projekt poisťovne logo generali

Orientácia v sociálnych interakciách: Ako podporiť svoje dieťa

29. 09. 2023

Cielený tréning sociálny zručnosti je v dnešnom prepojenom a digitalizovanom svete dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Spolunažívanie v komunitách a kolektívoch si vyžaduje osvojenie si určitých sociálnych a emocionálnych kompetencií. Vďaka tomu dokáže jednotlivec napĺňať svoje potreby ale zároveň vyhovieť a rešpektovať potreby iných ľudí.

Sociálne zručnosti je možné začať trénovať od 4 mesiacov kedy dieťa začína prejavovať záujem o komunikáciu so svojím okolím. O tom, ako rozvíjať osobnosť dieťaťa vo veku 0-6 rokov sme už článok napísali. V tomto článku sa budeme venovať najdôležitejšiemu obdobiu vo formovaní sociálnych interakcií a to je obdobie 1. stupňa základnej školy (deti vo veku 6 – 11 rokov).

Prečo práve deti mladšieho školského veku?

Podľa štúdie z roku 2013 Tréning sociálnych zručností ako metóda prevencie problémového správania detí mladšieho školského veku”, ktorej autorkou je Mgr. Ivana Paceková, deti v tomto veku nie sú schopné odhadnúť vlastné schopnosti, znalosti a kompetencie. Dôsledkom toho je časté ukotvenie na jednom spôsobe riešenia aj to aj napriek tomu, že sa opakovane ukázalo ako neúčinné. Práve nezvládnutie tohto obdobia vývinu dieťaťa môže výrazne sťažiť ďalší psychický vývoj a zároveň môže dieťa nadobudnúť pocit mennej cennosti. Práve v tomto veku sa vyskytuje potreba dieťaťa si overovať svoje schopnosti a možnosti. Pozitívna skúsenosť podporí sebavedomie a naopak zlyhanie (a najmä opakované) môže viesť až ku strate sebavedomia a pocitom menejcennosti.

Vstupom do školy sa dieťa učí mnohým sociálnym kompetenciám ako je nadväzovanie nových kontaktov, komunikácia na úrovni rovnocenných partnerov alebo snaha dosiahnutia sympatií u svojich spolužiakov s cieľom vytvárania si kamarátskych vzťahov.

V tomto momente začína do výchovy a rozvoja dieťaťa vo veľkej miere zasahovať okolie (napr. spolužiaci alebo rovesníci v krúžkoch či susedstve) ale aj iný dospelí napríklad učitelia a vychovávatelia. Ako môžeš teda ty formovať sociálne zručnosti tvojho dieťaťa ako rodič?

6 aktivít s dieťaťom na rozvoj sociálnych zručností

1. Rozprávajte si príbehy

Vyhraďte si každý deň priestor kde si prerozprávate čo ste v daný deň zažili. V tom, kto začne prvý sa môžete striedať. V momente keď rozpráva  dieťa, daj si pozor aby si mu neskákal/-a do rečí. Je úplne normálne, že bude pri svojom rozprávaní odbáčať od témy. Nechaj ho dorozprávať a potom ho správne položenou otázkou naveď späť k hlavnému príbehu. Je dobré, ak dieťa opisuje svoj deň chronologicky od momentu kedy sa zobudilo až po čas vášho rozhovoru. Okrem faktických informácií sa snaž svojimi otázkami zistiť ako sa v daných momentoch cítilo. Keď sa dostaneš na rad ty, tak vo svojom príbehu sa snaž zamerať nie len na informácie ale takisto aj na tvoje pocity a emócie. Nezabudni zdôrazniť situácie, kde si aplikoval/-a základy slušného správania ako pozdravenie, poprosenie a poďakovanie. Neboj sa rozprávať aj o negatívnych situáciách a emóciách a popíš, ako si ich zvládol/-la.

