projekt poisťovne logo generali

Ako mať spokojné dieťa. Hry a aktivity na podporu emocionálneho a osobnostného rozvoja dieťaťa

21. 02. 2024

Emocionálny vývin detí predškolského veku je dôležitý. V prvých rokoch života dieťa prechádza základnými emocionálnymi fázami, ako sú radosť, smútok, strach a hnev.

Tento mesiac sa budeme hrať! Práve prostredníctvom hry sa deti postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti, aby sa z nich stali šťastní a úspešní dospelí. A keďže nie každé dieťa má jednoduchý štart do života plný bezstarostnej hry, poisťovňa Generali spustila program Učenie pre život v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net v spolupráci s Úniou materských centier, so snahou pomôcť deťom zo znevýhodnených rodín na Slovensku.

Počas tohto obdobia by sa dieťa malo naučiť identifikovať, vyjadrovať a regulovať navonok svoje emócie. Zdravý emocionálny vývoj dieťaťa v období predškolského veku tvorí základ pre jeho psychickú pohodu a sociálne interakcie.

Ako vplývajú hry na vývoj dieťaťa?

Dieťa venuje hre v predškolskom veku veľa času. Okrem zábavy sa hrou posilňuje jeho kreativita, sociálna interakcia a komunikačné zručnosti. Vďaka hre si deti rozvíjajú koordináciu, učia sa pravidlám a riešeniu problémov. Hry podporujú empatiu, zlepšujú pamäť a koncentráciu, a posilňujú ich motorické schopnosti. Pri hrách sa deti učia byť samostatné a zároveň spolupracovať v tíme. Prostredníctvom interakcií s rodičmi a inými deťmi sa dieťa učí zdieľať, spolupracovať a regulovať svoje emócie.

Tipy na motorické hry pre deti

V predškolskom veku deti začínajú trénovať jemnú motoriku rúk a prstov, ktorá je nevyhnutná pre správne držanie pera a písanie.

Hudobné kreslenie

Postup: Deťom sa pustí hudba jedného žánru, a majú nakresliť obrázok podľa hudby, ktorú počujú.

Deti si začínajú trénovať jemnú motoriku rúk a prstov. Spoznávajú držanie ceruzky a učia sa kresliť. Kreslenie pomáha deťom vyjadriť ich myšlienky a emócie. Rozvíja ich tvorivosť a vizuálne rozpoznávanie.

Tvorivá recyklácia

Postup: Deti si môžu vyrobiť vlastný stojan na ceruzky pomocou skleneného pohára zo zaváranín. Potrebujete na to iba lepidlo, klbko farebného špagátu, rôzne dekorácie a fantáziu.

Deti sa naučia, že recyklovanie nie je len o správnom triedení odpadu ale aj o opätovnom využití vecí pre ďalšie účely. Hra rozvíja zručnosť, jemnú motoriku a umelecký talent u detí.  Taktiež posilňuje u detí vzťah k prírode, a podporuje ich záujem o životné prostredie. Deti sa učia rešpektovať prírodu a starať sa o ňu.

Kreslenie na chodník

Postup: Deti kriedou maľujú a kreslia na chodník alebo betónové plochy.

Táto hra dáva deťom možnosť vyjadriť svoju kreativitu a predstavivosť. Učia sa vyjadrovať svoje myšlienky a emócie prostredníctvom umeleckého prejavu. Kreslením na chodník posilňujú jemnú motoriku rúk a prstov, čo je dôležité pre rozvoj zručností písania.

Hra na kuchára

shutterstock_1703663713.jpg

Postup: Deti si vyskúšajú jednoduché recepty a pripravia si vlastné jedlo pod dohľadom dospelých.

Táto hra podporuje jemnú motoriku a samostatnosť u detí. Učia sa dodržiavať pokyny, ktoré vyplývajú z receptu, a to ich vedie k zodpovednosti. Táto hra prináša nie len zábavu, ale aj príležitosť pre rozvoj kulinárskych zručností a kreativity.

Hry na emocionálnu inteligenciu pre deti

Kartičky emócií

Postup: Potrebujete kartičky s obrázkami na ktorých je vidieť nejaká emócia. Obrázky môžete vystrihnúť z časopisov. Každá karta by mala predstavovať konkrétny emocionálny stav. Deti majú za úlohu určiť, aké emócie sú na kartičke zobrazené, a diskutovať o situáciách pri ktorých sa tieto emócie môžu objaviť.

Táto zábavná a interaktívna aktivita pomáha deťom lepšie pochopiť a vyjadriť svoje emócie. Poskytuje deťom priestor na uvedomenie si a pochopenie rôznych aspektov emócií. Pomáha im lepšie identifikovať vlastné emócie, ako aj emócie iných ľudí.

