projekt poisťovne logo generali

CEO spoločnosti UVD Robots ApS Per Juul Nielsenom v rozhovore o robotoch zachraňujúcich životy, ktoré využíva už aj 5 slovenských nemocníc

30. 06. 2020

Per Juul Nielsen riadi spoločnosť, ktorá sa vývoju špecializovaných germicídnych robotov venuje už viac ako 6 rokov. Za ten čas sa ich roboty stali neoddeliteľnou súčasťou pri zabezpečovaní vysokých hygienických štandardov v nemocničných zariadeniach po celom svete. Teraz päť špičkových robotov vďaka poisťovni Generali našlo svoj nový domov v piatich slovenských nemocniciach, kde budú pomáhať nielen aktuálne v boji s koronavírusovou infekciou, ale aj v budúcnosti pri zabezpečovaní lepších hygienických podmienok.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu, v ktorom sa spolu s odborníkmi venujeme rôznym pracovným témam a vplyvu práce na naše zdravie pri príležitosti spustenia predaja jedinečného životného poistenia, ktoré ako jediné na trhu ponúka len poisťovňa Generali a je prispôsobené rizikám vyplývajúcim z povolania a záľub.

Vaša materská firma sa už dlhodobo zaoberá vývojom rôznych typov robotov. Prečo ste sa rozhodli vyvinúť práve tento druh UVD robota, ktorého úlohou je dezinfikovať priestory v nemocenských zariadeniach?

Celý projekt začal v roku 2014 v Dánsku a predchádzala mu skutočnosť, že v dánskych nemocniciach bolo vysoké percento pacientov nakazených nozokomiálnou infekciou. Ide o infekciu, ktorú pacient pred príchodom do nemocnice nemal a  nakazil sa ňou práve počas návštevy nemocnice. Je to obrovský problém nielen v Dánsku, ale na celom svete. Len v rámci európskych krajín máme štatistiky, ktoré hovoria o tom, že následkom takejto pridruženej infekcie zomiera každoročne približne 100 000 ľudí. Dánska vláda sa preto rozhodla vyhlásiť tender, do ktorého pozvala inovatívne technologické firmy, so zadaním priniesť nové moderné riešenie na zníženie nozokomiálnej infekcie v nemocniciach. Naša materská spoločnosť Blue Oceans – technologická firma zameraná na robotiku – vyhrala tender a v roku 2014 začala pracovať v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou v Odense (OUH) na vývoji tohto robota.

Ako dlho trval vývoj robota do jeho dnešnej finálnej podoby?

Vývoj UVD robota trval 4 roky. Počas tohto obdobia sa veľmi veľa testovalo, skúšali sa rôzne technológie až sme nakoniec prišli s nápadom využiť UVC žiarenie, o ktorom bolo známe, že je veľmi efektívne pri ničení baktérií a mikróbov. Problémom však boli šedé zóny, ktoré vznikajú na miestach, kam UVC žiarenie nedosiahne. Ide napríklad o priestor v miestnosti, ktorý prekrýva stolička, posteľ alebo iný predmet, a tieto šedé zóny tak UVC žiarenie nevydezinfikuje. Vznikol teda nápad umiestniť UVC žiarenie na mobilného robota, ktorý ho bude presúvať po celej miestnosti aj za jednotlivé predmety a tým pádom nebudú vznikať tieto nevydezinfikované  šedé  zóny. To bola nosná myšlienka projektu a následne sme podnikli veľké množstvo testov, aj tých mikrobiologických na čele s profesorom Hansom Jørnom Kolmosom a jeho tímom expertov. Na konci roka 2017 sme boli s celým vývojom hotoví a mali sme pripravenú  aj kompletnú  dokumentáciu, takže v roku 2018 získal robot CE certifikát a následne sme začali s predajom. Náš UVD robot je tak výsledkom niekoľkoročnej spolupráce dánskeho zdravotníctva, univerzitnej nemocnice a špičkovej technologickej firmy.

Vývoj UVD robota trval 4 roky. Počas tohto obdobia sa veľmi veľa testovalo, skúšali sa rôzne technológie až sme nakoniec prišli s nápadom využiť UVC žiarenie, o ktorom bolo známe, že je veľmi efektívne pri ničení baktérií a mikróbov.

