projekt poisťovne logo generali

Radíme: Čo všetko kryje životné poistenie v súvislosti s koronavírusom?

24. 04. 2020

Poisťovne zaznamenávajú v týchto dňoch množstvo dopytov klientov na krytie ich poistenia v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19. Podľa štatistík poisťovne Generali sa najviac otázok klientov týka najmä životného poistenia a prípadného plnenia v súvislosti s koronavírusom.

Prinášame preto prehľad všetkých poistení a pripoistení životného poistenia, z ktorých majú klienti poisťovne Generali v prípade ochorenia na koronavírus nárok na poistné plnenie. Pripomíname, že niektoré poisťovne môžu mať epidémiu alebo pandémiu vo výlukách poistného krytia, preto ak máte uzatvorené životné poistenie v inej poisťovni, v prípade záujmu sa informujte o jej krytí týchto situácií. Zároveň pripomíname, že poisťovňa Generali nemá epidémiu alebo pandémiu spôsobenú vírusovým ochorením COVID-19 vo výlukách.

Poistenie práceneschopnosti

Ak máte v rámci svojho životného poistenia uzatvorené aj poistenie práceneschopnosti a ochoriete na vírusové ochorenie COVID-19, môžete od poisťovne požadovať poistné plnenie z tohto poistenia, a to po celú dobu, počas ktorej ste boli z dôvodu ochorenia na koronavírus práceneschopní. Nárok na plnenie vzniká, pokiaľ je dĺžka práceneschopnosti v dôsledku ochorenia COVID-19 dlhšia ako karenčná doba, ktorú máte v poistení dojednanú.
V rámci poistenia práceneschopnosti je však potrebné rozlišovať medzi potvrdeným ochorením na koronavírus a karanténou z dôvodu podozrenia na prítomnosť ochorenia. Ak sa totiž nachádzate v karanténe z dôvodu podozrenia alebo možného výskytu koronavírusu, ale prítomnosť vírusu u vás nebola potvrdená, nárok na náhradu ušlej mzdy z poistenia práceneschopnosti nemáte.

Poistenie hospitalizácie

V súvislosti s ochorením na koronavírus môžete požadovať poistné plnenie aj z poistenia hospitalizácie, a to v prípade, ak máte v rámci životného poistenia pripoistenú hospitalizáciu a z dôvodu ochorenia na koronavírus budete hospitalizovaní v zdravotníckom zariadení. Za každý deň pobytu v zdravotníckom zariadení následkom ochorenia na koronavírus môžete požiadať o vyplatenie poistného plnenia aj z tohto krytia a poistné plnenie vám bude riadne vyplatené.

Ošetrovné

Pri nároku na poistné plnenie sa poisťovňa Generali v súvislosti s aktuálnou situáciou rozhodla pre proklientský krok. Rodičom, ktorí v dôsledku ochorenia dieťaťa na potvrdenú infekciu COVID-19 zostanú doma toto dieťa ošetrovať, vyplatí poisťovňa Generali poistné plnenie z poistenia ošetrovného, a to aj napriek tomu, že v zmysle osobitých poistných podmienok by klient na takéto poistné plnenie nárok nemal.

Poistenie kryjúce riziko smrti

Poisťovňa Generali nemá epidémiu alebo pandémiu vo výlukách z poistného krytia. To znamená, že ak dôjde následkom ochorenia COVID-19 k úmrtiu klienta, ktorý mal uzatvorené poistenie kryjúce riziko smrti, poistné plnenie bude riadne vyplatené pozostalým, ktorých klient určil v poistnej zmluve.

Zdravotnícki pracovníci v prvej línii, ako sú lekári, zdravotné sestry a záchranári, vystavujú v týchto dňoch viac ako kedykoľvek predtým svoj život a zdravie veľkému riziku – možnej nákaze koronavírusom. Poisťovňa Generali sa ich rozhodla v boji s nebezpečným vírusom podporiť a všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú v poisťovni aktuálne poistení, poskytne automaticky a úplne bezplatne mimoriadnu kompenzáciu k ich životnému poisteniu.
Viac sa o mimoriadnej kompenzácii dozviete v rozhovore s Petrom Koštiválom, riaditeľom personálneho poistenia poisťovne Generali, ktorý vám prinesieme čoskoro.

Nemáte uzatvorené životné poistenie a máte oň záujem? Teraz si ho môžete uzatvoriť aj na diaľku bez potreby osobného kontaktu či návštevy lekára. Poisťovňa Generali totiž v týchto dňoch spustila novinku, a to akceptáciu zmluvy životného poistenia jeho zaplatením. Stačí, ak kontaktujete nášho sprostredkovateľa, ktorý si s vami dohodne termín videohovoru alebo klasického telefonického hovoru a na základe vašich potrieb vám pripraví ponuku životného poistenia na mieru. Následne si ju spoločne prejdete a ak so znením poistnej zmluvy budete súhlasiť, zašleme vám na váš e-mail návrh poistnej zmluvy, ktorú je potrebné zaplatiť do 5 dní odo dňa vytvorenia návrhu. Poistná zmluva vchádza do platnosti dňom jej zaplatenia a namiesto podpisu slúži akceptácia platbou – čiže poistník vyjadrí súhlas s uzatvorením poistenia úhradou poistného.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.