projekt poisťovne logo generali

5 tipov na investície do domova, ktoré vám pomôžu šetriť náklady na energie

21. 10. 2022

Výskum ukázal, že v celej Európe dochádza k úniku tepla z domov v dôsledku nedostatočnej alebo slabej izolácie. Ľudia preto často zvyšujú teplotu v domácnostiach, čím zvyšujú spotrebu energie na vykurovanie. Odborníci tvrdia, že zvýšenie teploty o jeden stupeň zvyšuje spotrebu o 6 %.

Tento článok vznikol v rámci mesačného špeciálu venovanému plánovaniu rodinného rozpočtu. Majte svoje financie pod kontrolou aj v neistých časoch. V poisťovni Generali vám poradíme, ako optimalizovať svoje poistenie či nájsť vhodné finančné produkty pre vás na mieru. Navštívte svoju najbližšiu pobočku.

Plytvanie teplom samozrejme znamená, že majitelia domov míňajú viac peňazí. No nie je to len o vyšších nákladoch. Vyššia spotreba tepla spôsobuje aj značné škody pre planétu. Čím viac energie spotrebujeme, tým viac škodlivých emisií vypúšťajú do atmosféry elektrárne, ktoré túto energiu vyrábajú.

Preto vlády v celej Európe zavádzajú stimuly na podporu projektov renovácie s cieľom znížiť spotrebu energie v domácnostiach. Aj na Slovensku bolo oznámené tretie pokračovanie dotačného projektu Zelená domácnostiam. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) potvrdila nové pokračovanie projektu, ktoré je zameraný hlavne na dotácie na fotovoltiku, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a biomasové kotly. Okrem toho v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia program Obnov dom na renováciu starších rodinných domov.

Ak chcete zlepšiť energetickú účinnosť svojho domu, najlepšie by bolo nasledovať všetkých päť opatrení, ktoré v tomto článku uvedieme. Je potrebné si však uvedomiť, že čím je renovácia zložitejšia, tým vyššie budú počiatočné náklady. Výhodou však je, že náklady by sa vám mali vrátiť rýchlejšie vďaka nižšej spotrebe energie a nižším nákladom.

5 tipov na investície do domova, ktoré vám pomôžu šetriť náklady na energie

1. Povedzte stop prievanu

Pri prievane uniká teplo von a púšťa studený vzduch dovnútra, pričom medzi najčastejšie miesta úniku patria okná a dvere, podlahové lišty, sokle a poklopy v podkroví.

Keď zistíte, odkiaľ vietor fúka, pripravte si izolačné materiály. Podľa miesta, kde prievan je, sa vám môže zísť tesniaca i sprejová pena, izolačná páska či kovové tesniace lišty.

V prvom rade by ste sa mali zamerať na utesnenie najväčších otvorov. Vrecúška z izolačných materiálov slúžia na utesnenie všetkých otvorov a medzier v stenách. Pokiaľ prievan cítite aj pri dverách a oknách, môžu sa vám zísť samolepiace lišty, ktoré umiestnite po bočnej strane okien alebo k dverám. Alternatívou je aj penové tesnenie, ktoré môžete využiť pri elektrických zásuvkách na obvodových stenách. Všetky tieto materiály sú bežne dostupné a v obchodoch so stavebninami ich dostanete už za pár eur.

2. Zaizolujte si podkrovie

Väčšina domov má istú izoláciu podkrovia, no často je nedostatočná. V nových predpisoch sa pre zvyšovanie cien energií stretávame so zvýšenými hrúbkami izolácie a to medzi 200 až 500 mm pre strechy. Dostatočná izolácia znemožní únik tepla cez podkrovie a strechu.

shutterstock_753960265.jpg

Pokiaľ vaše podkrovie nie je vlhké alebo nekondenzuje, môžete izoláciu medzi vodorovnými trámami, ktoré vedú pozdĺž podlahy podkrovia, doplniť na správnu úroveň. Upozorňujeme, že ak plánujete v podkroví čokoľvek skladovať, budete musieť namontovať zvýšenú podlahu. Vyhnete sa tak tomu, aby skladované položky boli priamo v kontakte s izoláciou. Pokiaľ zistíte vlhkosť alebo kondenzáciu, obráťte sa na odborníka.

