projekt poisťovne logo generali

Životné poistenie sa postará o vás, domácnosť aj o domáceho miláčika

15. 10. 2020

Životné poistenie už v dnešnej dobe nie je len o finančnej ochrane vás a vašich blízkych v prípade neočakávaných udalostí, ale poskytuje aj širokú ponuku asistenčných služieb, ktoré zabezpečia a uhradia potrebnú pomoc. Napríklad, ak sa pre úraz alebo pre chorobu nemôžete pohybovať, s domácimi prácami a so záhradou vám pomôže poistenie - a to ocenia aj ľudia vo vyššom veku.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému ľudom v elegantnom veku. Spolu s odborníkmi sa venujeme témam seniorského zdravia, vitality, pohody a skvalitnenia ich života, pri príležitosti spustenia predaja životného poistenia pre seniorov od 55 rokov, ktoré ako jediné na trhu ponúka poisťovňa Generali.

V prípade životného poistenia pre seniorov od poisťovne Generali môžu klienti využiť pomoc so starostlivosťou o záhradu, domácnosť či o domáceho miláčika, ak sa z dôvodu úrazu alebo choroby nemôžu samostatne pohybovať. „Aktívni seniori sú rizikovou skupinou, čo sa týka úrazu. Napríklad už vo veku 65 – 74 rokov končí následkom pádu v nemocnici približne každý tretí senior a vo veku 75 – 84 rokov dokonca až 40 % z nich. Vo vyššom veku totiž môže aj ľahší úraz spôsobiť výrazné obmedzenie pohybu a s tým spojenej samostatnosti človeka. V porovnaní s mladšími ročníkmi zároveň trvá omnoho dlhšie, než sa úrazové poškodenie svalov, šliach alebo kostí u seniorov úplne zahojí,“ upozorňuje Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

Tretina seniorov žije sama

Navyše, mnohí seniori žijú sami, často veľmi vzdialení od svojich najbližších, ktorí by im mohli byť v prípade potreby k dispozícii. Podľa prieskumu Európskej komisie Ľudia v EÚ: Kto sme a ako žijeme? tvorí priemerne až 13,4 % domácností v rámci krajín Európskej únie jedna osoba vo veku 65 rokov a viac. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat žila vlani dokonca až tretina ľudí starších ako 65 rokov osamote. V prípade týchto osôb je tak pomoc pri ich dlhšej imobilite nevyhnutná. Životné poistenie od poisťovne Generali je špeciálne vyvinuté práve pre potreby seniorov. „Ak sa v dôsledku úrazu alebo liečenia choroby poistený klient stane imobilným, bude odkázaný na pomoc iných alebo mu lekár nariadi pokoj na lôžku, životné poistenie mu pomôže s bežnými prácami v domácnosti, so starostlivosťou o domáce zviera, s nákupmi bežných domácich potrieb, narúbaním dreva v jesennom období, odhrnutím snehu počas zimy a s mnohým iným,“ vymenúva Peter Koštival z poisťovne Generali.

Senior môže tieto služby využiť až 5-krát ročne, pričom v rámci jednej poistnej udalosti sa môže na asistenčné služby obrátiť 4-krát. To znamená, že ročne môže požiadať o pomoc dohromady až 20-krát a pomoc v domácnosti môže výhodne kombinovať podľa svojich potrieb. Okrem pomoci so starostlivosťou o domácnosť môže senior využiť aj kompenzáciu za nadštandardné ubytovanie v nemocnici. „Poistenému seniorovi preplatíme náklady na nadštandardné ubytovanie v nemocničnom zariadení až do výšky 35 eur na deň. Klient sa tak môže zotavovať z ochorenia alebo z úrazu v príjemnejšom prostredí,“ hovorí Peter Koštival.

shutterstock_1303665994.jpg

Zamerané na potreby seniorov

Nové životné poistenie zamerané špeciálne na potreby seniorov však poskytuje omnoho viac. Generali ako jediná poisťovňa ponúka seniorom jedinečné doživotné poistenie pre prípad smrti s možnosťou mimoriadnych vkladov. „Do poistenia môže klient na špeciálny účet vkladať mimoriadne poistné, ktoré sa bude zhodnocovať pomocou Generali konzervatívnej investičnej stratégie. Tá je navrhnutá tak, aby zabezpečila stabilný výnos pri čo najnižšej miere podstupovaného rizika. Z vytvoreného špeciálneho účtu môže klient vyberať prostriedky podľa potreby až do jeho vyčerpania,“ vysvetľuje Peter Koštival.

Životné poistenie pre seniorov poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti a slúži na zabezpečenie pozostalých či na zabezpečenie pohrebu. Navyše, ak dôjde k úmrtiu pri úraze, vyplatená je až trojnásobná poistná suma. Senior si môže navyše poistiť aj širokú škálu pripoistení. V poistení trvalých následkov úrazu sa uplatňuje aj tzv. progresia, čiže čím vážnejší úraz, tým vyššie poistné plnenie. Pri skutočne vážnych úrazoch, ktoré zanechajú trvalý následok v rozsahu 100 %, sa klientovi vyplatí až 5-násobok poistnej sumy. „Keby klient následkom úrazu prišiel napríklad o obličky a mal by uzatvorené poistenie s poistnou sumou 10 000 eur, vďaka progresii by sme mu vyplatili až  50 000 eur,“ vysvetľuje Koštival.

Ako bonus k poisteniu získavajú klienti užitočný príspevok až do výšky 300 eur, ktorý môžu využiť na nákup výživových doplnkov, rehabilitáciu či na prenájom a zapožičanie zdravotníckych pomôcok. „Veľkou výhodou tohto poistenia je najmä jeho doživotná poistná doba, čiže poistenie zaniká až úmrtím, a to aj po dosiahnutí hranice 75 rokov. Bežné krytie životného poistenia totiž práve dovŕšením 75. roku života zaniká,“ upozorňuje Peter Koštival z poisťovne Generali. V prípade životného poistenia pre seniorov od Generali je poistná ochrana na doplnkových poisteniach až do 85. roku života a pri poistení pre prípad smrti dokonca doživotná, čiže bez vekového obmedzenia.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.