projekt poisťovne logo generali

Virológ Boris Klempa z BMC SAV hovorí o testovaní koronavírusu – prečo má zmysel vývoj PCR testov na Slovensku a je testovanie kľúčom k zvládnutiu tejto pandémie?

24. 04. 2020

Súčasná pandémia koronavírusu vyvoláva strach. Strachu sa najlepšie zbavíme poznaním a pochopením tohto nového vírusu. Tým sa zaoberajú najmä vedci, ktorí trávia hodiny skúmaním a hľadaním riešení. BMC SAV sa od začiatku stavalo k tejto situácii aktívne a s ohľadom na svoju odbornosť vydávalo fundované informácie o novom víruse, ale aj tipy pre verejnosť, ako sa brániť. Ponúkli štátu, a tým pádom všetkým obyvateľom, svoje vedecké aj laboratórne kapacity na pomoc s testovaním a analýzou vírusu. Pustili sa aj do spoluprác s vývojom nových testov, pozostávajúcich z komponentov vyrobených na Slovensku. Spýtali sme sa kompetentného virológa RNDr. Borisa Klempu, DrSc., vedúceho oddelenia ekológie vírusov z BMC SAV, čo všetko sa posledné dni deje na jeho pracovisku.

1. Ako vyzerá bežný pracovný deň vás a vašich kolegov na Virologickom ústave BMC SAV od prvého potvrdeného prípadu korony na Slovensku? Je iný ako dovtedy?

Určite áno. Hlavne oddelenie ekológie vírusov, ktorého som vedúci, sa vlastne zo dňa na deň kompletne preorientovalo na testovanie nového koronavírusu. A aj keď máme naozaj skúsených pracovníkov a potrebné metódy rutinne požívame, nebolo pre nás ľahké sa preorientovať na spracúvanie rádovo oveľa väčšieho počtu vzoriek, než ako to bežne robíme pri našej vedeckej práci. Bolo to pre nás nové. Veľmi nám však vyšlo v ústrety vedenie BMC SAV, ako aj mnoho ďalších kolegov z celého BMC SAV. Som im za to všetkým veľmi vďačný.

Boris Klempa

2. Virológom z BMC SAV sa podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2. Prečo je to potrebné vedieť? Je to predpoklad napríklad pre vznik vakcíny alebo lepších testov? Sú slovenské kmene vírusu iné ako napríklad talianske?

Určite je dôležité mať vírusové izoláty k dispozícii. Na druhej strane by som však význam tých našich nerád príliš nafukoval. Pokúsiť sa o ne sme brali ako našu povinnosť a určite nám teraz veľmi pomáhajú v našich vedeckých aktivitách. Popri rutinnom testovaní vzoriek totiž testujeme aj rôzne alternatívne metódy a podieľame sa aj na vývoji slovenského PCR kitu. V tomto nám vlastné izoláty vírusu určite pomáhajú, pretože ich môžeme používať ako referenčný materiál. Podobných izolátov však už existuje vo svete viacero. V spolupráci s tímom Dr. Szemeša z Vedeckého parku UK sme pri týchto našich izolátoch určili aj ich kompletný genóm a ich analýza ukázala, že nie sú nijako zásadne odlišné od tých ostatných. Ich „slovenskosť“ teda spočíva len v tom, že boli izolované z klinického materiálu slovenských pacientov.

Popri rutinnom testovaní vzoriek totiž testujeme aj rôzne alternatívne metódy a podieľame sa aj na vývoji slovenského PCR kitu.

3. Vaše pracovisko má stupeň biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) – čo to znamená? Neboja sa virológovia pracujúci s infikovanými vzorkami, že sa nakazia?

Laboratóriá so stupňom biologickej ochrany 3 majú viacero opatrení navyše, zameraných predovšetkým na to, aby neprišlo k úniku vírusov smerom von z laboratória, napr. je v nich vytváraný permanentný podtlak, aby všetok vzduch pri otvorení dverí smeroval vždy len dovnútra. Inou typickou črtou je tzv. prechodový autokláv, čo je zariadenie na úplnú sterilizáciu predmetov či tekutín pomocou vysokej teploty a tlaku, cez ktoré musí prejsť všetok odpad generovaný v laboratóriu. Úplne chápem, keď majú ľudia obavy zo spracovania vzoriek, ktoré môžu obsahovať nový koronavírus. Výhodou nášho oddelenia je práve to, že sme na takýto typ rizikovej práce zvyknutí z nášho výskumu. Práca s BSL3 vírusmi nie je pre nás ničím nová.