shutterstock_179321840.jpg

2. Ukážte si, aká je dôležitá reč tela

Cvičte s dieťaťom očný kontakt a úsmev. Ak je dostatočne staré na to, aby to pochopilo, požiadaj ho, aby o niečom hovorilo, pričom ty používaj zlú reč tela. Môže ísť o prekrížené ruky, odvracanie pohľadu alebo vrtenie sa. Opýtaj sa ho, ako sa pri tvojom konaní cítilo. Potom mu ukáž správnu reč tela. Striedaj ich. Rozoznávanie rôznych emócií spätých s rečou tela alebo mimiky môžete trénovať aj prostredníctvom mnohých hier. Vysvetli dieťaťu, čo je to osobný priestor a ako ho rešpektovať.

3. Nauč ho deliť sa

Je normálne, že tvoje dieťa sa nerado delí o svoje hračky. V tomto veku je zamerané najmä na napĺňanie svojich potrieb. Klinická psychologička Angharad Rudkinová v knihe “Čo si myslí moje dieťa” hovorí, že ak sa dieťa nechce podeliť o hračku s iným dieťaťom, najhoršia vec čo môže rodič spraviť je mu ju za trest nasilu vziať a dať ju inému dieťaťu. Zväčší totiž len jeho obavu, že mu niekto iný zoberie jeho veci. Ak ho teda budeš učiť deliť sa pod hrozbou trestu, stane sa len viac majetnícke. Namiesto toho skús navrhnúť výmenu hračky, kedy si deti svoje hračky požičajú navzájom. Dobrým prístupom môže byť to, keď mu vysvetlíš ako sa jeho kamarát môže cítiť a ako mu spraví radosť keď sa s ním podelí. Keď sa podelí, snaž sa ho za to vždy pochváliť a to aj v prípade, ak to bolo pre neho jednoduché. Určite choď príkladom. S partnerom/partnerkou si pred dieťaťom pravidelne požičiavajte veci a pritom nezabudnite na základy slušného správania – poprosiť a poďakovať.

shutterstock_1034042533.jpg

4. Hrajte role

Hranie rolí je skvelá zábava pre celú rodinu. Vyberte si situáciu, rozdeľte si role a snažte sa navzájom interagovať ako v skutočnom svete. Následne si role vymeňte aby si každý vyskúšal tú istú situáciu z viacerých uhlov. To naučí dieťaťu empatii. Neskôr môžete vybrať emočne náročnejšie situácie ako napríklad stretnutie s človekom bez domova ale stretnutie s človekom, ktorým má telesný hendikep.

5. Nauč ho prehrávať a vyhrávať

V dnešnej súťaživej dobe a snahe svetu ukázať len úspechy je dôležité deti naučiť prijať prehru. Aj o tom je totiž život. Naučiť dieťa prehrávať je dôležité aby sa dokázalo správne vyrovnať s tlakom okolia a nepodľahnúť mu. V prípade starších detí je vhodné ich viesť aj k sebareflexii. Ak sa niečo nepodarí, je dôležité rozobrať tento neúspech na menšie časti, identifikovať si chyby a povedať si ako sa im v budúcnosti vyhnúť.

Naučiť sa prijať výhru je však nemenej dôležité. Je dôležité aby dokázalo dieťa prijať výhru s pokorou, potriasť ruku súperovi a nepovyšovať sa nad ostatných. Súčasťou tohto tréningu môže byť aj akceptácia komplimentu alebo pochvaly.

6. Prihlás ho na krúžok

Krúžok alebo kolektívny šport je skvelý spôsob ako dieťa môže interagovať s inými deťmi v novom prostredí. Zatiaľ čo v škole sa stretáva najmä s rovesníkmi, v prípade krúžkov a športových kolektívov môže dôjsť do kontaktu s o niekoľko rokov staršími alebo mladšími deťmi. Vďaka tomu bude mať viac podnetov pre svoj rozvoj sociálnych zručností. Počas letných prázdnin môžeš využiť ponuku detských táborov, kde sa dieťa môže rozvíjať niekoľko dní a postupne sa naučiť samostatnosti.

 

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.