projekt poisťovne logo generali

Rozhovor s prednostkou Neonatologickej kliniky Ingrid Brucknerovou o liečbe dieťaťa s vývinovou chybou

29. 04. 2021

Tehotenstvo a príchod bábätka na svet sú radostné udalosti. Žiaľ, niekedy žena počas tehotenstva zistí, že s jej bábätkom nie je všetko úplne v poriadku. Dieťatko sa narodí predčasne, pri pôrode dôjde ku komplikáciám alebo sa dieťa narodí s nejakou vývinovou chybou. Vtedy prichádza na pomoc prednostka Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., so svojím tímom.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovaného ženám a ženskému zdraviu pri príležitosti spustenia jedinečného životného poistenia od poisťovne Generali, ktoré je určené špeciálne pre ženy a ich potreby a chráni pred rizikami spojenými so ženskými chorobami, s tehotenstvom a materstvom.

Aké sú najčastejšie zdravotné komplikácie, s ktorými k vám na kliniku detičky prichádzajú?

Spektrum novorodencov, ktorých prijmeme na kliniku, je rôznorodé. Najväčšiu skupinu tvoria predčasne narodení novorodenci s komplikáciami súvisiacimi s ich celkovou nezrelosťou a ľahkou zraniteľnosťou (umelá pľúcna ventilácia, krvácanie do mozgu, operačné riešenie vrodenej chyby, postihnutie sietnice oka atď.) a rizikoví donosení novorodenci, a to najmä tí, ktorí boli ohrození nedostatkom kyslíka pred pôrodom a počas neho. Ďalej sú to novorodenci s podozrením na vrodenú vývojovú chybu tráviacej a močovej sústavy, deti matiek závislých od návykových látok a s podozrením na vrodenú poruchu metabolizmu.

Je možné pozorovať v poslednom období nárast nejakých konkrétnych komplikácií? Ak áno, čo to podľa vás spôsobuje? 

Pri celkovom všeobecnom zhodnotení aktuálnej situácie na Slovensku by sa dalo konštatovať, že zlepšovaním prenatálnej starostlivosti, ako aj zdokonaľovaním diagnostických prístupov a terapeutických možností dokážeme zachrániť väčšie množstvo extrémne predčasne narodených novorodencov. Predčasné narodenie bábätka so sebou prináša množstvo komplikácií. Keď si predstavíme narodenie extrémne nezrelého novorodenca, musíme mať na pamäti, že dieťa ešte nebolo pripravené na samostatnú existenciu. Všetky jeho telové sústavy sú teda nezrelé a po narodení potrebujú pomoc lekára. Typickým príkladom sú dýchacie ťažkosti, problémy s toleranciou stravy a množstvo ďalších komplikácií.

shutterstock_730265251.jpg

Za posledných 15 rokov u nás vzrástol počet predčasne narodených detí. Čo sa skrýva za týmto negatívnym trendom? 

Vzostup počtu predčasne narodených novorodencov je celosvetový problém. Pri analýze príčin vedúcich k predčasnému pôrodu sa zistilo, že ide o pôsobenie viacerých možných faktorov buď zo strany matky (vek, zdravotný stav, predispozície), alebo plodu v kombinácii s infekciou, výživou, funkciou placenty, maternice, počtu plodov a genetických faktorov. Nesmieme zabudnúť ani na pôsobenie stresových impulzov, imunologické príčiny a úroveň poskytovania prenatálnej zdravotnej starostlivosti.

Majú na vznik vývojovej chyby vplyv skôr gény alebo životospráva tehotnej ženy? 

Pravdepodobne ide o pôsobenie viacerých rizikových faktorov. Ak nám bolo niečo dané do „vienka“, nedokážeme to zmeniť. Jediné, čo vieme ovplyvniť, je životospráva, prostredie a návyky. Je potrebné zdôrazniť, že hovoríme o oboch pohlaviach, t. j. žene a mužovi. Naša strava by mala byť vyvážená, pohybové aktivity primerané a pravidelné. Ak sa dá, treba znížiť stres na minimum, naučiť sa plánovať a správne si organizovať pracovné a voľnočasové aktivity. Obaja rodičia dieťaťa by mali poznať svoj zdravotný stav predtým, ako sa rozhodnú počať dieťa.

V akých prípadoch môžeme hovoriť o zvýšenom riziku predčasného pôrodu? Je možné tieto rizikové faktory ovplyvniť? 

Časť rizikových faktorov sa dá ovplyvniť – napríklad spôsob výživy, životný štýl, pracovné prostredie a pracovná záťaž. V prvom rade by som rada zdôraznila, že ak sa žena rozhodne priviesť na svet dieťa, mala by spraviť všetko pre to, aby sa pôsobenie ovplyvniteľných rizikových faktorov znížilo na minimum. Existujú však situácie a komplikácie, ktoré sa nedajú predvídať, a priebeh tehotenstva sa skomplikuje. Okrem toho, v poslednom čase pribúda nielen počet vekovo starších prvorodičiek (pôrod nastáva vo vyššom veku matky), ale aj tehotenstiev s využitím pomoci reprodukčnej medicíny.