Cena tepelnej izolácie zo sklenenej alebo kamennej vlny s hrúbkou 30 cm, spolu s parozábranou a prácou, je 16 až 20 EUR/m2.

3. Zateplite vonkajšie steny

35 % tepla sa stráca cez steny vášho domu pre nedostatočnú alebo neexistujúcu izoláciu stien. Staršie domy, najmä tie postavené pred rokom 1970, pravdepodobne strácajú ešte viac tepla.

Domy s dutými stenami, kde stavba pozostáva z dvoch stien a medzere medzi nimi, sa môžu izolovať jednoducho. Na izoláciu takéhoto typu stien sa používajú polystyrénové guľôčky, ktoré pomáhajú vytvoriť účinnú bariéru na udržanie tepla vnútri

V prípade starších domov postavených s plnými stenami namiesto dutých sa pri izolácii na povrch steny umiestni vrstva izolácie, čím sa vytvorí podobná bariéra. Nevýhodou je, že to môže ovplyvniť hrúbku steny, a tým aj priestor okolo nej. V oboch prípadoch to určite nechajte na odborníka.

4. Vymeňte okná

Mnohé staršie domy majú okná s jedným sklom. Na rozdiel od modernejších okien s dvojitým a trojitým zasklením, jednoduché okná umožňujú únik tepla cez sklo a rám.

shutterstock_272248292.jpg

Inštalácia okien s dvojitým alebo lepšie trojitým zasklením zvyšuje energetickú účinnosť domu. Okná s dvojitým zasklením strácajú o 50 až 70 % tepla ako okná s jednoduchým zasklením. Trojité zasklenie je ešte účinnejšie. Skladá sa z troch skiel s dvoma medzerami, do ktorých sa vstrekuje a utesňuje plyn (často argón), ktorý vytvára účinnú bariéru proti tepelným stratám.

Alternatívou je sekundárne zasklenie, pri ktorom sa na existujúce okenné sklo namontuje ďalšia vrstva skla. Je to síce lacnejšie, ale menej energeticky účinné. Všetky okná sa hodnotia podľa celkovej tepelnej účinnosti so štítkami od A po G. Vo všetkých prípadoch bude potrebné, aby zasklenie odporučil a namontoval odborník. Ceny okien závisia od typu, ktorý si vyberiete, a od počtu a veľkosti okien.

5. Zadovážte si inteligentný termostat

Tradičné termostaty fungujú na časovače a vykurujú váš domov podľa prísneho a často nepružného harmonogramu. Vykurovanie sa zapne a funguje, aj keď nie ste doma. Vo väčších domoch sa zas môže stať, že budete vykurovať miestnosti, ktoré sa nepoužívajú.

Inteligentné termostaty vám umožňujú kontrolovať, kedy a kde vykurujete svoj domov. Sú navrhnuté tak, aby fungovali spolu s inteligentnými meračmi novej generácie, ktoré presnejšie monitorujú spotrebu plynu a elektriny. Vykurovanie tak budete mať pripojené na internet a budete ho môcť ovládať prostredníctvom smartfónu alebo počítača. Inteligentné termostaty umožňujú okrem iného zapínať a vypínať vykurovanie, keď nie ste doma, vykurovať len miestnosti, ktoré sa práve používajú, a zisťovať prievan v dome.

shutterstock_774151222.jpg

Plán obnovy rodinných domov

Ministerstvo Životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlásili program Obnov dom. Cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. O dotáciu na obnovu sa bude môcť uchádzať majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013.

Na to, aby ste príspevok získali, musíte byť oprávneným žiadateľom a dom musí spĺňať stanovené podmienky. Detailné podmienky si môžete preštudovať tu.