Loptička prianí

Postup: S deťmi sa posadíte do kruhu a navzájom si hádžete loptičku. Dieťa, ktoré hodí loptičku inému dieťaťu vyjadrí svoje želanie. Malo by to byť niečo konkrétne, napríklad: “Želám si, aby som sa naučil hrať na gitare.” Po tom, ako dieťa vyjadrí svoje želanie posunie loptičku ďalšiemu.

Hra je zábavná a veľmi kreatívna. Podporuje u detí predstavivosť, pretože ich podnecuje k premýšľaniu o svojich želaniach a snoch. Aktivita pomôže deťom vcítiť sa do života druhých a spoločne odhaľujú čo im urobí najväčšiu radosť.

Maľba radostí

Postup: Deti by mali vedieť svoju radosť namaľovať. Deti si spoločne namaľujú obrázok radostí a potom sa o ňom spoločne rozprávajú.

Hra podporuje sebapoznávanie a tvorivosť. Týmto spôsobom sa deti učia rozpoznávať a vyjadrovať svoje pocity a emócie. Rovnako sa dá využiť aj pri akejkoľvek inej emócii – smútku, hneve či strachu. Tento spôsob môže pomôcť deťom naučiť sa zvládať emócie, vypustiť ich bezpečným spôsobom a rozprávať sa o nich.

Hra s bábätkami

Deti ktoré sa hrajú s bábätkami sa učia preberať zodpovednosť za inú bytosť a prejavujú starostlivosť a empatiu. Taktiež v sebe rozvíjajú materské vlohy ktoré sú veľmi dôležité v neskoršom veku. Hra posilňuje jemnú motoriku a koordináciu detí, keďže musia manipulovať s bábätkami a rôznymi predmetmi, ako sú oblečenie alebo doplnky. Hra s bábätkami je nielen zábavná, ale aj vzdelávacia a prispieva k celkovému rozvoju detí vo viacerých oblastiach.

Zmyslové hry pre deti

Kde to bolo?

Postup: Dieťa si sadne na podložku a zatvorí si oči. Rodič sa dotkne dieťaťa prstom, na piatich miestach jeho tela. Úlohou je, aby dieťa vymenovalo všetky miesta na ktorých sa ho rodič dotkol v správnom poradí.

Cieľom hry je rozvoj koncentrácie u dieťaťa. Hra precvičuje pamäť a posilňuje zmyslové vnímanie.

Chôdza naslepo

Postup: Deti sa snažia prejsť určenú trasu so zatvorenými očami, pričom ich ostatní navigujú.

Keď deti prechádzajú trasu naslepo, musia sa spoliehať na svoj sluch a rovnováhu. Táto hra posilňuje ich zmysly a koordináciu. Deti sa učia spolupracovať a dôverovať svojim spoluhráčom, ktorí ich vedú po trase.

Zbieranie a objavovanie prírodných materiálov

shutterstock_2257144699.jpg

Postup: Deti hľadajú a zbierajú rôzne prírodné materiály, napríklad listy, kamene alebo palice. Z materiálov následne vyrábajú nástenky alebo herbáre.

Zbieranie prírodných materiálov je činnosť, ktorá deťom umožňuje objavovať a spoznávať prírodu. Táto hra je nielen zábavná, ale aj vzdelávacia, pretože deti sa učia rozpoznávať rôzne druhy rastlín, minerálov a skúmajú rozmanitosť prírodného prostredia.

Komunikačne hry pre deti

Príbehy z kociek

Postup: Deti hádžu s kockami na ktorých sú rôzne obrázky, a na základe nich vytvárajú vlastný príbeh.

Hra podporuje jazykové zručnosti detí tým, že ich podnecuje k rozprávaniu príbehov a hľadaniu slov pre opis obrázkov na kockách. Stimuluje kreativitu a predstavivosť detí, pretože musia vymýšľať príbehy na základe náhodných obrázkov.

Napodobňovanie zvukov zvierat

shutterstock_2106405722 2.jpg

Postup: Deti sa snažia napodobniť rôzne zvuky zvierat a ostatní ich hádajú.

Učíte vaše dieťa ako robí havko alebo mačička? Keď deti napodobňujú zvuky zvierat, pracujú s rôznymi zvukmi, čo posilňuje ich slovnú zásobu a schopnosť artikulovať. Okrem toho sa deti učia rozlišovať rôzne zvuky a priraďovať ich ku konkrétnym zvieratám, čo rozvíja ich pozorovacie schopnosti.

Hudba sveta

Postup: Deti počúvajú hudbu z rôznych kultúr a skúmajú hudobné nástroje používané v hudbe.

Cieľom je naučiť deti rozlišovať hudobné nástroje. Počúvanie hudby z rôznych kultúr posilňuje schopnosť vnímania u detí. Naučia sa tak rôzne rytmy a melódie, čo podporuje kreativitu.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.