projekt poisťovne logo generali

Čo robiť v prípade nehody na svahu?

16. 01. 2024

Zimné športy ponúkajú zábavu a adrenalín, no spolu s nimi prichádza aj isté riziko úrazov a nehôd na svahu. Bez ohľadu na to, či ste začiatočník alebo skúsený zimný športovec, nehody sa môžu stať komukoľvek. Vedieť, ako reagovať v prípade nehody na svahu, môže byť rozhodujúce pre rýchlu a správnu pomoc. V tomto článku sa pozrieme na to, aké kroky a opatrenia je potrebné urobiť, ak sa ocitnete v nepríjemnej situácii na svahu.

Tento mesiac sa venujeme zimným nástrahám, ktoré môžu ovplyvniť vaše zdravie aj peňaženku. Oplatí sa preto nielen v zimných mesiacoch myslieť na riziká, ktoré sa ľahko pritrafia a vykryť ich s poistením občianskej zodpovednosti od Generali.

Ako postupovať v prípade nehody

Je dôležité vedieť ako reagovať v prípade nehody na svahu. Rýchla reakcia je kľúčová a každý lyžiar by mal poznať základné postupy poskytovania prvej pomoci v prípade zranenia, či nehody na svahu. Kroky pri vzniknutej nepríjemnosti na svahu sú nasledovné:

1. Zostať pokojný

V nečakaných situáciách môže byť ťažké udržať si chladnú hlavu, no kľúčom je zachovať pokoj. Nekontrolujúci pohyb zraneného po nehode môže situáciu výrazne zhoršiť, preto je potrebné konať rýchlo a premyslene.

2. Zabezpečiť miesto nehody

Ak to situácia umožňuje, a nie je to príliš rizikové, pokúste sa vytvoriť bezpečné prostredie na mieste nehody. Zastavte tak, aby ste predišli ďalším kolíziám, či zraneniam.

3. Zavolať záchrannú službu

Zavolať záchrannú službu je kľúčové. Záchranári sú vyškolení na rýchlu a účinnú reakciu v prípade nehody. Čím skôr sa nehoda oznámi záchrannému tímu, tým rýchlejšie príde pomoc.

4. Poskytnúť prvú pomoc

Dýchacie cesty, krvácanie, zranenia chrbtice alebo hlavy sú základné oblasti, na ktoré je potrebné sa sústrediť. Podstatné je zabezpečiť, aby sa stav zraneného nezhoršil.

5. Oznámiť udalosť personálu na svahu

Informovať personál na svahu o nehode je dôležité. Môžu poskytnúť ďalšiu pomoc, a zabezpečiť oblasť okolo miesta nehody.

6. Zachovať dôkazy

Ak je to možné, nechajte miesto nehody nedotknuté, aby vyšetrovatelia mohli zhromaždiť dôkazy o príčinách a okolnostiach nehody.

7. Sledovať situáciu

Po nehode je potrebné zostať informovaný a sledovať situáciu. Neustále si udržujte informácie o stave zranených.

shutterstock_171195527.jpg

Ako zaobchádzať s raneným?

Pri poskytovaní pomoci zranenému na svahu treba dodržiavať niekoľko dôležitých krokov. Ak je zranený pri vedomí, komunikujte s ním, uistite ho, že prichádza pomoc, a podporte ho psychicky. Dbajte na to, aby sa nehýbal, a minimalizoval pohyby. Ak má zranený podozrenie na zlomeninu alebo poranenie chrbtice, neodporúča sa premiestňovať ho. V prípade, že je to nevyhnutné napríklad kvôli bezpečnosti, postupujte veľmi opatrne, a to za pomoci ďalších osôb. Nepodávajte zranenému jedlo alebo nápoje. Poskytovanie pomoci na svahu si vyžaduje opatrnosť, starostlivosť a dodržiavanie pokynov záchranného tímu, ktorý príde na miesto.

Ako postupovať v prípade nehody na svahu v zahraničí?

V prípade nečakaných udalostí na svahoch v zahraničí sa uistite, že ihneď kontaktujete asistenčnú službu. Číslo máte k dispozícii v zmluve o poistení. Nezabudnite si vytvoriť záznam o udalosti spoločne s prevádzkovateľom svahu, a vyžiadajte si kópie všetkých dokumentov súvisiacich s danou situáciou. V prípade že nerozumiete cudziemu jazyku, nepodpisujte to, čomu nerozumiete. Dôležité je mať všetky doklady na bezpečnom mieste. Ak sú svedkovia, uistite sa, že ich výpovede sú zaznamenané a podpísané.

Pri pobyte na svahu sa nehody môžu stať, no prevencia a pripravenosť dokážu urobiť veľký rozdiel v prípade nehody. Bezpečnosť na svahoch je kľúčová, a preto je dôležité uvedomiť si význam poistenia, správneho vybavenia a dodržiavania bezpečnostných pokynov. Buďte opatrní, zodpovední a pripravení, aby ste si užili zimné športy bezpečne.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.