Obnovou domu musíte dosiahnuť minimálnu energetickú úsporu 30 %, aby ste získali podporu v maximálnej výške 14 tisíc EUR. Ak sa vám podarí dosiahnuť úsporu energií nad 60 %, výška príspevku môže dosiahnuť 19 tisíc EUR. V prípade sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupiny žiadateľov maximálna výška pomoci pri minimálnej úspore energií 30 % je stanovená do 18 tisíc EUR.

shutterstock_630490679.jpg

Ešte kým podáte žiadosť, je potrebné osloviť stavebného projektanta a autorizovanú osobu na energetické posúdenie rodinného domu. Ich zoznam nájdete tu.

Zároveň si musíte pripraviť povinné prílohy, ktoré sa budú k žiadosti prikladať:

  • Plnomocenstvo pre hlavného žiadateľa overené notárom, ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom rodinného domu alebo plnomocenstvo pre kontaktnú osobu overené notárom, ak žiadateľa zastupuje iná osoba
  • Vyjadrenie stavebného úradu k navrhovanému projektu obnovy rodinného domu (stavebné povolenie, alebo ohlásenie drobnej stavby či úprav, alebo vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu)
  • Výpis z registra trestov (nie starší ako 1 mesiac)
  • Dokument potvrdzujúci vek rodinného domu (napr. prvé kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie obecného/mestského úradu, …)
  • Dokument potvrdzujúci návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (EHB)
  • Dokument potvrdzujúci vlastníctvo hlavného žiadateľa k bankovému účtu, na ktorý majú byť vyplatené prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti.

Zároveň je potrebné pripraviť fotodokumentáciu pred realizáciou projektu.

Následne je potrebné na stránke www.obnovdom.sk vyplniť žiadosť od 17.10. 2022 do 28.2. 2023 (alebo do vyčerpania prostriedkov). Program však bude pokračovať ďalšími výzvami do roku 2026.

O príspevok môžete požiadať aj spätne, na práce či tovar súvisiaci s obnovou, ktoré ste zabezpečili najskôr 1. februára 2020.

Ak bude vaša žiadosť schválená, nasleduje uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí príspevku. Ak nemáte dostatok vlastných prostriedkov na obnovu rodinného domu, bude potrebné si zabezpečiť spolufinancovanie. Následne si musíte zabezpečiť dodávateľa prác a projekt zrealizovať.

Z príspevku musí byť 50 % použitých na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A. Opatrenia zo skupín B1 až B5 sú voliteľné.

Realizácia musí byť ukončená do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o obnovu rodinného domu podliehajúcej stavebnému konaniu, alebo do 8 mesiacov ostatných obnov rodinných domov (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie).

Celú realizáciu projektu si musíte dokumentovať a uchovať si ju minimálne 5 rokov od dátumu konečnej platby prostriedkov. Až bude projekt zrealizovaný, túto dokumentáciu zašlete na SAŽP a požiadate o vyplatenie príspevku.

Ďalšie informácie k programu nájdete na https://obnovdom.sk/ a https://obnovdom.sk/assets/documents/requests/BrozuraWeb.pdf.

 

Pri rekonštrukcii často dochádza k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti. Tento nárast je dôležité zohľadniť aj vo vašom poistení majetku, aby bol v prípade poistnej udalosti dostatočne chránený, resp. nebol podpoistený.

👉  Máte svoju nehnuteľnosť správne poistenú? Radí odborník.

👉  Viete, s čím všetkým vám pomôže vaše poistenie majetku?

👉  Alternatívne zdroje energie pre domácnosti

Sme aj na Instagrame

#zdravie #zdraverecepty #zdravoachutne #pohyb #fitness #vitalita #cestovanie
Ak sú toto aj vaše srdcové instatémy, sledujte nás:

Novinky a výber toho najlepšieho z Generali Balans raz mesačne priamo do vašej e-mailovej schránky.