Laboratórium kde prebieha testovanie

4. Virologický ústav BCM SAV spojil sily so slovenskými spoločnosťami MultiplexDX, Lambda Life a ProScience Tech a pripravili ste testy pre spoľahlivú detekciu vírusu SARS-CoV-2. V prvej fáze je v pláne vyrobiť a dať k dispozícii 100-tisíc PCR testov. Mohli by ste nám povedať niečo bližšie o týchto testoch? Ako fungujú? Ako vznikajú? Sú v niečom iné ako doteraz využívané testy?

Hlavnou myšlienkou tejto iniciatívy bolo zabezpečenie sebestačnosti. Aj my sme totiž hneď od prvých dní pocítili problémy s dodávkami kľúčových komponentov pre celý proces testovania. Jedným z kľúčových súčastí tej záverečnej fázy testovania, teda PCR testu, sú tzv. primery a próby, ktorých dodávky boli tiež problematické. Práve túto kritickú zložku sa však ponúkla syntetizovať slovenská firma MultiplexDX Dr. Čekana, čo pre nás znamenalo výraznú úľavu. A od tohto momentu sa začala odvíjať celá táto iniciatíva. Tie testy teda nie sú nijako zásadne odlišné od tých, ktoré používajú všetky laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva. Určite sú však mimoriadne prínosné v tom, že nebudeme závislí na neistých dodávkach iných produktov a určite nie je zanedbateľný ani fakt, že tieto pomerne drahé testy budú vďaka nadácii firmy Eset k dispozícii štátu zadarmo.

Schéma znázorňujúca základné kroky pri testovaní koronavírusu metódou real-time RT-PCR.

5. Je navýšenie testovania ľudí kľúčom k zvládnutiu tejto pandémie na Slovensku? Malo by byť cieľom otestovať každého?

Áno, testovanie je určite veľmi dôležité, pretože len na základe testovania je možné robiť následne aj izolačné a karanténne opatrenia. Je to teda prostriedok k ďalším opatreniam, nie však cieľ. Testovania samotné nás nezachráni, stále bude najdôležitejšie zodpovedné správanie ľudí.

 

Testovanie koronavírusu

6. Ktoré z opatrení pre zvládnutie pandémie považujete za kľúčové (testovanie, nosenie rúšok, zvýšená hygiena, udržiavanie odstupu od druhých ľudí, zákaz vychádzania, obmedzenie pohybu osôb, zatvorené prevádzky…)?

Všetky opatrenia majú svoj zmysel a nerád by som niektoré spochybňoval. Ale najdôležitejší určite zostane odstup od iných ľudí.

7. Niektorí odborníci začínajú skloňovať tzv. premorenie populácie a získanie kolektívnej imunity – je podľa vás aj toto možná cesta?

Je to podľa mňa veľmi nebezpečná cesta, ktorá sa ľahko môže vymknúť spod kontroly a určite by som ju neodporúčal. Jednoznačne najlepšia cesta k získaniu kolektívnej imunity je očkovanie. Na overenú vakcínu voči SARS-CoV-2 si však budeme musieť ešte počkať a v tejto prvej vlne ochorenia nám ešte nepomôže.

Jednoznačne najlepšia cesta k získaniu kolektívnej imunity je očkovanie. Na overenú vakcínu voči SARS-CoV-2 si však budeme musieť ešte počkať.

8. Je ešte niečo, na čom v súčasnosti váš ústav pracuje v súvislosti s vírusom SARS-CoV-2?

Ako som už naznačoval, popri rutinnom testovaní sa neustále snažíme proces vylepšovať alebo sme nútení ho obmieňať kvôli výpadkom v dodávkach reagencií. Popri tom sa zapájame aj do testovania rôznych rýchlotestov. Okrem toho sa postupne rozbiehajú aj ďalšie aktivity, pretože nás teraz v mimoriadne veľkej miere oslovuje množstvo kolegov, ale aj firiem s návrhmi na rôzne spolupráce, ktoré by zahŕňali využitie našich nových izolátov vírusu v BSL3 podmienkach.

Ak vás zaujímajú bližšie informácie o koronavíruse z vedeckého prostredia BMC SAV, sledujte ich webovú stránku s aktualitami.

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.