavenie či prechod. Ich dodržiavanie minimalizuje riziko nehôd a umožňuje bezproblémový pohyb na svahu.

Lyžiarska etiketa

Táto etiketa zahŕňa ohľad na ostatných lyžiarov, rešpektovanie bezpečnostných značiek a pokynov, ale aj pomoc ostatným v prípade nehody. Dodržiavanie lyžiarskej etikety je dôležité pre zníženie rizika nehôd na svahu.

Ohľaduplnosť k iným osobám

Ohľaduplnosť na svahu zahŕňa rešpektovanie ostatných, dodržiavanie rozumných vzdialeností a dávanie prednosti pri prechádzaní. Ohľaduplnosť k ostatným vytvára prostredie vzájomného rešpektu a bezpečnejšieho pohybu na svahu.

Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy

Každý lyžiar či snowboardista by mal mať dostatočný prehľad. Je dôležité aby lyžiar prispôsobil rýchlosť jazdy na svahu s ohľadom na okolie, koncentráciu ľudí, poveternostným podmienkam a podmienkam terénu. Netreba predceniť svoje schopnosti. Opatrnosť súvisí s nastavením si optimálnej rýchlosti a spôsobu jazdy na svahu.

shutterstock_115041883.jpg

Voľba smeru jazdy

Voľba smeru jazdy na svahu je dôležitá pre bezpečnosť a plynulosť pohybu lyžiarov. Pri voľbe smeru by lyžiar nemal ohroziť pred ním jazdiaceho lyžiara a nenarušiť plynulý pohyb na svahu.

Predbiehanie

Pri predbiehaní platí pravidlo dodržania dostatočnej vzdialenosti od ostatných lyžiarov. Predchádzanie by malo prebiehať po okraji trate, kde je dostatok miesta.

Zastavenie a státie

Lyžiar alebo snowboardista by nemal bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených či neprehľadných úsekoch zjazdovky. Ak lyžiar alebo snowboardista spadne, mal by čo najrýchlejšie opustiť tento priestor. Pri zastavení z akéhokoľvek dôvodu je dôležité vybrať bezpečné miesto mimo hlavnej trate aby neboli ohrození ostatní lyžiari.

Podporme spolu kultúru bezpečnosti na svahu

Podpora kultúry bezpečnosti na svahu je základom každého zodpovedného lyžiara či snowboardistu. Začína rešpektovaním pravidiel a starostlivosťou o ostatných. Podpora tejto kultúry znamená chrániť seba a iných, a vytvára tak priateľské prostredie na svahu.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.