projekt poisťovne logo generali

Poznáte vzdelávaciu metódu Montessori? Podporuje samostatnosť a zvedavosť u detí

15. 02. 2024

Zvažujete pre svoje dieťa jedinečný typ vzdelávania, vďaka ktorému by sa z neho mohol stať inovátor? ✅ Odpoveďou by mohla byť stále populárnejšia metóda Montessori.

Tento mesiac sa budeme hrať! Práve prostredníctvom hry sa deti postupne učia rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti, aby sa z nich stali šťastní a úspešní dospelí. A keďže nie každé dieťa má jednoduchý štart do života plný bezstarostnej hry, poisťovňa Generali spustila program Učenie pre život v rámci celosvetovej iniciatívy The Human Safety Net v spolupráci s Úniou materských centier, so snahou pomôcť deťom zo znevýhodnených rodín na Slovensku.

V čom spočíva vzdelávacia metóda Montessori?

Metóda Montessori predstavuje alternatívny prístup k vzdelávaniu, ktorý sa usiluje o zapojenie detských zmyslov a prirodzenej zvedavosti. Deti môžu byť samé sebou a učiť sa vlastným tempom – prakticky od narodenia až do 6 rokov. Tento prístup kladie dôraz na samostatnosť, sociálnu interakciu a učenie sa skúsenosťou.

V triede Montessori učitelia detí nevyučujú, ale vedú ich k objavovaniu toho, čo ich zaujíma. Táto sloboda u malých detí podporuje skúmanie a samostatné učenie sa.

Zaujímajú vás iné vzdelávacie metódy? Viac informácií nájdete tu.

Vyučovacie techniky v rámci metódy Montessori

Metóda Montessori sa venuje piatim hlavným oblastiam učenia sa:

  1. Praktický život: Úlohou dospelých je to, aby dieťa vlastnými silami a svojim tempom získalo nové praktické vedomosti a schopnosti, pričom sa mu vytvoria tie najlepšie podmienky.
  2. Zmyslové vzdelávanie: Táto oblasť sa zameriava na stimulovanie zmyslov detí a prehlbovanie ich vnímania a poznávania. Rozvíja sa vnemovými aktivitami, ktorými sa môžete inšpirovať v mnohých montessori článkoch a príručkách.
  3. Jazykový rozvoj: Táto oblasť podporuje osvojovanie si rodného jazyka a rozvíjanie komunikačných zručností.
  4. Matematika: V tejto oblasti deti objavujú matematické koncepty konkrétnym spôsobom. Učia sa počítať a narábať s číslami s rôznymi pomôckami, ako sú paličky, koráliky a počítadlá.
  5. Kultúrne témy: V rámci tejto oblasti deti spoznávajú umenie, geografiu, históriu a prírodné vedy. Metóda Montessori deti učí vážiť si rozmanitosť a previazanosť života na Zemi. Spája štúdium kontinentov a kultúr s objavovaním umenia, prírodných vied, geografie a histórie.

Základne princípy metódy Montessori

Metóda Montessori sa od iných výchovných metód odlišuje v týchto hlavných princípoch:

1. Rešpektovanie volieb a hraníc detí – deti si môžu vybrať aktivity a materiály, s ktorými chcú pracovať, a určiť si vlastné tempo učenia. Tento prístup podporuje nezávislosť a samoreguláciu detí a učí ich rozpoznávať a rešpektovať vlastné hranice a hranice iných.

2. Učenie kráča ruka v ruke s praxou – deti sa učia prostredníctvom hmatových a manipulačných aktivít, ktoré im pomáhajú lepšie pochopiť abstraktné pojmy. Tento prístup podporuje rozvoj motoriky, koordinácie a vnímania.

3. Prostredie poskytuje podporu, no nepozná odmeny či tresty – prostredie je navrhnuté tak, aby podporovalo prirodzenú túžbu detí učiť sa a objavovať. Neexistujú tu žiadne tradičné odmeny ani tresty. Namiesto toho je prostredie prispôsobené potrebám a vývojovej úrovni detí a umožňuje im učiť sa prostredníctvom ich vlastných skúseností a interakcií s materiálmi.

4. Sústredenie dieťaťa by sa nemalo prerušovať – Montessori metóda uznáva dôležitosť sústredeného času pre deti. Keď sú deti ponorené do činnosti, nemali by byť vyrušované. To pomáha rozvíjať ich schopnosť sústrediť sa a ponoriť sa do úlohy na dlhší čas.

5. Deti motivuje ich vlastná zvedavosť – Deti sa môžu venovať svojim záujmom a rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti vlastným tempom. Motivácia k učeniu je vonkajšia, vychádza z prirodzenej zvedavosti detí a ich túžby objavovať a učiť sa nové veci.

6. Učitelia a rodičia sú iba spoločníci dieťaťa a ich úlohou je poskytovať mu oporu – Úlohou dospelého v Montessori vzdelávaní je byť sprievodcom a podporovateľom, nie tradičným “učiteľom”.

Metóda Montessori je známa inovatívnym prístupom k predškolskému a školskému vzdelávaniu, pričom si získava širokú podporu medzi rodičmi a predškolskými zariadeniami aj na Slovensku.

Učenie pre život

Učenie pre život je názov bezplatného programu poisťovne Generali a Únie materských centier. Jeho cieľom je práve prostredníctvom Montessori metódy rozvíjať potenciál detí vo veku 0 – 6 rokov tak, aby sa v budúcnosti plnohodnotne začlenili do spoločnosti a mali možnosť splniť si svoje sny.

Viac sa o programe dozviete na www.ucenieprezivot.sk.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.