Boli ste prví na trhu alebo už niečo podobné vo svete existovalo?

Sme prvá  spoločnosť, ktorá  takého niečo priniesla na trh. Odkedy začala epidémia koronavírusu, objavilo sa veľké množstvo menších firiem, ktoré sa snažia napodobniť našu technológiu.  Berieme to však ako daň za úspech. Jednoducho, keď ste v niečom dobrý, snažia sa vás napodobňovať. Tento trend vidíme na rôznych trhoch – špeciálne v Ázii, kde sa nás snažia kopírovať, no, samozrejme, snažíme sa s tým bojovať. Naša spoločnosť však má vysoké štandardy, sme svetový inovátor a najznámejšia značka v rámci UVC dezinfekčných zariadení.

uvd robots 3.jpg

Je o UVD roboty vo svete veľký záujem? Kde všade už vaše roboty dezinfikujú? 

Prvého robota sme predali na jar 2018, odvtedy rastieme, a to dramaticky. Predávame v Ázii, na blízkom východe, v Európe a pred 6 mesiacmi sme začali naše roboty predávať aj v USA. Momentálne predávame vo viac ako 60 krajinách sveta. Rapídne sme rástli od začiatku, ale odkedy začala korona epidémia v Číne v januári tohto roka, kontaktovali nás viaceré čínske spoločnosti, ktoré mali záujem o nášho UVD robota, aby im pomohol v boji  s vírusom v čínskych nemocniciach. Oslovili nás aj známe novopostavené nemocnice v čínskom epicentre Wu-chan, aj tam využívajú našich robotov. No a od februára každý týždeň dodávame do Číny množstvo robotov. Zvýšený záujem o UVD robotov s príchodom koronavírusu sme zaznamenali taktiež v Taliansku, kde už s našimi robotmi majú  pozitívne skúsenosti. S pomocou robotov chceli ochrániť nielen pacientov, ale aj samotných lekárov a zdravotníckych zamestnancov, keďže práve mnohí z nich boli nakazení.

Zvýšený záujem o UVD robotov s príchodom koronavírusu sme zaznamenali taktiež v Taliansku, kde už s našimi robotmi majú  pozitívne skúsenosti.

Čo oceňujú nemocnice na vašich robotoch a na akých oddeleniach ich využívajú?

Oceňujú, že robot pomáha nemocnici zlepšovať hygienu prostredia a znižovať infekcie. Uvediem niekoľko príkladov, kde sú roboty v nemocniciach veľmi využívané. V prvom rade sú to oddelenia špecializované na liečbu rôznych druhov rakoviny. Ľudia, ktorí majú rakovinu majú oslabený imunitný systém, sú tak veľmi zraniteľní a akákoľvek, aj minimálna, infekcia je pre nich veľmi nebezpečná. Nemocnice preto musia udržiavať tieto priestory čo najviac čisté, takže práve na týchto oddeleniach sú  UVD roboty veľmi žiadané. Ďalšou oblasťou sú operačné sály, keďže pri operáciách vzniká vždy veľké riziko infekcie. Roboty tu využívajú na dezinfekciu medzi jednotlivými operáciami alebo na konci dňa, keď je potrebné vydezinfikovať celý priestor operačnej sály. Treťou oblasťou, kde je riziko druhotnej infekcie veľmi vysoké, sú Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) – aj tu sa nachádzajú veľmi zraniteľní pacienti, a preto je tu potrebná maximálna hygiena.

uvd robots.jpg

Hygiena je nevyhnutná všade, nielen v nemocniciach. Práve toto obdobie prinútilo prehodnotiť všetkých, akým spôsobom sa k nej pristupuje. Práve UVD robot môže byť riešením aj pre iné oblasti, nielen zdravotníctvo. Máte zákazníkov aj z iných oblastí? Kde všade okrem nemocníc sa využívajú tieto roboty?

