projekt poisťovne logo generali

Stali ste sa vlastníkom nehnuteľnosti? Nezabudnite po kúpe na tieto povinnosti.

08. 07. 2022

Kúpa nového bývania a sťahovanie so sebou prinášajú množstvo úkonov, na ktoré by ste ako nový vlastník nemali zabudnúť. Pri kúpe novej nehnuteľnosti riešime dokončovacie práce, zariaďovanie či rekonštrukciu, preto sme pre vás pripravili zoznam tých najpodstatnejších povinností, na ktoré je potrebné myslieť po nadobudnutí nehnuteľnosti, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam.

Tento mesiac sa venujeme bývaniu a nehnuteľnostiam. Aby bolo o vaše vysnívané bývanie dobre postarané, chráňte svoj majetok a takisto aj seba, vhodným poistením. V poisťovni Generali vám radi pomôžu nájsť tie najlepšie riešenia šité na mieru. Navštívte svoju najbližšiu pobočku.

1. Zhotovenie preberacieho protokolu

Ak už podpíšete kúpnu zmluvu a určíte si s predávajúcim deň odovzdania nehnuteľnosti, je vhodné spísať preberací protokol. Na jeho obsahu je vhodné dohodnúť sa s predávajúcim vopred, pri príprave kúpnej zmluvy. Zdokumentované by v ňom mali byť stavy energií (elektrina, plyn, teplá a studená voda) a evidenčné čísla meračov. Zaevidovať v ňom môžete aj počty odovzdaných kľúčov k bytu či domu, pivnici, garáži a poštovej schránke, aj keby ste sa rozhodli po prevzatí nehnuteľnosti zámky vymeniť, čo určite odporúčame.

V protokole sa takisto opisuje skutkový stav odovzdávanej nehnuteľnosti, zariadenie, ktoré v nehnuteľnosti zostáva a prípadné nedostatky. Dobré je oboznámiť sa aj s určitými zvyklosťami, ktoré nemusia byť zaevidované inde, alebo dohodami medzi susedmi, napríklad ohľadom toho, ktorý plot má kto na starosti. Nezabudnite si od predávajúceho vypýtať dôležité kontakty. Preberací protokol podpisuje predávajúci aj kupujúci.

2. Ohlásenie zmeny vlastníka u správcu bytového domu

Preberací protokol následne využijete pri hlásení zmeny vlastníka u správcu bytového domu alebo spoločenstve vlastníkov bytov. Po tom, čo sa predchádzajúci majiteľ odhlási, nový majiteľ sa musí bezodkladne prihlásiť. Na základe preberacieho protokolu sa vyhotoví vyúčtovanie energií a môžete si so správcom nastaviť výšku zálohových platieb. Okrem preberacieho protokolu musíte predložiť rozhodnutie o vklade do katastra alebo list vlastníctva s menom nového majiteľa.

shutterstock_1207639192.jpg

3. Zmena odberateľa elektriny, plynu a vody

Po zmene vlastníka nehnuteľnosti je potrebné, aby sa bývalý majiteľ odhlásil z odberu elektrickej energie, plynu a vody a následne sa nahlásil nový majiteľ. V závislosti od dodávateľa je potrebné vyplniť žiadosť a odoslať ju elektronicky alebo ju odovzdať osobne na zákazníckom centre. Predošlý majiteľ obdrží finálne vyúčtovanie a nový majiteľ si nastaví zálohové platby podľa počtu osôb v domácnosti.

4. RTVS – platba koncesionárskych poplatkov

Keď sa stanete odberateľom elektriny na vašej novej adrese, v nasledujúci kalendárny mesiac vám vzniká povinnosť platby koncesionárskych poplatkov, a to bez ohľadu na výber poskytovateľa TV služieb. Od tohto dátumu sa musíte prihlásiť  do 30 dní buď prostredníctvom online prihlášky, na pošte, alebo telefonicky. Základná sadzba úhrady je 4,64 eur za mesiac.