Je možné zvrátiť alebo zmierniť negatívny vývoj dieťatka už počas tehotenstva? Alebo je k liečbe možné pristúpiť až po pôrode u vás na klinike?

Počas gravidity je stav tehotenstva pod kontrolou gynekológa, ktorý pravidelnými vyšetreniami sleduje stav vyvíjajúceho sa dieťaťa. V prípade odchýlok od fyziologickej normy indikuje lekár vyšetrenia, resp. nastavuje ženu na liečbu s cieľom pozitívne ovplyvniť vývoj dieťaťa. Vo výnimočných prípadoch, ak ide o ohrozenie stavu plodu, sú indikované rôzne prenatálne terapeutické výkony. S touto skupinou bábätiek sa stretávame aj na našom pracovisku, kde potom zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o novorodenca.

shutterstock_1214384614.jpg

Liečba takýchto detí nie je jednoduchá a zázraky sa zrejme nedejú „na počkanie“.

Liečba predčasne narodeného dieťatka či bábätka s vývinovou chybou je dlhodobá a náročná nielen z časového, ale aj finančného hľadiska. Veľakrát ovplyvňuje život všetkých členov domácnosti a zasahuje doň, keďže rodičia oprávnene venujú takémuto dieťaťu zvýšenú pozornosť. Navyše, starostlivosť sa nekončí ani po prepustení z našej kliniky do domácej opatery. Na to, aby sme dosiahli čo najlepšiu prognózu a eliminovali následky predčasného pôrodu či vrodenej chyby dieťaťa na jeho ďalší vývoj, je potrebné takéto dieťatko popri pokračujúcej liečbe stále monitorovať a stimulovať rôznymi terapiami. Vo väčšine prípadov sa potom jeden z rodičov rozhodne pre odchod z práce, aby sa mohol maximálne venovať dieťaťu a jeho zvýšeným potrebám. Dieťa sa však rodičom za ich obetu odvďačí výraznejším prospievaním a v mnohých prípadoch je potom v dospelosti na nerozoznanie od detí, ktoré prišli na svet takpovediac bez problémov.

Príde vás pozrieť nejaký váš úspešne vyliečený pacient, ktorému ste pomohli? 

Okamihy, keď sa stretnem s našimi pacientmi, sú veľmi krásne. Aj vás by určite veľmi potešilo, keby ste sa stretli s pacientom, ktorý pred pätnástimi rokmi zvládol ťažkú chirurgickú operáciu a teraz je z neho šikovný klavirista. Medzi nezabudnuteľné stretnutie patril okamih, keď ma volali z oddelenia kliniky, že ma niekto čaká pred dverami pracoviska. Keď som ich otvorila, na moje veľké prekvapenie stáli predo mnou dvaja urastení chlapci so svojimi rodičmi. V tej chvíli som si ich predstavila ako bábätká, ktoré boli hospitalizované na našom pracovisku. Obaja novorodenci ležali v jednej izbe. Ich rodiny do dnešného dňa udržujú kontakt. Keď som obom „mladým“ mužom porozprávala, čo všetko pre nich ich mamy dokázali spraviť, neverili mi. Aj mňa prekvapilo, keď som sa dozvedela, že jeden z chlapcov sa intenzívne venuje parkúrovému skákaniu a druhý pretekársky lyžovaniu. To sú situácie, keď sa vám film života vráti o pár rokov a vy si vybavíte každý detail.

Život prináša rôzne situácie – tie radostné, ale aj tie menej šťastné, ktoré nás často zastihnú nepripravených. Takou situáciou je aj predčasné narodenie bábätka či dieťatka s vrodenou chybou. Vďaka vyspelej medicíne je ich úspešná liečba možná a šanca na život bez väčších komplikácií je pomerne vysoká. Neonatologická liečba je však dlhodobý proces náročný na čas aj na financie rodiny. Práve vhodne zvolené poistenie môže pomôcť prekonať tieto náročné chvíle aspoň z finančného hľadiska.

Preto poisťovňa Generali ako prvá poisťovňa na trhu uvádza výnimočné životné poistenie vytvorené špeciálne pre potreby žien. Životné poistenie pre ženy ponúka nadštandardné krytie aj pre všetky riziká, ktoré súvisia s tehotenstvom, materstvom či s inými typicky ženskými ochoreniami, a to bez ohľadu na ich vek. Kryje aj operáciu endometriózy, panvového dna či korekciu jaziev po pôrode alebo po mastektómii.

Toto životné poistenie je unikátne i vďaka špeciálnemu poistnému krytiu pre prípad komplikácií počas tehotenstva (eklampsia, ťažká preeklampsia, hlboká žilová trombóza), pôrodu (akútny cisársky rez, ruptúra maternice), ale aj narodenia dieťaťa s vrodenou chybou, ako je napríklad Downov syndróm, vrodené choroby srdca, obličiek, metabolické poruchy, ale aj vážne následky pôrodnej asfyxie a mnohé iné. Poistenie zabezpečí krytie zvýšených výdavkov alebo zabezpečenie komplexnej starostlivosti o predčasne narodené bábätko, či dieťatko s vývinovou chybou.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.