Už pred pandémiou koronavírusu prejavili o naše roboty záujem farmaceutické firmy, či rôzne spoločnosti z priemyselných oblastí, kde je potrebné zvýšiť hygienu. Teraz v období koronavírusu sme zaznamenali záujem o robotov aj v hoteloch, ktoré s nimi čistia recepcie, kongresové miestnosti,  hotelové izby, keďže práve tu,  je vysoké riziko, že sa ľudia nakazia. Taktiež ich využívajú zákazníci na čistenie kancelárií vo firmách, ale aj rôzne výrobné spoločnosti či sklady. Infekcie sú veľkým problémom napríklad aj vo väzniciach, no a samozrejme aktuálne sú to aj letiská, keďže tu sa na jednom mieste stretáva veľké množstvo ľudí z rôznych kútov sveta. Naše roboty sa tak využívajú na dezinfekciu priestorov pri bezpečnostných kontrolách, check-ine a priestorov, kde sa zvykne zdržiavať väčšie množstvo ľudí a je tu potenciálne riziko nákazy.

Tieto roboty sú využiteľné nielen v súčasnosti, keď pomáhajú v boji s koronavírusom, ale sú veľkou pomocou pre zdravotnícke zariadenia aj do budúcnosti.

Áno, presne tak. Keď pandémia koronavírusu skončí, všetkým nám odľahne, avšak toto nie je zďaleka jediný problém. Ide najmä o rastúce množstvo baktérií, ktoré sú čoraz viac rezistentné na širokú škálu antibiotík. To znamená, že pacienta nebudeme vedieť vyliečiť klasickými antibiotikami, ale bude si musieť poradiť s ochorením sám, pričom veľa ľudí to možno nezvládne. A toto je skutočne veľký problém. Samozrejme, náš robot nedokáže liečiť infekciu, ale dokáže zabrániť tomu, aby sa pacient rezistentnými baktériami nakazil, čo sa deje najmä v zdravotníckych zariadeniach. Je úžasné, že dnes vďaka týmto technológiám dokážeme zachraňovať ľudské životy.

Na akom princípe funguje robot z technologického hľadiska? 

UVC žiarenie má  germicídny efekt – energia z tohto žiarenia ničí baktérie. Čím je tejto energie viac, tým je ničenie baktérií účinnejšie. Množstvo potrebnej energie závisí na vzdialenosti, ako blízko ste s UVC žiarením k povrchu, kde je vírus. Ak ste veľmi blízko, máte veľkú intenzitu žiarenia a potrebujete tak menej času na zničenie vírusu. Naopak, ak ste ďaleko, potrebujete času viac. A práve to je výhoda našich robotov. Manuálne systémy sú na trhu už dlho, avšak tie sú v miestnosti statické, umiestnené na jednom mieste a žiarenie tak musia vysielať na dlhú vzdialenosť, takže zabíjajú menej baktérií. Ak žiarenie pôsobí z metrovej vzdialenosti, dosiahneme 100 % výsledok, avšak už pri dvojmetrovej vzdialenosti môže byť výsledná intenzita žiarenia len 25 %. Náš robot sa pohybuje po celej miestnosti a dostane sa blízko k všetkým povrchom, čo je jeho hlavnou výhodou. Dokáže tak celý priestor vydezinfikovať omnoho efektívnejšie a rýchlejšie.

UVC žiarenie má  germicídny efekt – energia z tohto žiarenia ničí baktérie. Čím je tejto energie viac, tým je ničenie baktérií účinnejšie.

Aká je budúcnosť dezinfekcie, aké technológie môžeme očakávať?
Náš robot je v tejto chvíli ten najmodernejší robot na svete – takže on je technológiou budúcnosti. Samozrejme, naďalej pracujeme na vývoji nových a modernejších technológií, aby sme posunuli dezinfekciu priestorov na vyššiu úroveň.

Náš robot je v tejto chvíli ten najmodernejší robot na svete – takže on je technológiou budúcnosti.

Ako hodnotíte rozhodnutie poisťovne Generali, zakúpiť týchto robotov pre slovenské nemocnice?

Je to veľmi dobré a múdre rozhodnutie a zodpovedné. Je to silný signál, že vám záleží na tom, čo sa aktuálne okolo nás deje. Je to naozaj štedré a je skvelé, že máte možnosť takto pomôcť.

UVD roboty sú na svojom mieste v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Martine. CEO poisťovne Generali Georg Engl (vpravo) minulý týždeň osobne navštívil jednu z nemocníc v Bratislave a poďakoval všetkým zdravotníckym pracovníkom za ich nasadenie a obetu, a to nielen počas pandémie Covid-19.

 

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.