Od platby koncesionárskych poplatkov sú oslobodené domácnosti, kde žije ťažko zdravotne postihnutá osoba a tie, v ktorej sú všetci obyvatelia poberateľmi dôchodku.

shutterstock_16759220142.png

5. Poplatok za komunálny odpad

Do 30 dní od začiatku užívania nehnuteľnosti ste ako nový vlastník povinný sa ohlásiť na miestnom úrade kvôli platbe poplatku za komunálny odpad. V prípade kúpy bytu budete tento poplatok hradiť správcovi, ktorý vám vypočíta aj poplatky za údržbu spoločných priestorov.

6. Daň z nehnuteľnosti

Povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti vám vzniká 1. januára po dátume nadobudnutia nehnuteľnosti. Ak sa napríklad stanete majiteľom nehnuteľnosti v júni 2022, táto povinnosť vám vzniká 1. januára 2023. Do konca januára sa potom musíte prihlásiť na príslušnom obecnom či mestskom úrade a podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Daňové priznanie však môžete podať aj hneď po kúpe, na vaše výdavky to nebude mať žiadny vplyv. Môže však nastať situácia, keď sa zmení zákon a s ním aj platný vzor daňového priznania, čím bude jeho podanie neplatné.

Predmetom tejto dane je daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov aj nebytových priestorov. Pozor však, ak ste nehnuteľnosť nadobudli dražbou alebo dedením, daňová povinnosť vám vzniká už v prvý deň nasledujúceho mesiaca po tom, čo ste sa stali vlastníkom.

shutterstock_20482410592.png

7. Zmena trvalého bydliska

Každý občan žijúci na Slovensku musí nahlásiť svoj trvalý pobyt. Ak sa sťahujete do nového bývania, môžete zmeniť svoje trvalé bydlisko na novú adresu. Zmena sa nahlasuje na obecnom alebo mestskom úrade. Na vybavenie trvalého pobytu budete potrebovať občiansky preukaz, originál listu vlastníctva a súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka (alebo viacerých vlastníkov). Toto potvrdenie sa však nevyžaduje, ak ide o prihlásenie vlastníka či spoluvlastníka, manžela/manželky vlastníka a nezaopatreného dieťaťa.

Ak zmeníte svoje trvalé bydlisko, myslite na to, že bude potrebné novú adresu hlásiť všade, kde bolo potrebné uviesť vaše trvalé bydlisko. Prvým krokom by mala byť výmena občianskeho preukazu, o ktorý je potrebné žiadať na okresnom riaditeľstve Policajného zboru do 30 dní od zmeny trvalého pobytu. Pri žiadosti bude potrebné predložiť aj potvrdenie o tejto zmene.

Zmenu trvalého pobytu je potrebné hlásiť aj zamestnávateľovi a banke a ak ste vlastníkom auta, takisto dopravnému inšpektorátu. Ak podnikáte, zmenu adresy hlásite aj Sociálnej poisťovni, na odbore živnostenského podnikania, na pobočke daňového úradu a prípadne v banke a poisťovni.

Ak ste občanom Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, zmenu trvalého či prechodného pobytu nahlasuje zdravotnej poisťovni Register fyzických osôb. Pre jednoduchšiu komunikáciu s poisťovňou by ste si však mali zmeniť korešpondenčnú adresu.

shutterstock_416295310 (1).jpg

8. Poistenie

Pri hypotekárnom úvere je poistenie nehnuteľnosti samozrejmosťou. Ak však nehnuteľnosť nadobudnete inou cestou, ak ho kupujete v hotovosti alebo je vám darovaná, nezabudnite na komplexné poistenie majetku. Poistenie majetku DOMino od poisťovne Generali si vyskladáte podľa svojich potrieb. Prečítajte si, s čím všetkým vám poistenie dokáže pomôcť, o čom ste možno ani nevedeli.

Je dobré sa pripraviť aj na situáciu, ak by sa vám niečo stalo, a to najmä ak máte hypotéku. V rámci životného poistenia La Vita si môžete dojednať poistenie úveru, ktoré zabezpečí jeho predčasné splatenie v prípade vážneho ochorenia, vzniku invalidity či v prípade vášho úmrtia.

Okrem neodkladných záležitostí je potrebné myslieť aj na ďalšie, ktoré budú pre vašu domácnosť dôležité, ako napríklad zavedenie pevnej linky, televíznej služby či internetu. Ak už vybavíte všetko potrebné, môžete si začať naplno užívať svoje vysnívané bývanie.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.