projekt poisťovne logo generali

Poisťovňa Generali poskytne mimoriadnu kompenzáciu pre výnimočných ľudí

05. 05. 2020

V posledných týždňoch sme svedkami stretu dvoch svetov. Na jednej strane nás znepokojuje každodenný nárast počtu nakazených koronavírusom, na druhej strane vytvára aktuálna kríza priestor aj na konanie dobra a vzájomnú pomoc. Mnohé veľké firmy po celom svete ponúkajú pomoc v boji s koronavírusom v rôznej podobe. Aj na Slovensku môžeme pozorovať podobné počiny. Jedným z nich je i krok poisťovne Generali, ktorá v týchto dňoch predstavila mimoriadnu kompenzáciu pre výnimočných ľudí. Viac o tejto iniciatíve porozpráva Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

Poisťovňa Generali v posledných dňoch príjemne prekvapila rozhodnutím o zavedení mimoriadnej kompenzácie pre zdravotnícky personál. Prečo ste sa tak rozhodli?

Už od začiatku tejto krízy pociťujeme potrebu pomôcť v aktuálnej situácii aj nad rámec našej štandardnej činnosti. Poisťovňa Generali je celoživotným partnerom pre svojich klientov, pri ktorých stojí v rôznych náročných situáciách, či už pri obstaraní nového domova po vyčíňaní živlov, pri zaobstaraní prostriedkov na pokrytie liečby pri závažnom ochorení, alebo pri splácaní úveru po zosnulom živiteľovi rodiny. Práve v týchto dňoch sa vyvíja veľký tlak na zdravotnícky personál. Či už ide o lekárov, záchranárov, alebo iný zdravotnícky personál – všetci stoja v prvej línii pri boji s neviditeľným nepriateľom. Sú to výnimoční ľudia, pretože v týchto dňoch viac ako kedykoľvek predtým vystavujú svoj život a zdravie veľkému riziku – možnej nákaze koronavírusom. Preto sme sa rozhodli podporiť ich v boji s nebezpečným vírusom a všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú v našej poisťovni aktuálne poistení, poskytnúť automaticky a úplne bezplatne mimoriadne krytie navyše k ich životnému poisteniu.

Ide o krok zo strany slovenskej poisťovne alebo je to projekt Skupiny Generali celosvetovo?

Je to rozhodnutie slovenskej poisťovne Generali, ktoré bude financované priamo z našich prostriedkov, ako aj z Mimoriadneho medzinárodného fondu, ktorý založila Skupina Generali na boj s vírusovým ochorením COVID-19 na medzinárodnej úrovni. Okrem slovenskej iniciatívy tak Generali pomáha aj celosvetovo. Napríklad zo spomínaného fondu, do ktorého vložila Skupina Generali 100 miliónov eur, sa zakúpilo aj 12 pľúcnych ventilátorov pre nemocnice v severnom Taliansku, kde pre ich akútny nedostatok zomieralo množstvo ľudí.

Prečo práve takáto forma pomoci zdravotníkom a nie niečo iné?

Ako som spomínal, už od začiatku tejto krízy sme pociťovali potrebu pomôcť v boji s koronavírusom a hľadali sme správny spôsob, ako tak urobiť. Na Slovensku aktuálne funguje viacero iniciatív, ktoré pomáhajú pri zabezpečovaní ochranných pomôcok či poskytujú pomoc seniorom. Našou hlavnou činnosťou je poskytovať klientom poistnú ochranu. Aj preto sme hľadali niečo, čo bude pre ľudí prospešné a pomôže im práve v tejto oblasti. Rozmýšľali sme, ako čo najadresnejšie poskytnúť pomoc svojim klientom, pričom zdravotnícky personál takisto patrí medzi nich. Týchto výnimočných ľudí a ich odhodlanie naďalej vykonávať svoje povolanie aj napriek veľkému riziku, ktorému v týchto dňoch musia čeliť, si veľmi vážime, preto sme sa rozhodli poskytnúť im v tomto náročnom období oporu v podobe mimoriadnej kompenzácie. Všetkým doktorom, záchranárom aj ostatným, ktorí denne bojujú s koronavírusom a vystavujú sa tak veľkému riziku nákazy, patrí veľká vďaka. Okrem toho pracujeme aj na ďalšej forme pomoci, a to v podobe technického vybavenia do niektorých nemocníc na Slovensku.

Mohli by ste nám bližšie opísať, čo je mimoriadna kompenzácia a v čom spočíva?

Poisťovňa Generali sa rozhodla podporiť doktorov, zdravotné sestry, záchranárov aj iných, ktorí s koronavírusom bojujú v prvej línii, poskytnutím mimoriadnej kompenzácie nad rámec uzatvoreného životného poistenia. To znamená, že všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí majú v našej poisťovni uzatvorené akékoľvek individuálne životné poistenie, poskytneme v období od 20. 4. 2020 do 31. 10. 2020 krytie navyše nad rámec ich životného poistenia, a to automaticky a úplne bezplatne.

Čo to konkrétne znamená? Mohli by ste nám uviesť nejaký príklad?

V prípade, že bude zdravotnícky pracovník hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení nepretržite počas aspoň 3 polnocí z dôvodu ochorenia na COVID-19, poskytne mu poisťovňa Generali mimoriadnu kompenzáciu vo výške 700 eur, pričom tento zdravotnícky pracovník nemusí mať krytie Hospitalizácie poistené vo svojom životnom poistení. Ak niekto z týchto ľudí podľahne ochoreniu COVID-19 alebo jeho smrť nastane v priamej súvislosti s týmto ochorením, vyplatíme príslušnej oprávnenej osobe uvedenej v poistnej zmluve mimoriadnu kompenzáciu vo výške 10 000 eur.

Koľkých zdravotníkov sa to dotýka?

Mimoriadna kompenzácia sa aktuálne týka viac ako 14 000 zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú v našej poisťovni uzatvorenú akúkoľvek zmluvu individuálneho životného poistenia a v čase vzniku poistnej udalosti budú vykonávať povolanie zdravotníckeho pracovníka.

Platí táto mimoriadna kompenzácia len pre vašich aktuálnych klientov alebo ju môžu získať aj zdravotníci, ktorí si životné poistenie uzavrú v spomínanom období?

Samozrejme, nárok na mimoriadnu kompenzáciu po splnení podmienok na jej získanie majú nielen naši aktuálni klienti, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj tí zdravotníci, ktorí si u nás uzatvoria akékoľvek individuálne životné poistenie do 31. 10. 2020.

Viac informácií na www.generali.sk

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.